Unit 1 Lớp 11 Phần Listening

     

2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11 phần listening

(Tôi gặp gỡ bạn ấy lúc tôi học lớp 8 vào ngày trước tiên của năm học mới.)

3. We have known each other for 3 years. 

(Chúng tôi biết nhau khoảng tầm 3 năm rồi.)

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, và reliable.

(Tôi thích các bạn ấy vì chúng ta ấy hay giúp đỡ mọi người, không ích kỷ, thiệt thà cùng đáng tin cậy.)


Task 1

WHILE YOU LISTEN

You will hear Lan và Lona talk about their best friends. Listen to lớn their talks và then vị the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe Lan với Long nói về những tín đồ bạn tốt nhất có thể của họ. Hãy nghe cuộc rỉ tai của họ cùng làm những bài tập theo sau.)

Task 1. Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe với quyết định những câu sau đúng xuất xắc sai.)

Lan’s Talk

T

F

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 

3. Lan spent two days in bởi Son.

 

 

4. Ha took Lan to bởi vì Son on her motorbike.

 

 

5. Ha introduced Lan lớn a number of her friends there.

 

 

6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to vì chưng Son.

 

 

Long’s Talk

1. Minh & Long have been friends since school.

 

 

2. Long was a guitarist.

 

 

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 

 

4. They have a lot of things in common.

 

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

 

 

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved khổng lồ Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set khổng lồ know her when I was going on a two-day trip khổng lồ Doson last year & I didn"t know anybody there. I gave Ha a ring & she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come khổng lồ visit you." So she rode on her motorbike khổng lồ Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, & we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing và Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he"s very very funny, and that"s one of my favourite things about him. Và over the years. We have been through good times & bad times with each other, and that"s one of the things I like best about him. & we have a lot of the same interests. We lượt thích to go to lớn plays và movies together. But when we’re going through a rough time, he"s really a good friend, và he"s a very good listener, & he always helped me through.

Tạm dịch bài xích nghe: 

Bài nói của Lan 

Bạn cực tốt của tôi là Hà. Công ty chúng tôi làm chúng ta được một khoảng thời hạn dài. Công ty chúng tôi đã từng sống tầm thường ở khu người dân Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của doanh nghiệp ấy đã đưa đến tp. Hải phòng năm 1985. Người ta bảo rằng người hải phòng lạnh lùng, tuy vậy Hà thì thiệt sự thân thiện. Tôi biết chúng ta ấy trong một chuyến du ngoạn 2 ngày mang đến Đồ Sơn năm kia và tôi dường như không biết bất cứ ai ở đây cả. Tôi đã điện thoại tư vấn cho Hà và chúng ta ấy quá đỗi thân thiện, các bạn ấy bảo " Ồ mình sẽ tới thăm bạn." vị vậy chúng ta ấy đi xe pháo máy mang đến Đồ đánh và 20 phút sau bạn ấy ở đây. Các bạn ấy ở cùng với công ty chúng tôi khoảng 2 ngày. Bạn ấy vô tình quen biết không ít người dân ở đây, vì chưng vậy các bạn ấy sẽ dẫn tôi đi bao quanh để giới thiệu, và chúng tôi làm các bạn từ đó. 

Bài nói của Long 

Bạn tốt nhất có thể của tôi là Minh. Chúng tôi gặp mặt nhau lúc học đại học. Ở phía trên tôi hát và Minh là người chơi bọn ghi ta. Bởi vì vậy shop chúng tôi làm việc cùng nhau khôn xiết nhiều. Minh vô cùng vui tính cùng hài hước, cùng đó là trong những điều tôi ưng ý ở các bạn ấy. Năm tháng trôi qua cửa hàng chúng tôi cùng nhau trải qua đầy đủ lúc vui buồn, với đó là trong số những điều tôi say mê nhất về chúng ta ấy. Và chúng tôi có nhiều sở trường giống nhau. Cửa hàng chúng tôi thích cùng mọi người trong nhà đi coi phim với xem kịch. Tuy vậy khi cửa hàng chúng tôi khó khăn bạn ấy luôn là người chúng ta tốt, luôn luôn là fan biết lắng tai và trợ giúp tôi quá qua cạnh tranh khăn. 

Lời giải đưa ra tiết:

Lan’s Talk 

(Lan’s Talk)

T

F

1. Ha & Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

(Hà cùng Lan sống thông thường trong khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.)

 

 ✓

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

(Lan cho là người tp hải phòng không thân thiện.)

 

 ✓

3. Lan spent two days in vày Son.

(Lan đã từng qua 2 ngày sinh sống Đồ Sơn.) 

 ✓

 

4. Ha took Lan to vì Son on her motorbike.

(Hà dẫn Lan mang đến Đồ Sơn bằng xe máy.) 

 

 ✓

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

(Hà ra mắt Lan với một vài người chúng ta ở đây.)

 ✓

 

6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to vì chưng Son.

(Hà và Lan đang trở thành bạn từ chuyến du ngoạn đến Đồ tô của Lan.)

 

 ✓

Long’s Talk

(Bài nói của Long)

1. Minh và Long have been friends since school.

(Minh cùng Long là anh em từ lúc đi học.)

 

 ✓

2. Long was a guitarist.

(Long là tín đồ chơi lũ ghi-ta. )

 

 ✓

3. Long loves Minh’s sense of humour.

Xem thêm: Phu Nhân Mong Manh Yếu Đuối Của Công Tước, Xin Số Thần Tài

(Long ham mê sự vui nhộn của Minh.)

 ✓

 

4. They have a lot of things in common. 

(Họ có nhiều điểm chung.)

 ✓

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

(Minh luôn giúp sức Long khi cực nhọc khăn.) 

 ✓

 


Task 2

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và khắc ghi các ý tưởng trong bảng bên dưới đây.)

How và where they met

What they like about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:


 

How and where they met

(Họ chạm chán nhau như thế nào và nghỉ ngơi đâu)

What they lượt thích about their friends

(Họ thích gì về các bạn của mình)

Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

(Họ đã từng sống trong cùng một khu dân cư ở Hà Nội.)

- Lan went on a holiday to vị Son and Ha went there khổng lồ visit her.

(Lan đi ngủ mát làm việc Đồ Sơn và Hà mang đến thăm các bạn ấy.)

- Ha"s very friendly & helpful.

(Hà rất thân thiết và giúp sức mọi người.)

- Ha"s sociable. She"s got many friends in vị Son & she introduced Lan around.

(Hà cực kỳ hòa đồng. Chúng ta ấy có không ít bạn sinh sống Đồ đánh và reviews Lan với mọi người.)

Long

- They met in college.

(Họ gặp gỡ nhau sinh hoạt đại học.)

- Minh played the guitar. Long was a singer.

(Minh chơi lũ ghi - ta. Long là người hát.)

- They worked together.

(Họ làm việc cùng nhau.)

- Minh has a sense of humour.

(Minh tất cả khiếu hài hước.)

- Minh likes to go to lớn plays and movies.

(Minh thích hợp xem kịch với xem phim.)

- Minh is a good listener.

(Minh là tín đồ biết lắng nghe.)

- Minh is friendly & helpful.

(Minh thân thiết và xuất xắc giúp đỡ.)


After

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns khổng lồ talk about how Ha has been Lan"s best friend and how Minh has been Long"s best friend.

(Làm bài toán theo cặp. Hãy núm phiên hỏi làm sao Hà trở thành người bạn cực tốt của Lan, với Minh trở thành người bạn tốt nhất của Long.)

Lời giải chi tiết:

A: vị you remember how Ha has been Lan"s best friend?

(Bạn tất cả nhớ Hà đổi mới bạn tốt của Lan như thế nào không?)

B: Let me see ... They used khổng lồ live in the same residential area in Hanoi. & then, Lan went on a holiday to vày Son & Ha went there to visit her.

Xem thêm: Khi Truy Cập Internet Chúng Ta Không Thể Tìm Kiếm, Internet Mang Đến Cho Chúng Ta Những Gì

(Để mình xem... Họ đã từng sống trong và một khu dân cư. Với sau đó, Lan đi ngủ mát sinh hoạt Đồ Sơn và Hà mang lại thăm Lan.)

A: How about Long và Minh?

(Còn Long cùng Minh thì sao?)

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

(Họ gặp nhau nghỉ ngơi trường đại học. Minh chơi ghi-ta. Long là người hát. Họ thao tác làm việc cùng nhau.)