Toán Lớp 3 Bài 114 Trang 33

     

Với giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 33 bài 114: rèn luyện chung cụ thể giúp học sinh thuận tiện xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 bài 114 trang 33


Mục lục Giải VBT Toán 3 bài xích 114: rèn luyện chung

Bài 1 trang 33 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Số?

523 × 3 = ..........

402 × 6 = ..........

1017 × 7 = ..........

1207 × 8 = ..........

1569 : 3 = ..........

2412 : 6 = ..........

7119 : 7 = ..........

9656 : 8 = ..........

Lời giải

523 × 3 = 1569

402 × 6 = 2412

1017 × 7 = 7119

1207 × 8 = 9656

1569 : 3 = 523

2412 : 6 = 402

7119 : 7 = 1017

9656 : 8 = 1207

Bài 2 trang 33 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

1253 : 2

…………….

…………….

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Đọc: Làm Anh Lớp 1 Sách Cánh Diều, Giáo Án Môn Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cánh Diều

…………….

2714 : 3

…………….

…………….

…………….

2523 : 4

…………….

…………….

…………….

3504 : 5

…………….

…………….

…………….

Xem thêm: Cách Giải Hệ Pt Bậc Nhất 2 Ẩn Với Phương Pháp Thế Và Phương Pháp Cộng Đại Số

Lời giải

*

Bài 3 trang 33 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Trong một ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động viên. Hỏi lúc chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có từng nào vận động viên?

Tóm tắt:

Lời giải

Số người có vào 7 hàng là:

171 × 7 = 1197 (người)

Khi chuyển thành 9 hàng, số người có vào một hàng là:

1197 : 9 = 133 (người)

Đáp số: 133 người

Bài 4 trang 33 Vở bài bác tập Toán 3 Tập 2: Một quần thể đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi quần thể đất đó.