TRƯỜNG HỢP NÀO LỰC MA SÁT CÓ HẠI

     

- Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã là do ma sát nghỉ quá nhỏ => cần có ma sát để giữ không bị ngã => có ích.

Bạn đang xem: Trường hợp nào lực ma sát có hại

- Xe ô tô bị lầy trong cát: cần có ma sát để thúc đẩy chuyển động => có ích.

Xem thêm: Thế Giới Sau Chiến Tranh Lạnh

- Giày đi mãi, đế bị mòn => có hại.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Sinh 12 Bài 3, Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 12 Hay, Ngắn Nhất

- Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị => giúp kéo đàn dễ dàng hơn => có ích.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hiếu đưa 1 vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?


Một vật có khối lượng \(50{\rm{ }}kg\) chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là \(35{\rm{ }}N\). Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:


Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là \(20000N\). Hỏi độ lớn của lực ma sát khi đó là:


Một vật đặt trên mặt bàn nằn ngang. Dùng tay đẩy vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì


Lực nào trong hình vẽ sau đây không phải là lực ma sát?

kimsa88
cf68