vở thực hành toán

 • Giáo dục cấp cho 2
 • Lớp 6
 • Giải Vở thực hành thực tế Toán 6

❮ Bài trước Bài sau ❯

Bạn đang xem: vở thực hành toán


Haylamdo biên soạn giải vở thực hành thực tế Toán 6 Tập 2 sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể tiếp tục giúp đỡ bạn đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện nhập VTH Toán 6.

Giải vở thực hành thực tế Toán 6 Tập 2 - Kết nối tri thức

Chương 6. Phân số

 • Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số vị nhau
 • Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
 • Luyện luyện công cộng trang 11
 • Bài 25: Phép nằm trong và luật lệ trừ phân số
 • Bài 26: Phép nhân và luật lệ phân chia phân số
 • Bài 27: Hai Việc về phân số
 • Luyện luyện công cộng trang 22
 • Bài ôn luyện cuối chương 6

Chương 7. Số thập phân

 • Bài 28: Số thập phân
 • Bài 29: Tính toán với số thập phân
 • Bài 30: Làm tròn trĩnh và ước lượng
 • Bài 31: Một số Việc về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Luyện luyện công cộng trang 37
 • Bài luyện cuối chương 7

Chương 8. Những hình học tập cơ bản

 • Bài 32: Điểm và lối thẳng
 • Bài 33: Điểm nằm trong lòng nhị điểm. Tia
 • Bài 34: Đoạn trực tiếp. Độ nhiều năm đoạn thẳng
 • Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện luyện công cộng trang 52
 • Bài 36: Góc
 • Bài 37: Số đo góc
 • Luyện luyện công cộng trang 60
 • Bài luyện cuối chương 8

Chương 9. Dữ liệu và xác xuất thực nghiệm

 • Bài 38: Dữ liệu và tích lũy dữ liệu
 • Bài 39: Bảng đo đếm và biểu đồ dùng tranh
 • Bài 40: Biểu đồ dùng cột
 • Bài 41: Biểu đồ dùng cột kép
 • Luyện luyện công cộng trang 81
 • Bài 42: Kết ngược rất có thể và sự khiếu nại nhập trò đùa, thí nghiệm
 • Bài 43: Xác suất thực nghiệm
 • Luyện luyện công cộng trang 88
 • Bài luyện cuối chương 9

Bài luyện ôn luyện cuối năm

Xem thêm: từ 1 noãn bào bậc 1

❮ Bài trước Bài sau ❯

2018 © All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status

Xem thêm: cách ghép 2 ppt lại với nhau