toán lớp 5 trang 137, 138

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 137, 138

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách số đo thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3;

    2 tiếng một phần hai tiếng  + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

    5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta tiến hành tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

a) +) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3

        =   5 giờ 45 phút  × 3

        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 tiếng 15 phút)

        =   17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng 30 phút  + 3h 15 phút × 3

    = 2 tiếng một phần hai tiếng + 9h 45 phút

    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2

         = 12 giờ 60 phút : 2

         =  6 giờ 30 phút

+) 5 giờ trăng tròn phút  + 7 giờ 40 phút : 2

    = 5 giờ trăng tròn phút + 3h 50 phút

    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)

    = 9h 10 phút

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Hương và Hồng hứa gặp gỡ nhau khi 10 giờ 40 phút sáng sủa. Hương cho tới điểm hẹn khi 10 giờ trăng tròn phút còn Hồng lại cho tới muộn thất lạc 15 phút. Hỏi Hương cần đợi Hồng vô từng nào lâu?

A. trăng tròn phút                 B. 35 phút                C. 55 phút                   D. 1 giờ trăng tròn phút

Xem thêm: cách sử dụng movie maker win 10

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa + thời hạn Hồng cho tới muộn đối với giờ hứa.

Cách 2 :

- Tính thời hạn khi Hồng cho tới điểm hẹn = 10 giờ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian trá khi Hồng cho tới khu vực hẹn – thời gian trá khi Hương cho tới điểm hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa số thời hạn là :

       10 giờ 40 phút – 10 giờ trăng tròn phút = trăng tròn phút

Hương cần đợi Hồng trong số thời hạn là:

                   20 + 15 = 35 phút

                                      Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng cho tới điểm lúc:

      10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương cần đợi Hồng vô số thời hạn là:

      10 giờ 55 phút – 10 giờ trăng tròn phút = 35 phút

                                       Đáp số: 35 phút.

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Bạn Lan kiểm tra giờ tàu kể từ ga TP. hà Nội cút một vài điểm như sau:

Tính thời hạn tàu cút kể từ ga TP. hà Nội cho tới những ga TP Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian trá cút = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga TP. hà Nội cho tới ga TP Hải Phòng là:

     8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 tiếng 5 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga TP. hà Nội cho tới ga Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút – 14 giờ trăng tròn phút = 3h 5 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga TP. hà Nội cho tới ga Đồng Đăng là:

      11 giờ một phần hai tiếng – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga TP. hà Nội cho tới ga Lào Cai là:

     (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

                            Đáp số:  2 tiếng 5 phút;

                                          3h 5 phút;

                                          5 giờ 45 phút;

                                          8 giờ.

Xem thêm: truyen ngon tinh nguoc