VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 31 LUYỆN TẬP

     

Giải bài xích tập trang 31 bài rèn luyện Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Cứ 1kg giấy vụn thì tiếp tế được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi rất có thể sản xuất được từng nào cuốn vở học viên từ 1 tạ giấy vụn, từ 1 tấn giấy vụn?...


Đề bài

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 31 luyện tập

Cứ 1kg giấy vụn thì cấp dưỡng được 25 cuốn vở học tập sinh. Hỏi rất có thể sản xuất được từng nào cuốn vở học viên từ 1 tạ giấy vụn, từ một tấn giấy vụn?

2. Một xe ô tô tải hoàn toàn có thể chở được rất nhiều nhất là 5 tấn, nhưng tín đồ ta đã hóa học lên xe một trọng lượng hàng trọng lượng 5 tấn 325kg. Hỏi chiếc xe này đã phải chở bao nhiêu ki-lô-gam?

3. mang lại hình H tạo do hai hình chữ nhật như hình vẽ dưới đây.

Tìm diện tích hình H

 

*

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả chiều rộng lớn 3cm và chiều lâu năm 4cm.

Xem thêm: Bón Phân Vào Đất Có Tác Dụng Làm Tăng, Bón Phân Vào Đất Có Tác Dụng Gì

b) Vẽ hình chữ nhật MNPQ tất cả cùng diện tích s với hình chữ nhật ABCD nhưng gồm các kích cỡ khác với các form size của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án

1. 

Tóm tắt

1kg : 25 cuốn vở

1 tạ, 1 tấn :......? cuốn vở

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg

Bài giải

1 tạ đối với 1kg tì gấp đôi số lần là:

100: 1 = 1000 (lần)

1 tạ giấy vụn thì cấp dưỡng được:

25 x 100 = 2500 (cuốn vở)

1 tấn so với 1kg thì gấp tần số là:

1000 : 1 = 1000 (lần)

1 tấn giấy vụn thì chế tạo được:

25 x 1000 = 25 000 (cuốn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn vở

b) 25 000 cuốn vở

2. 

Bài giải

5 tấn = 5000 kg

5 tấn 325 kg = 5325 kg

Số ki-lô-gam dòng xe đó chở quá mua là:

5325 – 5000 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

3. 

Bài giải 

Độ nhiều năm cạnh DC = DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10x 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 6 = 24 (cm2)

Diện tích chữ H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

4.

Xem thêm: Bài Hát Hạt Nắng Hạt Mưa

 

*

Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Vẽ hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng tất cả cùng kích thước khác kích cỡ ABCD.