xác định phạm vi tồn tại của mâu thuẫn

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: xác định phạm vi tồn tại của mâu thuẫn

Quy luật thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi đối lập hoặc hay còn gọi là quy luật mâu thuẫn là 1 trong những nhập tía quy luật cơ phiên bản của phép tắc biện hội chứng duy vật và là quy luật cần thiết nhất của phép tắc biện hội chứng duy vật nhập triết học tập Mác - Lênin, là phân tử nhân của phép tắc biện hội chứng. Quy luật này vạch đi ra xuất xứ, động lực của việc chuyển động, cải tiến và phát triển, Từ đó xuất xứ của việc cải tiến và phát triển đó là xích míc và việc giải quyết và xử lý xích míc nội bên trên nhập phiên bản thân thuộc từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

Các yếu tố chính

Các mặt mũi đối lập

Mặt trái chiều là những mặt mũi sở hữu những Đặc điểm, những tính chất, những tính quy quyết định sở hữu khuynh phía chuyển đổi ngược ngược nhau tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan tiền nhập ngẫu nhiên, xã hội và suy nghĩ. Sự tồn bên trên những mặt mũi trái chiều là khách hàng quan tiền và là thịnh hành nhập toàn cầu. Theo triết học tập duy vật biện hội chứng của Engels thì toàn bộ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ bên trên toàn cầu đều tiềm ẩn những mặt mũi ngược ngược nhau. Ví dụ như: Trong vẹn toàn tử sở hữu năng lượng điện tử và phân tử nhân hoặc nhập loại vật thì sở hữu sự đồng hoá và dị hoá, nhập kinh tế tài chính thị ngôi trường sở hữu cung và cầu, mặt hàng và chi phí. Những mặt mũi ngược ngược nhau cơ nhập phép tắc biện hội chứng duy vật gọi là mặt mũi trái chiều.

Mâu thuẫn biện chứng

Các mặt mũi trái chiều ở trong sự tương tác, hiệu quả hỗ tương cho nhau theo phía ngược ngược nhau, xung đột cho nhau tạo ra trở thành xích míc biện hội chứng. Theo triết học tập duy vật biện hội chứng của Engels thì xích míc biện hội chứng tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan tiền và thịnh hành nhập ngẫu nhiên, xã hội và suy nghĩ. Mâu thuẫn biện hội chứng nhập suy nghĩ là phản ánh xích míc nhập thực tế và là xuất xứ cải tiến và phát triển của trí tuệ. Mâu thuẫn biện hội chứng ko nên là tình cờ, khinh suất, cũng ko nên là xích míc nhập lôgic kiểu dáng. Mâu thuẫn nhập lôgic kiểu dáng là sai lầm đáng tiếc nhập suy nghĩ.

Nếu phiên bản thân thuộc sự địa hình một cơ hội công cụ giản dị đang được tiềm ẩn sự xích míc, thì tất yếu những kiểu dáng chuyển động cao hơn nữa của vật hóa học và đặc biệt quan trọng cựu sự sinh sống cơ học và sự cải tiến và phát triển của việc sinh sống cơ học này lại càng nên tiềm ẩn sự xích míc... sự sinh sống trước không còn đó là tại phần một loại vật trong những khi một vừa hai phải là nó tuy nhiên lại một vừa hai phải là loại không giống. Như vậy sự sinh sống cũng là 1 trong những xích míc tồn bên trên nhập phiên bản thân thuộc những sự vật và những quy trình, xích míc thông thường xuyên phát sinh và tự động giải quyết và xử lý, và Khi xích míc xong xuôi thì sự sinh sống cũng không thể nữa và tử vong xảy cho tới. Cũng như tất cả chúng ta đã nhận được thấy rằng nhập nghành nghề dịch vụ suy nghĩ, tất cả chúng ta ko thể bay ngoài xích míc, chăng hạn như xích míc thân thuộc năng lượng trí tuệ vô vàn ở bên phía trong của quả đât và sự tồn bên trên thực tiễn của năng lượng ấy trong mỗi người bị giới hạn vị thực trạng bên phía ngoài, và bị giới hạn trong mỗi năng lượng trí tuệ, - xích míc này được giải quyết và xử lý nhập sự tiếp nối nhau của những mới, sự tiếp nối nhau cơ không nhiều đi ra so với tất cả chúng ta bên trên thực tiễn biệt cũng chính là vô tận- và được giải quyết và xử lý nhập sự chuyển động tăng trưởng vô tận

Ph.Ăng-ghen[1]

Sự thống nhất

Hai mặt mũi trái chiều tạo ra trở thành xích míc biện hội chứng tồn bên trên nhập sự thống nhất cùng nhau. Sự thống nhất của những mặt mũi trái chiều là việc nương tựa cho nhau, tồn bên trên ko tách tách nhau trong số những mặt mũi trái chiều, sự tồn bên trên của mặt mũi này nên lấy sự tồn bên trên của mặt mũi cơ thực hiện nền móng. Các mặt mũi trái chiều tồn bên trên ko tách tách nhau nên thân thuộc bọn chúng khi nào cũng đều có những yếu tố tương đương nhau. Những yếu tố tương đương nhau cơ gọi là việc "đồng nhất" của những mặt mũi trái chiều. Với ý nghĩa sâu sắc cơ," sự thống nhất của những mặt mũi đối lập" còn bao hàm cả sự " đồng nhất" của những mặt mũi cơ. Engels đã lấy đi ra ví dụ:

Giai cung cấp vô sản và sự giàu sang là nhì mặt mũi trái chiều, với tính cơ hội như thế bọn chúng thích hợp trở thành một chỉnh thể hoàn hảo, thống nhất, chính sách tư hữu với tư cơ hội là việc giàu sang buộc nên lưu giữ vĩnh viễn trong cả sự tồn bên trên của mặt mũi trái chiều của chính nó là giai cung cấp vô sản
— Engels[2]

Do sở hữu sự "đồng nhất" của những mặt mũi trái chiều nhưng mà nhập sự tổ chức thực hiện của xích míc cho tới một khi này cơ, những mặt mũi trái chiều rất có thể gửi hoá cho nhau. Sự thống nhất của những mặt mũi trái chiều còn bộc lộ ở sự hiệu quả ngang nhau của bọn chúng. Song cơ đơn giản hiện trạng chuyển động của xích míc ở một tiến độ cải tiến và phát triển Khi ra mắt sự thăng bằng của những mặt mũi trái chiều.

Sự đấu tranh

Các mặt mũi trái chiều không chỉ có thống nhất, mà còn phải luôn luôn "đấu tranh" cùng nhau. Đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là việc hiệu quả hỗ tương theo đòi Xu thế hủy diệt và phủ quyết định cho nhau trong số những mặt mũi cơ. Hình thức đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều rất là đa dạng, đa dạng mẫu mã, tuỳ nằm trong nhập đặc thù, nhập côn trùng tương tác hỗ tương trong số những mặt mũi trái chiều và tuỳ ĐK rõ ràng ra mắt cuộc đấu giành giật thân thuộc bọn chúng.

Nội dung quy luật

Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ đều tiềm ẩn những mặt mũi, những khuynh phía trái chiều tạo ra trở thành những xích míc nhập phiên bản thân thuộc nó, sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là xuất xứ của việc chuyển động và cải tiến và phát triển, thực hiện mang đến loại cũ tổn thất lên đường loại mới mẻ thành lập và hoạt động.

Thống nhất, đấu giành giật và gửi hóa

 • Sự thống nhất: Sự thống nhất của những mặt mũi đối lập: Là sự buộc ràng, dựa vào, quy quyết định cho nhau, yên cầu sở hữu nhau, nương tựa nhập nhau của những mặt mũi trái chiều, mặt mũi này lấy mặt mũi cơ thực hiện nền móng tồn bên trên cho bản thân mình. Là sự giống hệt của những mặt mũi đối lập; là việc hiệu quả ngang nhau của những mặt mũi trái chiều.
 • Đấu tranh: Sự đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là việc hiệu quả cho nhau, hủy diệt và phủ quyết định cho nhau của những mặt mũi trái chiều. Sự đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều rất có thể được bộc lộ ở sự tác động cho nhau hoặc sử dụng đấm đá bạo lực nhằm thủ chi tiêu cho nhau trong số những mặt mũi trái chiều,
 • Mối quan tiền hệ: Mối mối quan hệ giũa sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều thể hiện nay tại phần nhập một xích míc, sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều ko tách tách nhau, chính vì nhập sự buộc ràng, dựa vào quy quyết định cho nhau thì nhì mặt mũi trái chiều vẫn luôn luôn sở hữu Xu thế cải tiến và phát triển ngược ngược nhau, đấu giành giật cùng nhau. Không sở hữu sự thống nhất tiếp tục không tồn tại đấu giành giật, thống nhất là nền móng của đấu giành giật, còn đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là xuất xứ, động lực của việc chuyển động, cải tiến và phát triển.
 • Sự gửi hóa của những mặt mũi trái chiều là thế tất, là thành phẩm của việc đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều. Do sự đa dạng mẫu mã của toàn cầu nên kiểu dáng gửi hóa cũng khá nhiều dạng: rất có thể nhì mặt mũi trái chiều gửi hóa cho nhau, cũng rất có thể cả nhì gửi trở thành những hóa học mới mẻ. Sự gửi hóa của những mặt mũi trái chiều nên sở hữu những ĐK chắc chắn.

Sự phân phát triển

Phát triển là việc đấu giành giật của những mặt mũi đối lập: Sự cải tiến và phát triển của việc vật, hiện tượng kỳ lạ gắn sát với quy trình tạo hình, cải tiến và phát triển và giải quyết và xử lý xích míc. Sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là 2 Xu thế hiệu quả không giống nhau của những mặt mũi trái chiều tạo ra trở thành xích míc. Như vậy, xích míc biện hội chứng cũng bao hàm cả "sự thống nhất" láo nháo "đấu tranh" của những mặt mũi trái chiều. Sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều ko tách tách nhau, nhập quy trình chuyển động, cải tiến và phát triển của việc vật, sự thống nhất gắn sát với việc đứng lặng, với việc ổn định quyết định trong thời điểm tạm thời của việc vật.

Sự đấu giành giật gắn sát với tính vô cùng của việc chuyển động và cải tiến và phát triển. Điều cơ Có nghĩa là sự thống nhất của những mặt mũi trái chiều là kha khá, tạm thời thời; sự đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là vô cùng. Việc tạo hình, cải tiến và phát triển và giải quyết và xử lý xích míc là 1 trong những quy trình đấu giành giật vô cùng phức tạp, trải trải qua nhiều tiến độ, từng tiến độ sở hữu những Đặc điểm riêng biệt của nó:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

 • Giai đoạn tạo hình xích míc, biểu hiện: giống hệt tuy nhiên bao hàm sự không giống nhau; không giống nhau vẻ ngoài, không giống nhau thực chất, xích míc được tạo hình.
 • Giai đoạn cải tiến và phát triển của xích míc, biểu hiện: những mặt mũi trái chiều xung đột với nhau; những mặt mũi trái chiều xung đột nóng bức cùng nhau.
 • Giai đoạn giải quyết và xử lý xích míc, biểu hiện: sự gửi hóa của những mặt mũi trái chiều, xích míc được giải quyết và xử lý.

Trong sự hiệu quả hỗ tương của những mặt mũi trái chiều thì đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều quy quyết định một cơ hội thế tất sự thay cho thay đổi của những mặt mũi đang được hiệu quả và thực hiện mang đến xích míc cải tiến và phát triển. Lúc đầu xích míc mới mẻ xuất hiện nay xích míc chỉ là việc không giống nhau căn phiên bản, tuy nhiên theo đòi khuynh phía ngược ngược nhau. Sự không giống nhau cơ ngày càng cải tiến và phát triển tiếp cận trái chiều. Khi nhì mặt mũi trái chiều xung đột nóng bức đang được đầy đủ ĐK, bọn chúng tiếp tục gửi hoá cho nhau, xích míc được giải quyết và xử lý. Nhờ cơ thể thống nhất cũ được thay cho thế vị thể thống nhất mới; sự vật cũ tổn thất lên đường sự vật mới mẻ thành lập và hoạt động thay cho thế.

Tuy nhiên, không tồn tại thống nhất của những mặt mũi trái chiều thì cũng không tồn tại đấu giành giật thân thuộc bọn chúng. Thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều là ko thể tách tách nhau nhập xích míc biện hội chứng. Sự chuyển động và cải tiến và phát triển khi nào cũng là việc thống nhất thân thuộc tính ổn định quyết định và tính thay cho thay đổi. Sự thống nhất và đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều quy quyết định tính ổn định quyết định và tính thay cho thay đổi của việc vật. Khi xích míc đang được giải quyết và xử lý thì sự vật cũ tổn thất lên đường, sự vật mới mẻ thành lập và hoạt động lại bao hàm xích míc mới mẻ, xích míc mới mẻ lại được tổ chức thực hiện, cải tiến và phát triển và lại được giải quyết và xử lý thực hiện cho việc vật mới mẻ luôn luôn trực tiếp xuất hiện nay thay cho sự thế vật cũ. Do vậy, chính vì sự đấu giành giật của những mặt mũi trái chiều dẫn tới việc gửi hóa của những mặt mũi trái chiều (giải quyết mâu thuẫn) là xuất xứ, động lực của việc chuyển động, cải tiến và phát triển. Nếu xích míc ko được giải quyết và xử lý (các mặt mũi trái chiều ko gửi hóa) thì không tồn tại sự cải tiến và phát triển.

Tính chất

Mâu thuẫn là việc tương tác, hiệu quả hỗ tương cho nhau của những mặt mũi trái chiều bên phía trong một sự vật, một hiện tượng kỳ lạ. Mâu thuẫn là hiện tượng kỳ lạ khách hàng quan tiền và thịnh hành. Mâu thuẫn sở hữu đặc thù khách hàng quan tiền vì thế nó là loại vốn liếng sở hữu nhập sự vật, hiện tượng kỳ lạ, là thực chất công cộng của từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Mâu thuẫn sở hữu tính thịnh hành vì thế nó tồn bên trên nhập toàn bộ từng sự vật hiện tượng kỳ lạ, từng tiến độ, từng quy trình, tồn bên trên nhập cả ngẫu nhiên, xã hội và suy nghĩ.

Vì xích míc là hiện tượng kỳ lạ khách hàng quan tiền, thịnh hành nên xích míc vô cùng đa dạng mẫu mã và phức tạp. Trong những sự vật, hiện tượng kỳ lạ không giống nhau thì tồn bên trên những xích míc không giống nhau, nhập phiên bản thân thuộc từng sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũng chứa nhiều xích míc không giống nhau, trong những tiến độ, từng quy trình cũng đều có nhiều xích míc không giống nhau. Mỗi xích míc toạ lạc, tầm quan trọng và Đặc điểm không giống nhau so với sự chuyển động, cải tiến và phát triển của việc vật, hiện tượng kỳ lạ.

Phân loại mâu thuẫn

Mâu thuẫn tồn bên trên nhập toàn bộ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ, tương tự nhập toàn bộ những tiến độ cải tiến và phát triển của bọn chúng. Mâu thuẫn rất là đa dạng, đa dạng mẫu mã. Tính đa dạng đa dạng mẫu mã được quy quyết định một cơ hội khách hàng quan tiền vị Đặc điểm của những mặt mũi trái chiều, vị ĐK hiệu quả hỗ tương của bọn chúng, vị trình độ chuyên môn tổ chức triển khai của khối hệ thống (sự vật) nhưng mà nhập cơ xích míc tồn bên trên.

Căn cứ nhập mối quan hệ so với sự vật được kiểm tra, rất có thể phân biệt trở thành xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài.

 • Mâu thuẫn bên phía trong là việc hiệu quả hỗ tương trong số những mặt mũi, những khuynh phía trái chiều của và một sự vật.
 • Mâu thuẫn bên phía ngoài so với một sự vật chắc chắn là xích míc ra mắt nhập quan hệ sự vật cơ với những sự vật không giống.

Việc phân loại xích míc trở thành xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài chỉ là việc kha khá, tuỳ theo đòi phạm vi kiểm tra. Cùng một xích míc tuy nhiên xét nhập quan hệ này là xích míc bên phía ngoài tuy nhiên xét nhập quan hệ không giống lại là xích míc bên phía trong. Để xác lập một xích míc này này đó là xích míc bên phía trong hoặc xích míc bên phía ngoài trước không còn nên xác lập phạm vi sự vật được kiểm tra.

Mâu thuẫn bên phía trong sở hữu tầm quan trọng ra quyết định thẳng so với quy trình chuyển động và cải tiến và phát triển của việc vật. Còn xích míc bên phía ngoài sở hữu tác động tới việc cải tiến và phát triển của việc vật. Tuy nhiên xích míc bên phía trong và xích míc bên phía ngoài không ngừng nghỉ sở hữu hiệu quả hỗ tương cho nhau. Việc giải quyết và xử lý xích míc bên phía trong ko thể tách tách việc giải quyết và xử lý xích míc mặt mũi ngoài; việc giải quyết và xử lý xích míc bên phía ngoài là ĐK nhằm giải quyết và xử lý xích míc bên phía trong.

Căn cứ nhập ý nghĩa sâu sắc so với sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của toàn cỗ sự vật, xích míc được phân thành xích míc cơ phiên bản và xích míc ko cơ bản:

 • Mâu thuẫn cơ phiên bản là xích míc quy quyết định thực chất của việc vật, quy quyết định sự cải tiến và phát triển ở toàn bộ những tiến độ của việc vật, nó tồn bên trên nhập xuyên suốt quy trình tồn bên trên những sự vật. Mâu thuẫn cơ phiên bản được giải quyết và xử lý thì sự vật tiếp tục thay cho thay đổi cơ phiên bản về hóa học.
 • Mâu thuẫn ko cơ phiên bản là xích míc chỉ đặc thù cho 1 mặt mũi này cơ của việc vật, nó ko quy quyết định thực chất của việc vật. Mâu thuẫn cơ phát sinh hoặc được giải quyết và xử lý ko thực hiện cho việc vật thay cho thay đổi căn phiên bản về hóa học.

Theo Sài Gòn thì:

Khi việc gì sở hữu xích míc, Khi nên mò mẫm cơ hội giải quyết và xử lý tức là sở hữu yếu tố. Khi đang được sở hữu yếu tố, tớ nên nghiên cứu và phân tích mang đến rõ ràng loại gốc của xích míc là yếu tố gì. Phải khảo sát, nên nghiên cứu và phân tích những xích míc cơ. Phải phân tích rõ rệt và sở hữu khối hệ thống, phải ghi nhận rõ ràng loại này là xích míc chủ yếu, loại này là xích míc phụ. Phải đưa ra cơ hội giải quyết
— Hồ Chí Minh[3]

Căn cứ nhập tầm quan trọng của xích míc so với sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của việc vật nhập một tiến độ chắc chắn, những xích míc được phân thành xích míc đa phần và xích míc loại yếu ớt.

 • Mâu thuẫn đa phần là xích míc nổi lên tiên phong hàng đầu của một tiến độ cải tiến và phát triển chắc chắn của việc vật và phân bổ những xích míc không giống nhập tiến độ cơ. Giải quyết được xích míc đa phần vào cụ thể từng tiến độ là ĐK cho việc vật gửi quý phái tiến độ cải tiến và phát triển mới mẻ.Mâu thuẫn cơ phiên bản và xích míc đa phần sở hữu mối quan hệ ngặt nghèo cùng nhau. Mâu thuẫn đa phần rất có thể là 1 trong những kiểu dáng biển lớn hiện nay nổi trội của xích míc cơ phiên bản Hoặc là thành phẩm chuyển động tổ hợp của những xích míc cơ phiên bản ở một tiến độ chắc chắn. Việc giải quyết và xử lý xích míc đa phần tạo ra ĐK giải quyết và xử lý từng bước xích míc cơ phiên bản.
 • Mâu thuẫn loại yếu ớt là những xích míc thành lập và hoạt động và tồn bên trên nhập một tiến độ cải tiến và phát triển này cơ của việc vật tuy nhiên nó ko nhập vai trò phân bổ nhưng mà bị xích míc đa phần phân bổ. Giải quyết xích míc loại yếu ớt là góp thêm phần nhập việc từng bước giải quyết và xử lý xích míc đa phần.

Căn cứ nhập đặc thù của những mối quan hệ quyền lợi, rất có thể phân chia xích míc nhập xã hội trở thành xích míc đối kháng và xích míc ko đối kháng.

Xem thêm: cách làm phong bì thư trong word 2007

 • Mâu thuẫn đối kháng là xích míc Một trong những giai cung cấp những tập đoàn lớn người, sở hữu quyền lợi cơ phiên bản trái chiều nhau. Như là: Mâu thuẫn thân thuộc dân cày với địa mái ấm, thân thuộc vô sản với tư sản....
 • Mâu thuẫn ko đối kháng là xích míc Một trong những lực lượng xã hội sở hữu quyền lợi cơ phiên bản thống nhất cùng nhau, chỉ trái chiều về những quyền lợi ko cơ phiên bản, toàn cục, trong thời điểm tạm thời. Việc phân biệt xích míc đối kháng và ko đối kháng tăng thêm ý nghĩa trong công việc xác lập đích cách thức giải quyết và xử lý xích míc. Giải quyết xích míc đối kháng nên vị cách thức đối kháng.

Xem thêm

 • Nhị nguyên

Tham khảo

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác - Lê nin, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2004
 • Giáo trình lối lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Kinh tế học tập Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lê nin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2005
 • Giáo trình lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản nước Việt Nam (tái phiên bản sở hữu sửa thay đổi, té sung), Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2003
 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất phiên bản Trẻ, Thành phố Sài Gòn, năm 2006
 • Một số yếu tố Triết học tập Mác – Lênin: Lý luận và thực tiễn (tái phiên bản sở hữu té sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2003
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Sài Gòn, Thành Phố Hà Nội, năm 1994 (xuất phiên bản lượt loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập III), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Sài Gòn, Thành Phố Hà Nội, năm 1994 (xuất phiên bản lượt loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1996
 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in lượt thứ hai sở hữu thay thế sửa chữa, té sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất phiên bản Tổng thích hợp, Thành phố Sài Gòn, năm 2007
 • 100 thắc mắc và bài xích tập dượt kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác – Lênin (tái phiên bản lượt loại 5), An Như Hải, Nhà xuất phiên bản Lý luận chủ yếu trị, Thành Phố Hà Nội, năm 2008
 • Chính trị, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 2004 (tái phiên bản sở hữu bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Chú thích

 1. ^ C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập dượt, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc, Thành Phố Hà Nội, năm 1994, tập dượt trăng tròn, trang 173-174
 2. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập dượt, Nhà xuất phiên bản Chính trị quốc gia-Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1980, tập dượt 1, trang 148
 3. ^ Sửa thay đổi lối thực hiện việc, XYZ, Nhà xuất phiên bản Sự thiệt, Thành Phố Hà Nội, năm 1971, trang 83-84

Xem thêm

 • Quy luật lượng - chất
 • Quy luật phủ định