toán lớp 6 phép chia ps

Giải bài xích luyện môn Toán lớp 6

Bạn đang xem: toán lớp 6 phép chia ps

Giải bài xích luyện trang 43, 44 SGK Toán lớp 6 luyện 2: Phép phân tách phân số là tư liệu được trình diễn rõ nét, khoa học tập sẽ hỗ trợ những em biết phương pháp giải bài xích luyện nhằm xung khắc thâm thúy lại những kỹ năng lý thuyết cơ bạn dạng của bài học kinh nghiệm.

  • Giải bài xích luyện trang 38, 39, 40, 41 SGK Toán lớp 6 luyện 2: Tính hóa học cơ bạn dạng của quy tắc nhân phân số
  • Giải bài xích luyện trang 36, 37 SGK Toán lớp 6 luyện 2: Phép nhân phân số

A. Phép phân tách phân số

1. Số nghịch tặc đảo

Hai số được gọi là nghịch tặc hòn đảo của nhau nếu như tích của bọn chúng tự 1.

Từ cơ suy đi ra chỉ mất những số không giống 0 thì mới có thể với số nghịch tặc hòn đảo.

2. Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số không giống 0, tớ nhân phân số bị phân tách với số nghịch tặc hòn đảo của số phân tách.

\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}};\,\,\,\,\,a:\frac{c}{d} = a.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{c}\left( {c \ne 0} \right)

Muốn phân tách một phân số mang đến một số trong những nguyên vẹn (khác 0), tớ không thay đổi tử của phân số và nhân kiểu mẫu với số nguyên vẹn.

\frac{a}{b}:c = \frac{a}{{b.c}}\left( {c \ne 0} \right)

B. Giải bài xích luyện SGK Toán lớp 6 luyện 2 trang 43, 44

Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Tính:

Hướng dẫn:

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số không giống 0, tớ nhân phân số bị phân tách với số nghịch tặc hòn đảo của số phân tách.

Muốn phân tách một phân số mang đến một số trong những nguyên vẹn (khác 0), tớ không thay đổi tử của phân số và nhân kiểu mẫu với số nguyên vẹn.

Lời giải:

a) \frac{{ - 5}}{6}:\frac{3}{{13}} = \frac{{ - 5}}{6}.\frac{{13}}{3} = \frac{{\left( { - 5} \right).13}}{{6.3}} = \frac{{ - 65}}{{18}}

b) \frac{{ - 4}}{7}:\frac{{ - 1}}{{11}} = \frac{{ - 4}}{7}.\frac{{11}}{{ - 1}} = \frac{{\left( { - 4} \right).11}}{{7.\left( { - 1} \right)}} = \frac{{ - 44}}{{ - 7}} = \frac{{44}}{7}

c) - 15:\frac{3}{2} = \frac{{\left( { - 15} \right).2}}{3} = \frac{{ - 30}}{3} =  - 10

d) \frac{9}{5}:\frac{{ - 3}}{5} = \frac{9}{5}.\frac{5}{{ - 3}} = \frac{{9.5}}{{5.\left( { - 3} \right)}} =  - 3

e) \frac{5}{9}:\frac{5}{{ - 3}} = \frac{5}{9}.\frac{{ - 3}}{5} = \frac{{5.\left( { - 3} \right)}}{{9.5}} = \frac{{ - 15}}{{45}} = \frac{{ - 1}}{3}

g) 0:\frac{{ - 7}}{{11}} = \frac{{0.11}}{{ - 7}} = \frac{0}{{ - 7}} = 0

h) \frac{3}{4}:\left( { - 9} \right) = \frac{{3.\left( { - 9} \right)}}{4} = \frac{{ - 27}}{4}

Bài 85 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Phân số \frac{6}{35} hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng thương của nhì phân số với tử và kiểu mẫu là những số nguyên vẹn dương với 1 chữ số.

Chẳng hạn: \frac{6}{{35}} = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} = \frac{2}{5}:\frac{7}{3}. Em hãy lần tối thiểu một cơ hội ghi chép không giống.

Hướng dẫn:

Phép nhân phân số với đặc thù kí thác hoán.

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số không giống 0, tớ nhân phân số bị phân tách với số nghịch tặc hòn đảo của số phân tách.

Lời giải:

\frac{6}{{35}} = \frac{3}{7}.\frac{2}{5} = \frac{3}{7}:\frac{5}{2}

Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Tìm x, biết:

Hướng dẫn:

Trong quy tắc nhân, nhằm lần quá số không biết, tớ lấy tích phân tách mang đến quá số đang được biết.

Trong quy tắc phân tách, nhằm lần số phân tách, tớ lấy số bị phân tách chia mang đến thương.

Lời giải:

Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

a) Tính độ quý hiếm của từng biểu thức sau:

\frac{2}{7}:1;\,\,\,\,\,\,\,\frac{2}{7}:\frac{3}{4};\,\,\,\,\,\,\,\frac{2}{7}:\frac{5}{4}

b) So sánh số phân tách với một trong những tình huống.

c) So sánh độ quý hiếm tìm kiếm ra với số bị phân tách rồi rút đi ra Kết luận.

Hướng dẫn:

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số không giống 0, tớ nhân phân số bị phân tách với số nghịch tặc hòn đảo của số phân tách.

Phân số với tử số to hơn kiểu mẫu số thì phân số cơ to hơn 1, phân số với tử số nhỏ nhiều hơn kiểu mẫu số thì phân số cơ nhỏ nhiều hơn 1.

Lời giải:

a) \frac{2}{7}:1 = \frac{2}{{7.1}} = \frac{2}{7}

\frac{2}{7}:\frac{3}{4} = \frac{2}{7}.\frac{4}{3} = \frac{8}{{21}}

\frac{2}{7}:\frac{5}{4} = \frac{2}{7}.\frac{4}{5} = \frac{8}{{35}}

b) Có 1 = 1;\,\,\,\,\,\frac{3}{4} < 1;\,\,\,\,\frac{5}{4} > 1

c) Có \frac{2}{7} = \frac{2}{7};\,\,\,\,\,\,\frac{8}{{21}} > \frac{6}{{21}} = \frac{2}{7};\,\,\,\,\,\frac{8}{{35}} < \frac{{10}}{{35}} = \frac{2}{7}

Xem thêm: cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý

Kết luận:

  • Một phân số phân tách cho một tự chủ yếu nó.
  • Một phân số phân tách mang đến phân số nhỏ rộng lớn 1 tiếp tục to hơn chủ yếu nó.
  • Một phân số phân tách mang đến phân số to hơn 1 tiếp tục nhỏ rộng lớn chủ yếu nó.

Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Một tấm bìa hình chữ nhật với diện tích S \frac{2}{7}m2, chiều lâu năm là \frac{2}{3}m. Tính chu vi của tấm bìa cơ.

Hướng dẫn:

Chu vi hình chữ nhật tự gấp đôi tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Diện tích của hình chữ nhật tự tích chiều lâu năm với chiều rộng lớn.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: \frac{2}{7}:\frac{2}{3} = \frac{3}{7}m

Chu vi của tấm bìa là: \left( {\frac{2}{3} + \frac{3}{7}} \right).2 = \frac{{46}}{{21}}m

Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Thực hiện nay quy tắc chia:

Hướng dẫn:

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số không giống 0, tớ nhân phân số bị phân tách với số nghịch tặc hòn đảo của số phân tách.

Muốn phân tách một phân số mang đến một số trong những nguyên vẹn (khác 0), tớ không thay đổi tử của phân số và nhân kiểu mẫu với số nguyên vẹn.

Lời giải:

a) \frac{{ - 4}}{{13}}:2 = \frac{{ - 4}}{{13.2}} = \frac{{ - 2}}{{13}}

b) 24:\frac{{ - 6}}{{11}} = \frac{{24.11}}{{ - 6}} =  - 44

c) \frac{9}{{34}}:\frac{3}{{17}} = \frac{9}{{34}}.\frac{{17}}{3} = \frac{3}{2}

Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 luyện 2

Tìm x, biết:

Hướng dẫn:

Trong quy tắc nhân, nhằm lần quá số không biết, tớ lấy tích phân tách mang đến quá số đang được biết.

Trong quy tắc phân tách, nhằm lần số phân tách, tớ lấy số bị phân tách chia mang đến thương.

Lời giải:

Bài 91 trang 44 SGK Toán 6 luyện 2

Người tớ đóng góp 225 lít nước khoáng nhập loại chai \frac{3}{4}lít. Hỏi đóng góp được toàn bộ từng nào chai?

Hướng dẫn:

Để tính số chai đóng góp được tớ lấy tổng số lít nước phân tách mang đến số lít nước trong những chai..

Lời giải:

Số lọ nước đóng góp được là: 225:\frac{3}{4} = 300 chai.

Bài 92 trang 44 SGK Toán 6 luyện 2

Minh chuồn xe đạp điện kể từ mái ấm cho tới ngôi trường với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/h không còn \frac{1}{5} giờ. Khi về, Minh giẫm xe cộ với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính thời hạn Minh chuồn kể từ ngôi trường về mái ấm.

Giải Toán lớp 6 bài xích 12: Phép phân tách phân số

Hướng dẫn:

Quãng lối = véc tơ vận tốc tức thời . thời gian

Để tính thời hạn Minh chuồn kể từ ngôi trường về mái ấm, tớ lấy quãng lối phân tách mang đến véc tơ vận tốc tức thời khi về.

Lời giải:

Quãng lối kể từ mái ấm cho tới ngôi trường là: 10.\frac{1}{5} = 2 km

Thời gian tham Minh chuồn kể từ ngôi trường về mái ấm là: 2:12 = \frac{1}{6} giờ

Bài 93 trang 44 SGK Toán 6 luyện 2

Tính:

Hướng dẫn:

Thứ tự động tiến hành quy tắc tính: nhập một quy tắc tính bao gồm những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành quy tắc tính nhân phân tách trước rồi tiến hành quy tắc nằm trong, trừ sau; nếu như với vệt ngoặc thì tớ tiến hành quy tắc tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải:

a) \frac{4}{7}:\left( {\frac{2}{5}.\frac{4}{7}} \right) = \frac{4}{7}:\frac{8}{{35}} = \frac{4}{7}.\frac{{35}}{8} = \frac{5}{2}

b) \frac{6}{7} + \frac{5}{7}:5 - \frac{8}{9} = \frac{6}{7} + \frac{5}{{35}} - \frac{8}{9} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}

Xem thêm: cách cai sữa cho be 18 tháng