VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 BÀI 24 TRANG 33

     
Câu 1, 2, 3 trang 33 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu)


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 24 trang 33

*

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Đọc

Viết

Hai trăm mươi lăm đề-ca-mét vuông

215 dam2

Mười tám ngàn bảy trăm đề-ca-mét vuông

9105 dam2

821 hm2

Bảy mươi sáu nghìn ko trăm tía mươi héc-tô-mét vuông

2. A) Viết số tương thích vào khu vực chấm

3 dam2 = ………m2 2 dam2 90m2 = ……. M2

15 hm2 = ………dam2 17 dam2 5m2 = …….

Xem thêm: Các Biển Báo Giao Thông Bằng Tiếng Anh Lớp 7, Từ Vựng Tiếng Anh Về Biển Báo Giao Thông


Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 12 Sgk Toán 6 CáNh DiềU Tập 2


M2

500m2 = ……..dam2 20 hm2 34 dam2 = ….dam2

7000 dam2 = …..hm2 892m2 = ……dam2……m2

b) Viết phân số phù hợp vào chỗ chấm

1m2 = …………..dam2

4m2 = ………….dam2

38m2 = ……….dam2

1dam2 = ………..hm2

7 dam2 = ………hm2

52 dam2 = ……….hm2

3. Viết các số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu)

Mẫu:

 (7,dam^215m^2 = 7dam^2 + 15 over 100dam^2 = 715 over 100dam^2)

6 dam2 28m2 = …………………

25 dam2 70m2 = ……………….

64 dam2 5m2 = ………………..

Đáp án

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)Quảng cáo

Đọc

Viết

Hai trăm mươi lăm đề-ca-mét vuông

215 dam2

Mười tám nghìn bảy trăm đề-ca-mét vuông

18700 dam2

Chín nghìn một trăm lẻ năm đề-ca-mét vuông

9105 dam2

Tám trăm nhị mốt héc-tô-mét vuông

821 hm2

Bảy mươi sáu nghìn không trăm cha mươi héc-tô-mét vuông

76030 hm2

2. A) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3 dam2 = 300 m2 2 dam2 90m2 = 290 m2

15 hm2 = 1500 dam2 17 dam2 5m2 = 1705 m2

500m2 = 5 dam2 trăng tròn hm2 34 dam2 = 2034 dam2

7000 dam2 = 700 000 hm2 892m2 = 8dam2 92m2

b) Viết phân số tương thích vào khu vực chấm

1m2 = (1 over 100) dam2

4m2 = (4 over 100) dam2

38m2 = (38 over 100) dam2

1dam2 = (1 over 100) hm2

7 dam2 = (7 over 100) hm2

52 dam2 = (52 over 100) hm2

3. Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu)

Mẫu: 

(7,dam^215m^2 = 7dam^2 + 15 over 100dam^2 = 715 over 100dam^2)

(matrix6 m dam^228m^2 = 6dam^2 m + 28 over 100 mda mm^2 m = 628 over 100dam^2 hfill cr 25 m dam^270m^2 = 25dam^2 m + 7 over 10dam^2 = 257 over 10dam^2 hfill cr 64 m dam^25m^2 = 64dam^2 m + 5 over 100 mda mm^2 m = 645 over 100 mda mm^2 m hfill cr )