vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 58

Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài xích tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 58 bài xích 135 Vở bài xích tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. 1. Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

1. Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 58

Hình thoi

Đường chéo

Đường chéo

Diện tích

14dm

7dm

................ dm2

6dm

30 dm

............... dm2

24dm

5 dm

............... dm2

2. Một hình thoi đem diện tích S 360cm2, chừng nhiều năm lối chéo cánh là 24cm. Tính chừng nhiều năm lối chéo cánh loại nhì.

3.

Diện tích hình thoi vì thế 1/2 diện tích S hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

4. Người tớ xếp 4 hình tam giác. Mỗi chừng như hình mặt mũi trở nên hình chữ nhật sau:

Tính diện tích S hình chữ nhật.

Bài giải

1.

Hình thoi

Đường chéo

Đường chéo

Diện tích

14dm

7dm

49 dm2

6dm

30 dm

90 dm2

24dm

5 dm

Xem thêm: 12 yến bằng bao nhiêu kilôgam

60 dm2

 2. Tóm tắt

S = 360cm2

Bài giải

Độ nhiều năm lối chéo cánh loại nhì là:

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

3. Tóm tắt

Bài giải

Theo đề bài xích diện tích S hình thoi vì thế \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là:

36 × 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo đề bài xích hình chữ nhật vì thế 4 hình tam giác vuông ghép lại

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: hình nào có vô số trục đối xứng

Báo lỗi - Góp ý