unit 3 lớp 11 language trang 32Lời giải bài bác luyện Unit 3 lớp 11 Language trang 29, 30, 31 nhập Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 3.

Bạn đang xem: unit 3 lớp 11 language trang 32

Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Pronunciation

1 (trang 29 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to tát the linking (-) between the words in the sentences (Nghe và tái diễn. Chú ý link (-) trong số những kể từ nhập câu)

Bài nghe:

1. He lives in the thành phố centre.

2. Cities of the future will be more exciting.

3. The new high-rise building is in the west of the thành phố.

4. A lot of people come to tát the thành phố to tát walk across the famous bridge.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy sinh sống ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

2. Các TP. Hồ Chí Minh nhập sau này tiếp tục thú vị rộng lớn.

3. Nhà cao tầng liền kề mới nhất phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

4. Rất nhiều người cho tới TP. Hồ Chí Minh nhằm đi dạo qua loa cây cầu phổ biến.

Quảng cáo

2 (trang 29 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and mark (-) the consonant and vowel sounds that are linked. Then practise saying the sentences. (Nghe và ghi lại (-) những phụ âm và vẹn toàn âm được link. Sau cơ thực hành thực tế phát biểu những câu)

Bài nghe:

1. Traffic jams are the city’s biggest problem, especially during rush hour.

2. This is the most beautiful thành phố I’ve ever visited.

3. Would you lượt thích a guided tour of the thành phố this afternoon?

4. The Fine Art Museum was built in the new urban area last year.

Đáp án:

1. Traffic jams are the city’s biggest problem, especially during rush hour.

2. This is the most beautiful thành phố I’ve ever visited.

3. Would you like a guided tour of the thành phố this afternoon?

4. The Fine Art Museum was built in the new urban area last year.

Hướng dẫn dịch:

1. Ùn tắc giao thông vận tải là yếu tố lớn số 1 của TP. Hồ Chí Minh, nhất là vào khung giờ du lịch.

2. Đây là TP. Hồ Chí Minh đẹp tuyệt vời nhất tuy nhiên tôi từng cho tới thăm hỏi.

Quảng cáo

3. Quý Khách cũng muốn một chuyến tham ô quan tiền TP. Hồ Chí Minh được bố trí theo hướng đưa vào chiều ni không?

4. chỉ bảo tàng Mỹ thuật được thi công nhập quần thể thành phố mới nhập năm ngoái.

Vocabulary

1 (trang 30 Tiếng Anh 11 Global Success): Match the words and phrases with their meanings (Nối những kể từ và cụm kể từ với ý nghĩa sâu sắc của chúng)

Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. dân cư TP. Hồ Chí Minh (np) = một người sinh sống nhập trở thành phố

2. hạ tầng (n) = những khối hệ thống cơ phiên bản như giao thông vận tải, ngân hàng, v.v. quan trọng nhằm một TP. Hồ Chí Minh, vương quốc hoặc tổ chức triển khai vận hành láng tru

3. trung tâm khu đô thị (np) = một chống nhập TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều người sinh sống

4. quần thể vườn bên trên cái (n) = quần thể vườn xây bên trên nóc tòa nhà

5. tòa mái ấm chọc trời (n) = một tòa mái ấm cực kỳ cao, tân tiến, thông thường ở trở thành phố

2 (trang 30 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using the correct forms of the words and phrases in 1 (Hoàn trở thành những câu bằng phương pháp dùng những mẫu mã chính của những kể từ và cụm kể từ nhập bài bác 1)

1. Building a good _______ is important for the country’s economy.

2. The new underground has allowed ________ to tát get around more easily.

3. With the help of technology, people can now grow vegetables in ______ of high-rise buildings.

4. The ______ attracts people’s attention because of its unusual architecture.

5. More people are moving away from the _______ of large cities to tát the suburbs.

Đáp án:

1. infrastructure

2. thành phố dwellers

3. roof gardens

4. skyscraper

5. urban centres

Hướng dẫn dịch:

1. Xây dựng một hạ tầng chất lượng là vấn đề cần thiết so với nền tài chính của quốc gia.

2. Tàu năng lượng điện ngầm mới nhất được cho phép dân cư TP. Hồ Chí Minh di chuyển dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Xem thêm: rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch h2so4

3. Với sự trợ gom của technology, giờ trên đây người tao rất có thể trồng rau củ nhập vườn bên trên cái của những tòa mái ấm cao tầng liền kề.

4. Tòa mái ấm chọc trời hấp dẫn sự để ý của người xem vì như thế phong cách xây dựng không giống thông thường của chính nó.

5. Ngày càng có rất nhiều người tách ngoài trung tâm khu đô thị của những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn cho tới vùng ngoại thành.

Grammar: Stative verbs in the continuous form

1 (trang 30 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct forms of the verbs to tát complete the following sentences. (Chọn dạng chính của động kể từ nhằm hoàn thiện những câu sau)

1. I (think / am thinking) that living in the thành phố is good for young people.

2. We (are thinking / think) of moving out of the thành phố.

3. I (don’t see / am not seeing) the building. It's too far away.

Đáp án:

1. think

2. are thinking

3. don’t see

Giải thích:

Stative Verb (Động kể từ tình thái) tăng thêm ý nghĩa chỉ những giác quan tiền của trái đất như tình thương, tâm trí, sự chiếm hữu, niềm tin cậy, quan điểm, hiện trạng, trí tuệ và sinh hoạt của việc vật.

Chúng tao ko thể dùng động kể từ chỉ hiện trạng ở dạng thời điểm hiện tại tiếp nối thay cho nhập cơ dùng thì thời điểm hiện tại đơn. Một số động kể từ chỉ hiện trạng như:  agree, belong, cost, know, lượt thích, love, matter, mean, need, seem, understand, want …

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi cho rằng sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh là chất lượng mang lại những người dân con trẻ tuổi tác.

2. Chúng tôi đang được suy nghĩ cho tới việc trả thoát ra khỏi TP. Hồ Chí Minh.

3. Tôi ko nhận ra tòa mái ấm. Nó vượt lên trên xa xăm.

Grammar: Linking verbs

2 (trang 30 Tiếng Anh 11 Global Success): Find and correct the mistakes in the following sentences. (Tìm và sửa lỗi sai trong số câu sau)

1. The urban lifestyle seems more excitingly to tát young people.

2. The museum looks beauty from a distance.

3. Widening the road sounds a good solve to tát traffic problems in the area.

Đáp án:

1. excitingly => exciting

2. beauty => beautiful

3. solve => solution

Giải thích:

Sau những động kể từ chỉ hiện trạng là tính kể từ hoặc danh kể từ.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhịp sinh sống trở thành thị nhường nhịn như sôi động rộng lớn với thanh niên.

2. Tòa mái ấm kho lưu trữ bảo tàng coi kể từ xa xăm cực kỳ đẹp mắt.

3. Mở rộng lớn lối nghe có vẻ như là một trong những biện pháp chất lượng mang lại yếu tố giao thông vận tải ở chống này.

3 (trang 31 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Talk about future developments in your neighbourhood. Use stative verbs in continuous khuông and linking verbs. (Làm việc theo đòi cặp. Nói về những cách tân và phát triển nhập sau này nhập thành phố của chúng ta. Sử dụng động kể từ hiện trạng ở dạng tiếp nối và động kể từ nối)

Gợi ý:

A: The construction company is developing a new housing project near our neighborhood.

B: That's interesting. The population in our area will increase, and the demand for services and infrastructure will grow.

Hướng dẫn dịch:

A: Công ty thi công đang được cách tân và phát triển một dự án công trình nhà tại mới nhất ngay sát thành phố của công ty chúng tôi.

B: Điều cơ thiệt thú vị. Dân số nhập chống của công ty chúng tôi tiếp tục tạo thêm, và yêu cầu về công ty và hạ tầng tiếp tục tạo thêm.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem thêm thắt những tư liệu gom học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-becoming-independent.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: truyen ngon tinh full