Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 Bài 127

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 2 bài bác 127 : Số 1 trong phép nhân với phép chia tập 2 với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 bài 127

Bài 1

Tính nhẩm :

(1 imes 2 = ....) (1 imes 3 = ....)

(2 imes 1 = ....) (3 imes 1 = ....)

(2:1 = ....) (3:1 = ....)

(1 imes 4 = ....) (1 imes 5 = .....)

(4 imes 1 = ....) (5 imes 1 = ....) 

(4:1 = .....) (5:1 = .....)

 

(1 imes 1 = .....)

(1:1 = .....)

Phương pháp giải:

Khi nhân hoặc chia một số trong những với 1 thì quý giá số kia không cố gắng đổi.

Lời giải đưa ra tiết:

(1 imes 2 = 2) (1 imes 3 = 3) 

(2 imes 1 = 2) (3 imes 1 = 3)

(2:1 = 2) (3:1 = 3) 

 

(1 imes 4 = 4) (1 imes 5 = 5)

(4 imes 1 = 4) (5 imes 1 = 5)

(4:1 = 4) (5:1 = 5)

 

(1 imes 1 = 1)

(1:1 = 1)


Bài 2

Số ?

*

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng và kiến thức : Khi nhân hoặc chia một số trong những với 1 thì quý giá số kia không thế đổi.

Điền số tương thích vào ô trống

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Tính

a)

(eqalign 2 imes 3 imes 1 &= ...... cr và m = ...... cr ) (eqalign 2 imes 1 imes 3 &= ......cr & m = ...... cr )

b)

(eqalign 4 imes 5:1 &= ...... cr và m = ...... cr ) (eqalign 4:1 imes 5 &= ......

Xem thêm: Nếu Ngươi Dám Đem Một Thước, Một Thước Núi, Một Tấc Sông Cũng Là Tổ Quốc


Xem thêm: Giải Bài Tập Unit 9 Skills 2 Tiếng Anh 6 Tập 2 Unit 9 Skills 2


cr & m = ...... cr )

c)

(eqalign 8:4 imes 1 &= ...... cr và m = ...... cr ) (eqalign 8 imes 1:4 &= ...... cr và m = ...... cr )

d)

(eqalign 12:3:1 &= ...... cr và m = ...... cr ) (eqalign 12:1:3 &= ...... cr & m = ...... cr )

Phương pháp giải:

Thực hiện tại phép tính lần lượt theo trang bị tự tự trái thanh lịch phải. 

Lời giải đưa ra tiết:

a)

(eqalign 2 imes 3 imes 1 &= 6 imes 1 cr & m = 6 cr ) (eqalign 2 imes 1 imes 3 &= 2 imes 3 cr và m = 6 cr )

b)

(eqalign 4 imes 5:1 &= 20:1 cr và m = 20 cr ) (eqalign 4:1 imes 5 &= 4 imes 5 cr & m = 20 cr )

c)

(eqalign 8:4 imes 1 &= 2 imes 1 cr và m = 2 cr ) (eqalign 8 imes 1:4 &= 8:4 cr & m = 2 cr )

d)

(eqalign 12:3:1& = 4:1 cr & m = 4 cr ) (eqalign 12:1:3 & = 12:3 cr và m = 4 cr )