truyện đấu la đại lục 2

Nơi trên đây không tồn tại yêu tinh pháp, không tồn tại đấu khí, cũng không tồn tại võ thuật, chỉ mất có một không hai loại gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất nền Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng tiếp tục chính thức phi vào tuyến đường suy thoái và phá sản. Một lớp hào kiệt mới nhất xuất hiện tại, liệu mới Sử Lai Khắc Thất Quái mới nhất này còn có chấn hưng được Đường Môn hoặc không? Bản hero ca về Đường Môn khi xưa rất có thể tái ngắt hiện tại một lần tiếp nữa hoặc không?

Bản thân thích với Bách vạn niên hồn thú, Tử Linh Thánh Pháp Thần tay cầm cố Nhật Nguyệt Trích Tinh, một khối hệ thống Hồn Đạo Khí trọn vẹn mới nhất dẫn tới sự suy sụp của Đường Môn. Tất cả bí hiểm từ từ hé há...

Bạn đang xem: truyện đấu la đại lục 2

Liệu tà khí Đường Môn rất có thể lại một lần tiếp nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa hợp lý và phải chăng còn rất có thể tái ngắt hiện? Mọi loại đều nằm ở vị trí Tuyệt Thế Đường Môn.

Tóm tắt cảnh giới ( với chứa chấp spoiler )

Xem thêm: sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

Xưng hào:

Xem thêm: gió xuân mười dặm không bằng anh

 • Hồn Sĩ – Nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 1 – 10
 • Hồn Sư – Nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 11 – 20
 • Đại Hồn Sư – Nhị cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 21 – 30
 • Hồn Tôn – Tam cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 31 – 40
 • Hồn Tông – Tứ cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 41 – 50
 • Hồn Vương – Ngũ cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 51 – 60
 • Hồn Đế – Lục cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 61 – 70
 • Hồn Thánh – Thất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 71 – 80
 • Hồn Đấu La – Bát cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 81 – 90
 • Phong Hào Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 91 – 99
  • Phổ thông Phong Hào Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư - cấp cho 91 – 94
  • Siêu cấp cho Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư  - cấp cho 95 – 98
  • Cực hạn Đấu La – Thập cấp cho Hồn Đạo Sư –  cấp 99 – 100
 • Bán thần – Thập nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 99 – 100
 • Thần – Cấp 100
 • Thần quan lại - Có được một vòng thần hoàn
 • Tam cấp cho Thần Linh- Có được phụ thân vòng thần hoàn
 • Nhị cấp cho Thần Linh - Có được năm vòng thần hoàn
 • Nhất cấp cho Thần Linh - Có được bảy vòng thần hoàn
 • Thần Vương - Có được chín vòng thần hoàn

Phẩm hóa học Hồn Hoàn:

 • Thập niên (10 năm) – Bạch sắc (trắng)
 • Bách niên (100 năm) – Hoàng sắc (vàng)
 • Thiên niên(1.000 năm) – Tử sắc (tím)
 • Vạn niên(10.000 năm) – Hắc sắc (đen)
 • Thập vạn niên(100.000 năm) – Hồng sắc (đỏ) – từng mươi vạn năm gia tăng một đạo Kim Văn
 • Bách vạn niên ( một triệu năm) – Kim sắc(vàng chói) – Thuộc tính không giống nhau mang đến sắc tố không giống nhau
 • Đặc thù: Xích Kim(Vàng đỏ), lam kim(Vàng xanh xao dương), bạch kim(Vàng trắng), hoả hồng kim(Vàng hồng), cam kim(Vàng cam), lục kim(Vàng xanh xao lá), tro(Xám)
 • Phối hợp ý Hồn Hoàn đảm bảo chất lượng nhất: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc (ngoài trừ Song sinh võ hồn và Tà Hồn Sư)
 • Dịch: HảiFull.

Chúc các bạn với những tích tắc sung sướng khi hiểu truyện Đấu La Đại Lục 2!