vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản pháp

Đề bài

Bạn đang xem: vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản pháp

Vai trò của quần chúng. # nhập Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện nay ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk Lịch sử 8 trang 12-17 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: thành dạ dày có cấu tạo như thế nào

Quần bọn chúng quần chúng. # vào vai trò quyết định nhập quy trình cách tân và phát triển và thành quả của cách mệnh, là động lực chủ yếu từng bước fake cách mệnh đại cho tới đỉnh điểm. Như vậy được thể hiện nay qua quýt 3 sự khiếu nại vượt trội của phụ thân giai đoạn:

- Ngày 14-7-1789, quần bọn chúng làm việc Pa-ri tiếp tục đập ngục Ba-xti, khai mạc cho tới cuộc cách mệnh.

- Ngày 10-8-1792, quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên khởi nghĩa lật ụp sự cai trị của phái Lập hiến, xóa khỏi chính sách phong con kiến, thiết lập nền nằm trong hòa, fake cách mệnh cách tân và phát triển lên một bước cao hơn nữa.

- Ngày 2-6-1793, trước hiện tượng "Tổ quốc lâm nguy", quần bọn chúng quần chúng. # lại khởi nghĩa lật ụp phái Gi-rông-đanh, fake phái Gia-cô-banh lên thay cho quyền. Cách mạng Pháp đạt cho tới đỉnh điểm.

Loigiaihay.com

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới