Tính chất cách mạng tháng 10 nga

     

Tính Chất Cách Mạng Tháng 10 Nga 1917 vs Ý Nghĩa Lịch Sử. Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 giành thắng lợi đã mở ra một thời kỳ mới không chỉ đối với nước Nga mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa và tính chất của Cách mạng Tháng 10 Nga 1917 qua bài viết dưới đây nhé

*


I. Hoàn Cảnh Lịch Sử Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga 1917

Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga xuất hiện hai chính quyền song song tồn tại, một bên là chính phủ tư sản lâm thời và một bên là chính quyền Xô Viết do Đảng Bôn- sê- vích đứng đầu. Trước tình hình đó Lê nin và Đảng Bôn- sê- vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Tính chất cách mạng tháng 10 nga

II. Ý Nghĩa Lịch Sử Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917

Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 đã giải phóng cho nhân dân Nga và các dân tộc bị Đế quốc áp bức. Vì vậy, nó vừa có ý nghĩa sâu sắc đối với nước Nga vừa có ý nghĩa sâu sắc với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc.

Đối với nước Nga: Cách mạng Tháng 10 đã mở ra một kỷ nguyên mới; tình hình đất nước Nga thay đổi hoàn toàn; xóa bỏ ách thống trị của phong kiến Nga và tư sản Nga thành lập chính quyền Xô Viết, nhân dân lao động được lên làm chủ đất nước và tiến tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đối với thế giới: cách mạng Tháng 10 Nga có ý nghĩa sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội chủ nghĩa; làm cho bản đồ thế giới có sự thay đổi.

Cách mạng Tháng 10 Nga cổ vũ mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

Cách mạng Tháng 10 đã mở ra con đường giải phóng cho giai cấp công nhân và các dân tộc thuộc địa.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Cho Butterfly Mùa 22, Cách Chơi Butterfly Liên Quân Mùa 20

Cách mạng Tháng 10 đã làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông(đặc biệt là Việt Nam) có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống lại một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

III. Tính Chất Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga năm 1917

Muốn đánh giá tính chất cách mạng tháng 10 Nga, chúng ta cần xét về đặc điểm của cuộc cách mạng đó:

Về đối tượng và mục đích của cuộc cách mạng: cách mạng Tháng 10 đã lật đổ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga, giải phóng nhân dân và các dân tộc bị đế quốc Nga áp bức để xây dựng một nhà nước mới tốt đẹp hơn – Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.

Về giai cấp lãnh đạo: giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng 10 Nga là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng cộng sản Nga.

Về lực lượng tham gia: tham gia cuộc cách mạng có giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tiểu tư sản và nhân dân các nước thuộc địa bị đế quốc Nga áp bức.

Về phương hướng phát triển của cách mạng: cuộc cách mạng đã phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 đánh đổ phong kiến Nga hoàng (cách mạng Tháng Hai) và giai đoạn 2 đánh đổ giai cấp tư sản trong chính phủ lâm thời ( cách mạng Xã hội chủ nghĩa) , sau đó đưa nước Nga tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi cách mạng thành công, chính quyền cách mạng đã tuyên bố về quyền bình đẳng của các dân tộc, tuyên bố giải phóng cho tất cả các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị, trên cơ sở đó đưa đến sự ra đời Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

Xem thêm: Cách Mặc Áo Bra Không Dây - Cách Mặc Áo Ngực Không Dây

Căn cứ vào những đặc điểm trên ta thấy, cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng còn thực hiện cuộc giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị nên nó còn mang tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Như vậy cách mạng tháng Mười Nga vừa mang tính chất cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc.

Với những chia sẻ trên đây mình mong các bạn nắm rõ hơn về cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, hào hùng , có ý nghĩa to lớn với thế giới. Đặc biệt là đối với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để trao đổi thêm về những kiến thức lịch sử thú vị và bổ ích nhé. Nếu các bạn thấy hữu ích hãy like và share để mang kiến thức đến với mọi người nhé. Một người giỏi là người biết chia sẻ kiến thức với mọi người. Chúc các bạn học tốt !