Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Bài 12

     

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

- Chọn bài bác -Bài 1: Ôn tập: có mang về phân sốBài 2: Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân sốBài 3: Ôn tập: so sánh hai phân sốBài 4: Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5: Phân số thập phânBài 6: Luyện tậpBài 7: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân sốBài 8: Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân sốBài 9: hỗn sốBài 10: lếu số (tiếp theo)Bài 11: Luyện tậpBài 12: rèn luyện chungBài 13: rèn luyện chungBài 14: rèn luyện chungBài 15: Ôn tập về giải toánBài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17: Luyện tậpBài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theoBài 19: Luyện tậpBài 20: luyện tập chungBài 21: Ôn tập bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượngBài 23: Luyện tậpBài 24: Đề-ca-mét vuông.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 12Xem thêm: Các Sản Phẩm Thủ Công Của Dân Tộc Ít Người, Bài 1: Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam

Héc-tô-mét vuôngBài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchBài 26: Luyện tậpBài 27: Héc-taBài 28: Luyện tậpBài 29: luyện tập chungBài 30: rèn luyện chungBài 31: rèn luyện chung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 14 VBT Toán 5 Tập 1: đưa phân số thành phân số thập phân:

*

Lời giải:

*
*

Bài 2 trang 14 VBT Toán 5 Tập 1:
gửi hỗn số thành phân số:


*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 15 VBT Toán 5 Tập 1: Viết phân số thích hợp vào nơi chấm

1dm = …..m 1g = …..kg 1 phút =…..giờ

2dm = …..m 5g =…..kg 8 phút =…..giờ

9dm = …..m 178g =…..kg 15 phút =…..giờ

Hướng dẫn: 10dm = 1m

*

Lời giải:


*

Bài 4 trang 15 VBT Toán 5 Tập 1: Viết các số đo độ dài:

Mẫu:

*

a) 8m 5dm = ……………………..

b) 4m 75cm = ……………………..

Xem thêm: Bộ Đề Toán Giữa Kì 1 Lớp 5 Năm 2021, Đề Thi Toán Lớp 5 Giữa Kì 1 Năm 2021

c) 5kg 250g = ……………………..

Lời giải:

*

Bài 5 trang 15 VBT Toán 5 Tập 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

Đo chiều cao một cái cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là: