xin dâng cá muối cho sư tổ

Tranh bởi người sáng tác Phù Hoa vẽ

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Tác giả: Phù Hoa
Thể loại: Xuyên ko, tu tiên, ngọt, HE
Người dịch: Mèo Macchiato, Zaanj
Beta + Poster: Mèo Macchiato
Độ dài: 81 chương + 4 phiên ngoại
Tình trạng sáng sủa tác: Hoàn

Bạn đang xem: xin dâng cá muối cho sư tổ


Giới Thiệu

Liêu Đình Nhạn, một môn sinh mới mẻ nhập môn, vế thấp bé xíu lại rất có thể khuất phục được đại quái đầu sư tổ siêu cấp cho khiếp sợ, khiến cho dân bọn chúng nháo nhào buôn chuyện.

Xin chất vấn Liêu sư muội, muội thực hiện thế nào là được vậy?

Liêu Đình Nhạn: … Dựa vô phiên bản năng cá muối hạt chăng?

(*)Cá muối: Chỉ người quá lười biếng, không thích làm những gì, không tồn tại hoàn hảo hoặc ước mơ.

💋Follow Facebook của tôi nhé!

MỤC LỤC

01🐟️02🐟️03🐟️04🐟️05

06🐟️07🐟️08🐟️09🐟️10

11🐟️12🐟️13🐟️14🐟️15

16🐟️17🐟️18🐟️19🐟️20

21🐟️22🐟️23🐟️24🐟️25

26🐟️27🐟️28🐟️29🐟️30

Xem thêm: truyện lược thiên ký

31🐟️32🐟️33🐟️34🐟️35

36🐟️37🐟️38🐟️39🐟️40

41🐟️42🐟️43🐟️44🐟️45

46🐟️47🐟️48🐟️49🐟️50

51🐟️52🐟️53🐟️54🐟️55

56🐟️57🐟️58🐟️59🐟️60

61🐟️62🐟️63🐟️64🐟️65

66🐟️67🐟️68🐟️69🐟️70

71🐟️72🐟️73🐟️74🐟️75

76🐟️77🐟️78🐟️79🐟️80🐟️81

Ngoại Truyện

Ngoại truyện ABO

Xem thêm: kẻ trộm sách

Ngoại truyện Ma Cà Rồng

Ngoại truyện Người Cá

Ngoại truyện Vườn Trường