YOGA IS ONE OF THE MOST ANCIENT FORMS OF EXERCISE, ORIGINATING IN INDIA A

     

Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the best option for each of the blanks.

YOGA

Yoga is one of the most ancient forms of exercise, originating in India 5000 years ago. Yoga has taken several years khổng lồ become recognised world-wide, although recently, much more attention has been (34)______ lớn it because of the ways in which it can benefit health. Yoga can be practised by anyone, at any age, in any physical condition, depending on physical needs. For example, athletes and dancers can practise it to (35)______ their energy & to improve stamina; executives lớn give a much needed (36)______ to their overworked minds; children lớn improve their memory and concentration. It’s a good idea khổng lồ (37)______ with a doctor first if you’ve suffered from any type of injury. None of the exercises should (38)______ you any pain, but it’s best to start slowly at first. The best time khổng lồ practise is either in the morning or in the evening. Beginners find it easier in the evening when the body toàn thân is more supple.

Bạn đang xem: Yoga is one of the most ancient forms of exercise, originating in india a

Question 34: A. Put B. Paid C. Allowed D. Provided

Question 35: A. Receive B. Return C. Realize D. Restore

Question 36: A. Interruption B.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Hóa Học Của Bazow, Tính Chất Hóa Học Của Bazơ, Bazo Mạnh Và Bazo Yếu

Pause C. Interval D. Break

Question 37: A. See B. Check C. Control D. Call

Question 38: A. Make B. Bởi vì C. Cause D. Result

Question 34. B

Kiến thức: các từ, đọc hiểu

Giải thích:


Question 38. C

Kiến thức: trường đoản cú vựng, gọi hiểu

Giải thích:

make (v): tạo, tạo nên cause (v): khiến ra, khiến cho

do (v): làm, triển khai result (v): còn lại kết quả, bao gồm kết quả

Đáp án:C

Dịch bài xích đọc:

Yoga là 1 trong những hiệ tượng tập thể dục cổ xưa nhất, có nguồn gốc từ Ấn Độ từ thời điểm cách đây 5000 năm. Yoga đã mất không ít năm để trở đề xuất được thừa nhận trên toàn cố kỉnh giới, tuy vậy gần đây, những sự chăm chú dành mang đến nó bởi các phương pháp nó tất cả thể bổ ích cho sức khỏe. Yoga có thể được triển khai bởi bất kể ai, ở mọi lứa tuổi, trong ngẫu nhiên điều kiện thể chất, tùy nằm trong vào nhu cầu cơ thể. Ví dụ: tải viên và vũ công rất có thể luyện tập nó nhằm khôi phục tích điện và nâng cấp sức chịu đựng đựng; những nhà cai quản giải lao khi làm việc quá sức; trẻ em cải thiện trí nhớ với sự tập trung.

Xem thêm: Trùng Roi Di Chuyển Như Thế Nào? ? Trùng Roi Có Màu Xanh Là Nhờ?

Tốt nhất đề nghị kiểm tra với bác bỏ sĩ nếu như khách hàng đã từng bị yêu mến tích. Không bài tập nào khiến ra cho chính mình đau đớn, nhưng tốt nhất có thể nên bắt đầu một cách chậm rãi. Thời gian cực tốt để luyện tập là vào buổi sớm hoặc buổi tối. Fan mới bắt đầu cảm thấy dễ hơn vào ban đêm khi khung người mềm dẻo hơn.