trong tế bào bộ phận nào là quan trọng nhất

Câu hỏi:

14/07/2020 3,141

Bạn đang xem: trong tế bào bộ phận nào là quan trọng nhất

A. Nhân, vì như thế nhân là trung tâm tinh chỉnh từng sinh hoạt sinh sống của tế bào và sở hữu tầm quan trọng cần thiết vô sự DT.

Đáp án chủ yếu xác

B. Màng sinh hóa học, vì như thế màng sinh hóa học sở hữu tầm quan trọng bảo đảm tế bào và là điểm trao thay đổi hóa học đằm thắm tế bào với môi trường xung quanh.

C. Chất tế bào: vì như thế đó là điểm ra mắt từng sinh hoạt sinh sống của tế bào

D. Các bào quan: vì như thế bọn chúng góp thêm phần quan lại vô vào sinh hoạt sinh sống của tế bào

Đáp án A

Trong tế bào, phần tử cần thiết nhất là nhân, vì như thế nhân là trung tâm tinh chỉnh từng sinh hoạt sinh sống của tế bào và sở hữu tầm quan trọng cần thiết vô sự DT.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tế bào bao gồm sở hữu từng nào phần tử chủ yếu ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 2:

Bào quan lại này sở hữu tầm quan trọng tinh chỉnh từng sinh hoạt sinh sống của tế bào ?

A. Sở máy Gôngi

B. Lục lạp

C. Nhân

D. Trung thể

Câu 3:

Trong tế bào, ti thể sở hữu tầm quan trọng gì ?

A. Thu nhận, đầy đủ và phân phối những thành phầm trả hóa vật hóa học lên đường từng cơ thể

B. Tham gia vô sinh hoạt thở, chung sinh ra tích điện cung ứng mang đến từng sinh hoạt sinh sống của tế bào

C. Tổng ăn ý prôtêin

Xem thêm: truyen dao tinh

D. Tham gia vô quy trình phân bào

Câu 4:

Trong khung hình người, loại tế bào này sở hữu độ cao thấp lâu năm nhất ?

A. Tế bào thần kinh

B. Tế bào cơ vân

C. Tế bào xương

D. Tế bào da

Câu 5:

Hoạt động sinh sống của tế bào gồm:

A. Trao thay đổi hóa học, tăng trưởng, phân loại, chạm màn hình.

B. Trao thay đổi hóa học, tổ hợp, phân loại.

C. Trao thay đổi hóa học, chạm màn hình, giải hòa năng lượng 

D. Trao thay đổi hóa học, phân loại, chạm màn hình.

Câu 6:

Thành phần này tiếp sau đây cần thả sinh hoạt trao thay đổi hóa học của tế bào ?

A. Ôxi

B. Chất cơ học (prôtêin, lipit, gluxit…)

C. Nước và muối bột khoáng

D. Tất cả những phương án còn lại

Câu 7:

Tế bào sở hữu độ cao thấp lớn số 1 là:

A. Tế bào trứng

B. Tế bào xương

C. Tế bào cơ

D. Tế bào thần kinh

Xem thêm: de hoc tot ngu van 7

TÀI LIỆU VIP VIETJACK