tình yêu ràng buộc

 • Reads 78,435
 • Votes 2,293
 • Parts 36

Complete, First published Aug 02, 2022

Bạn đang xem: tình yêu ràng buộc

Table of contents

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

  Xem thêm: truyện dụ dỗ đại luật sư khương tuyết nhu

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

  Xem thêm: hứa tịnh nhi cố khiết thần

 • Fri, Aug 19, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

Tên gốc: Binding love
  Tác giả: Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học (高数真的好难学)
  Độ dài: 35 chương.
  Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic.
  Edit + Beta: Khuynh.
  Bìa designer: Trà Viên.
  Nhắn nhủ: Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác, bạn dạng dịch phi thương nghiệp và chỉ được đăng bên trên wattpad của tôi. Vui lòng ko mang theo điểm không giống, ko gửi ver!