vở bài tập toán lớp 4 bài 1

Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 tập luyện 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 1

Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 1: Ôn tập luyện những số cho tới 100000 là tiếng giải cụ thể mang lại Bài 1 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Chân trời tạo ra. Bài giải vì thế Vndoc biên soạn nhằm mục đích gom những em học viên tiếp thu kiến thức chất lượng tốt môn Toán lớp 4. Đồng thời những bậc cha mẹ xem thêm chỉ dẫn con em mình bản thân trình diễn bài bác giải mang lại phụ hợp ý.

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 7 Bài 1

Thực hiện tại theo dõi kiểu mẫu.

a. Số bao gồm 6 chục ngàn, 8 ngàn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị chức năng.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

b. Số bao gồm một chục ngàn, 2 ngàn và 2 trăm.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

c. Số bao gồm 4 ngàn và 1 đơn vị chức năng.

Viết số: ………………………………………………………………………………….

Đọc số: ………………………………………………………………………………….

Viết số trở nên tổng: ……………………………………………………………………..

Đáp án:

a. Số bao gồm 6 chục ngàn, 8 ngàn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị chức năng.

Viết số: 68 145

Đọc số: Sáu mươi tám ngàn một trăm tứ mươi lăm.

Viết số trở nên tổng: 68 145 = 60 000 + 8 000 + 100 + 40 + 5.

b. Số bao gồm một chục ngàn, 2 ngàn và 2 trăm.

Viết số: 12 200

Đọc số: Mười nhì ngàn nhì trăm.

Viết số trở nên tổng: 12 200 = 10 000 + 2 000 + 200.

c. Số bao gồm 4 ngàn và 1 đơn vị chức năng.

Viết số: 4 001

Đọc số: Bốn ngàn ko trăm linh một.

Viết số trở nên tổng: 4 001 = 4 000 + 1

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 7 Bài 2

Số?

a) 4 760; 4 770; 4 780; …………..; …………..; …………..; 4 820.

b) 6 600; 6 700; 6 800; …………..; …………..; …………..; 7 200.

c) 50 000; 60 000; 70 000; …………..; …………..; …………..

Đáp án:

a) 4 760; 4 770; 4 780; 4 790; 4 800; 4 810; 4 820.

b) 6 600; 6 700; 6 800; 6 900; 7 000; 7 100; 7 200.

c) 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 8 Bài 3

Nối tổng với số phù hợp.

Hướng dẫn giải

Tính sản phẩm ở cột phía bên trái nhằm nối với đáp án ở cột ở bên phải.

Đáp án

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 8 Bài 4

a. >, < =

76 409 76431

b) Sắp xếp những số 10 748; 11 750; 9 747; 11 251 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

………………………………………………………………………....................…………………..

c) Viết tứ số ở câu b) nhập khu vực chấm phù hợp.

Đáp án

a. 76 409 < 76431

b) Sắp xếp những số 10 748; 11 750; 9 747; 11 251 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:

9 747; 10 748; 11 251; 11 750.

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 8 Bài 5:

Làm tròn trặn từng số cho tới mặt hàng được tô màu sắc rồi rằng (theo mẫu).

Mẫu: Làm tròn trặn số 81 415 cho tới hàng trăm thì được số 81 420.

Số đang được cho35628 4732 02176 8927 42816 534
Số sau thời điểm thực hiện tròn

Hướng dẫn giải:

  • Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Đáp án:

Số đang được cho35628 4732 02176 8927 42816 534
Số sau thời điểm thực hiện tròn36028 4702 00076 9007 00017 000

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 9 Bài 6:

Quan sát hình hình ảnh nhập sách giáo khoa rồi điền số phù hợp nhập khu vực chấm.

a) Số chi phí sở hữu toàn bộ là: …………….. đồng.

b) Với số chi phí sở hữu ở câu a), rất có thể mua sắm được vỏ hộp cây bút chì màu sắc có mức giá là …………….. đồng.

Đáp án:

a) Số chi phí sở hữu toàn bộ là: 47 000 đồng.

b) Với số chi phí sở hữu ở câu a), rất có thể mua sắm được vỏ hộp cây bút chì màu sắc có mức giá là 46 000 đồng.

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 9 Bài 7:

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số nhì mươi tứ ngàn năm trăm linh thân phụ viết lách là 24 503.

Xem thêm: biểu diễn số nguyên có dấu bằng 8 bit

b) Số 81 160 hiểu là tám một một sáu ko.

c) Số bao gồm 5 chục ngàn và 2 trăm viết lách là 5 200.

d) 77 108 = 70 000 + 7 000 + 100 + 8.

Đáp án:

a) Số nhì mươi tứ ngàn năm trăm linh thân phụ viết lách là 24 503: Đ

b) Số 81 160 hiểu là tám một một sáu không: S

c) Số bao gồm 5 chục ngàn và 2 trăm viết lách là 5 200: S

d) 77 108 = 70 000 + 7 000 + 100 + 8: Đ

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 9 Bài 8:

Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp trúng.

a. Số ngay tắp lự sau của số 99 999 là:

A. 100 000

B. 99 998

C. 10 000

D. 9 998

b. Số 40 050 là:

A. số tròn trặn chục nghìn

B. số tròn trặn nghìn

C. số tròn trặn trăm

D. số tròn trặn chục

c. Làm tròn trặn số 84 572 cho tới mặt hàng ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

d. Số bé nhỏ nhất sở hữu tứ chữ số là:

A. 1 000

B. 1 111

C. 1 234

D. 10 000

Đáp án:

a. Chọn đáp án: A

Số ngay tắp lự sau của số 99 999 là: 99 999 + 1 = 100 000.

b. Chọn đáp án: D

Số 40 050 là: số tròn trặn chục.

c. Chọn đáp án: B

Chữ số hàng ngàn là 5 nên những lúc thực hiện tròn trặn cho tới mặt hàng ngàn tớ thêm vào đó nhập chữ số mặt hàng ngàn 1 đơn vị chức năng, thay cho những chữ số sau chữ số mặt hàng ngàn vị những chữ số 0.

Làm tròn trặn số 84 572 cho tới mặt hàng ngàn thì được số: 85 000

d. Chọn đáp án: A

Số bé nhỏ nhất sở hữu tứ chữ số là: 1 000.

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 1 trang 10 Bài 9:

Tìm hiểu bảng sau rồi vấn đáp những thắc mắc.

Quãng đườngĐộ lâu năm khoảng
Hà Nội – Cột cờ Lũng Cú439 km
Hà Nội – Đất Mũi2 107 km
Hà Nội – Mũi Đôi1 186 km
Hà Nội – A Pa Chải681 km

a) Viết tên:

- Quãng lối lâu năm nhất: ……………………………………..

- Quãng lối cộc nhất: ……………………………………..

b) Sắp xếp những số đo phỏng lâu năm bên trên theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

………… km; ………… km; ………… km; ………… km;

c) Làm tròn trặn những số đo bên trên cho tới hàng ngàn. Điền số phù hợp.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới cột cờ Lũng Cú lâu năm khoảng tầm ………… km.


- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Đất Mũi lâu năm khoảng tầm ………… km.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Mũi Đôi lâu năm khoảng tầm ………… km.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới A Pa Chải lâu năm khoảng tầm ………… km.

Đáp án:

a.

- Quãng lối lâu năm nhất: Hà Thành – Đất Mũi.

- Quãng lối cộc nhất: Hà Thành – Cột cờ Lũng Cú.

b.

2 107 km; 1 186 km; 681 km; 439 km;

c.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới cột cờ Lũng Cú lâu năm khoảng tầm 400 km.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Đất Mũi lâu năm khoảng tầm 2 100 km.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Mũi Đôi lâu năm khoảng tầm 1 200 km.

- Quãng lối kể từ Hà Thành cho tới A Pa Chải lâu năm khoảng tầm 700 km.

Trắc nghiệm Ôn tập luyện những số cho tới 100000

...................................

Trên đấy là tiếng giải Vở bài bác tập luyện Toán 4 Chân trời tạo ra, Bài 1: Các số nhập phạm vi 100 000 sách Chân trời tạo ra trực thuộc chủ thể 1. Sở Chân trời tạo ra bao gồm 2 tập luyện. Trong từng tập luyện sách, những nội dung được trình làng theo dõi trình tự động sách giáo khoa Toán Tiểu học tập với khối hệ thống kỹ năng và bài bác tập luyện nhiều mẫu mã, đa dạng. Trong từng phần, những bài bác tập luyện tự động luận và trắc nghiệm được trình làng xen kẹt và quan trọng đặc biệt sở hữu một trong những đề đánh giá dùng để làm xem thêm, gom những em học viên ôn luyện toàn cỗ kỹ năng cơ phiên bản. Trong khi, những chúng ta cũng có thể coi thêm:

  • Giải Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
  • Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
  • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo

>> Bài tiếp theo: Giải VBT Toán 4 Bài 2: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

Xem thêm: lập dàn ý cho bài văn nghị luận lớp 7