vở bài tập toán lớp 4 bài 50 trang 60

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 4 tập dượt 1. 3. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:
Trong hình mặt mũi có:

1. Viết số phù hợp vô khu vực trống

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 50 trang 60

 a) 125  6 = …… × 125                    b) 364 × 9 = …… × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × …..               d) (12 – 5) × 8 = ….. × 7

2. Tính theo gót mẫu:

a) 6 × 125 = ……………

                 = ……………

b) 9 × 1937 = ……………

                 = ……………

c) 6 × 2357 = ……………

                 = ……………

d) 8 × 3745 = ……………

                 = ……………

e) 7 × 9896 = ……………

                 = ……………

3. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong hình mặt mũi có:

A. 5 hình chữ nhật                                                           

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

4. Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung hoàn toàn có thể ghép trở nên từng nào chúng ta thương hiệu không giống nhau?

Xem thêm: thời tiết trên iphone

1. 

 a) 125  6 = 6 × 125                    b) 364 × 9 = 9 × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34               d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

2. 

a) 6 × 125 = 125 × 6

                 = 750

b) 9  1937 = 1937 × 9 

                 = 17433  

c) 6 × 2357 = 2357 × 6

                   = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8

                   = 29960   

d) 7  9896 = 9896

                 = 69272 

3.

Chọn D. 9 hình chữ nhật

4. 

Có thể ghép trở nên 12 chúng ta thương hiệu không giống nhau: Nghĩa là tớ lấy chúng ta ghép theo lần lượt với những tên

Ví dụ: Họ Nguyễn, Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung

Làm tương tự động với chúng ta Trần, Lê.

Xem thêm: có 6 bóng đèn loại 220v 100w