Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 55

     
Bài 1. (Trang 55 VBT Toán 3)Bài 2. (Trang 55 VBT Toán 3)Bài 3. (Trang 55 VBT Toán 3)Bài 4.


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 55


Xem thêm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi, Tượng Đức Mẹ Núi Cúi

(Trang 55 VBT Toán 3)


Xem thêm: Số Pi Là Một Số Hữu Tỉ ”; Q, Số Pi Là Số Hữu Hạn Hay Vô Hạn

Bài 1. (Trang 55 VBT Toán 3)

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
26 403hai mươi sáu nghìn tư trăm linh ba
21 600
89 013
89 003
98 010
Bài giải
Viết sốĐọc số
26 403hai mươi sáu nghìn tứ trăm linh ba
21 600hai mươi mốt nghìn sáu trăm
89 013tám mươi chín nghìn không trăm mười ba
89 003tám mươi chín không trăm linh ba
98 010chín mươi tám nghìn ko trăm mười

Bài 2. (Trang 55 VBT Toán 3)

Viết (theo mẫu):

Đọc sốViết số
Năm mươi cha nghìn bốn trăm nhì mươi53 420
Năm mươi cha nghìn tư trăm
Năm mươi bố nghìn
Năm mươi sáu nghìn ko trăm mười
Chín mươi nghìn không trăm linh chín
Bài giải
Đọc sốViết số
Năm mươi tía nghìn tứ trăm nhị mươi53 420
Năm mươi bố nghìn tứ trăm63 400
Năm mươi tía nghìn75 000
Năm mươi sáu nghìn không trăm mười56 010
Chín mươi nghìn ko trăm linh chín90 009


Bài 3. (Trang 55 VBT Toán 3)

Nối (theo mẫu):

*

Bài 4. (Trang 55 VBT Toán 3)

Tính nhẩm:

5000 + 100 =6000 – (5000 – 1000) =
7400 – 400 =6000 – 5000 + 1000 =
2000 x 3 + 600 =7000 – 3000 x 2 =
8000 : 2 + 2000 =(7000 – 3000) x 2 =
Bài giải
5000 + 100 = 51006000 – (5000 – 1000) = 2000
7400 – 400 = 70006000 – 5000 + 1000 = 2000
2000 x 3 + 600 = 66007000 – 3000 x 2 = 1000
8000 : 2 + 2000 = 6000(7000 – 3000) x 2 =8000