xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo

 • Reads 82,034
 • Votes 9,613
 • Parts 98

Ongoing, First published May 08, 2021

Bạn đang xem: xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo

Table of contents

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 2: Ngươi ham muốn chạy trốn.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 4: Hoá trở nên quỷ cũng nên bám theo ngươi.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 6: Thử nghiệm phân phối điểm tâm.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 7: Đồng chi phí trước tiên.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 8: Thôn dân gia nhập

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 10: Áo may dù domain authority báo.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 11: Tiết lòi ra ngoài.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 13: Phu y sĩ ốc đồng.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 15: Đánh răng, Nha Hương.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 16: Hùng tứ nương lập uy.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 18: Kinh động gia công ty.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 21.1: Ba chương gộp một

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Tám nhảm chút về sự re-up

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 23: Hùng Tráng Sơn phát đạt thần uy

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 24: Quan sai cho tới cửa

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 27: Đại lý độc quyền bên trên Đông Kinh.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 28: Phu y sĩ bại gia.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 29: Muốn trả cho tất cả những người những gì đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 31: Người Đông Kinh lại cho tới.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 35: Thổ Phôi, năm lượng??

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 38: Có người bị tiêu diệt.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 39: Mượn dông đông đúc.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 41: Băng biểu diễn (trượt băng)

  Sat, Apr 2, 2022

  Xem thêm: thái tử cố chấp yêu thầm ta

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Phiên nước ngoài 1: Hiềm nghi vấn và chân tướng tá.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 43: Kịch bạn dạng của Hùng Tráng Sơn.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 44: Canh gà đậu hũ

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 45: Đứa con trẻ bị vứt vứt.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Ngắm zai tý mang lại đời tăng vui

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 51: Cúng bái tổ tiên.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 52: Một năm tăng thêm ý nghĩa nhất.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 54: Phòng chế phẩm

  Sat, Apr 2, 2022

 • Tiếp chương 53 + chương 54

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 55: Nha mùi hương trù.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 56.2: Hồ sử. (sứ fake nước Hồ)..

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 57: Đào hố chôn mình

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 58: Vang danh thiên hạ

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 59: Hùng Tráng Sơn thực hiện Du Trà Diện

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 60: Đầu mộc không hiểu biết phong tình.

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 61: Cảm xúc nhỏ của Hùng Tráng Sơn

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Phiên nước ngoài 2: Nhị Lang Lý gia

  Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 66: Rời cút thành công xuất sắc

  Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Sun, May 15, 2022

 • Chương 71. Không nốc rượu.

  Thu, Jun 9, 2022

 • Chương 72. Bóng quái tư tưởng của Đường Thọ.

  Thu, Jun 23, 2022

 • Tue, Jul 12, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • 📢Thông Báo Khẩn📣 + Chương mới

  Tue, Sep trăng tròn, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • Mon, Oct 3, 2022

 • Sun, Oct 9, 2022

 • Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

  Xem thêm: độc dược phòng vé

 • Chương 80: Tự tớ cũng hoàn toàn có thể thực hiện.

  Sun, Dec 4, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

🌊Hán Việt: Xuyên trở nên bạo lệ vật hộ đích tè phu y sĩ.
  💖Tác giả: Hậu Lai Giả.
  🌸Edit:Mun
  Truyện vừa được edit ko beta nên có tương đối nhiều lỗi nhẹ nhàng, ngóng người xem vứt qua
  👌Ngày khoan hố: 8/5/21
  🍓Tình trạng edit: đang được mò~~~~
  🥒Thể loại: Nguyên lịch sự, đam mỹ, cổ truyền, ngọt sủng, mỹ thực, chủng điền, công ty thụ.