vương gia vương phi lại chạy trốn rồi

 • Reads 831,487
 • Votes 39,327
 • Parts 51

Complete, First published Jun 25, 2020

Bạn đang xem: vương gia vương phi lại chạy trốn rồi

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 3: Vương gia hắn ở đâu?

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 4: Huynh đài bên trên cây.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 5: Lính canh dữ đẹp nhất trai.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 6: Ám vệ ca chất lượng bụng.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 7: Chịu trách cứ nhiệm.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 10: Người sau cùng.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 15: Tiệc vô cung.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 21: Cô tao sai trước.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: lý hàn y

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 31: Đòi lại vô tư.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 34: Thiên Bình quốc.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 45: Đơn dung dịch bị tráo

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 50: Kết đốc trọn vẹn vẹn

  Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: quang chi tử

 • Ngoại truyện I: Tử Lâm và Tiểu Lan

  Wed, Sep 22, 2021

Author: Mono0903
  Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sống chết văn, HE. 
  Beta: 19/05/2022
  
  "Tiểu Lan, em chớ xua theo đòi tao nữa."
  
  "Vương phi, ko được, người mau trở lại."
  
  "Vương phi, người ko được trèo tường, nguy khốn lắm."
  
  "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh đẹp nhất ko, tất cả chúng ta tách phủ cút."
  
  "Lục vương vãi gia, vương vãi phi chạy trốn rồi."
  
  Jeon Jungkook cậu xuyên ko rồi. Cậu không thích trở thành truất phế vật vương vãi phi, cậu ham muốn du lãm thiên hạ. Cổ đại, tao cho tới phía trên...
  
  Don't reup, gửi ver, edit. Thanks!

#1yoongi