vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 85

Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 1


4. Ba chúng ta nằm trong mua sắm một trong những cây bút như nhau và toàn bộ nên trả 9000 đồng. Tính giá chỉ chi phí từng loại mẫu cây bút hiểu được từng bạn đặt hàng 2 cá cây bút.

1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 85

1820 : 35

3388 : 49

3960 : 52

2. Đặt tính rồi tính:

8228 : 44

9280 : 57

8165 : 18

3. Tính vị nhị cách:

a) 216 : (8 × 9) = ………………

                         = ………………

    216 : (8×9) = ………………

                      = ………………

b) 476: (17×4) = ………………

                       = ………………

476 : (17×4) = ………………

                    = ………………

4. Ba chúng ta nằm trong mua sắm một trong những cây bút như nhau và toàn bộ nên trả 9000 đồng. Tính giá chỉ chi phí từng loại mẫu cây bút hiểu được từng bạn đặt hàng 2 kiểu mẫu cây bút.

Bài giải:

1.

2.

3.

Xem thêm: tra imei oppo

a) 216 : (8 × 9) = 216 : 72

                         = 3

    216 : (8×9) = 216 : 8 : 9

                      = 27 : 9

                      = 3

b) 476: (17×4) = 476 : 68

                       = 7

476 : (17× 4) = 476 : 17 : 4

                     = 28 : 4

                     = 7

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Số cây bút tuy nhiên 3 chúng ta nằm trong mua sắm là:

3 × 2 = 6 (cái bút)

Số chi phí nên trả một chiếc cây bút là:

 9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

Báo lỗi - Góp ý