trình bày sự phân bố dân cư của bắc mĩ

Bạn đang xem: trình bày sự phân bố dân cư của bắc mĩ

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Sự phân bổ người ở của Bắc Mĩ

- Dân số : 496,7 triệu con người (2018). Mật chừng tầm nhập loại thấp trăng tròn người/ Km²

- Phân phụ thân người ở không đồng đều đằm thắm miền Bắc và miền Nam, đằm thắm phía Tây 

     + Bán hòn đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa người ở thưa thớt nhất.

     + Phía tây: bên trên khối hệ thống núi Cooc-đi-e người ở cũng thưa thớt.

     + Dải đồng vị ven bờ biển Tỉnh Thái Bình Dương tỷ lệ số lượng dân sinh cao hơn nữa.

      + Phía nhộn nhịp Hoa Kỳ triệu tập người ở nhộn nhịp nhất.

- Phân phụ thân người ở lúc này đem Xu thế dịch trả xuống vùng dưới phái nam và duyên hải ven Tỉnh Thái Bình Dương.

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: cách làm dê tái thính

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.6

15 vote

Xem thêm: ancol x c4h10o