tiểu thuyết nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm dò xét lối sống sót nhập trái đất của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với khá nhiều thách thức và gian nguy như tiến công nhau, đối đầu với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, dò xét cơ hội rời xa những phái nam chủ yếu hoặc phái nữ chủ yếu ghen tuông tuông và tàn ác.

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

7.9/10

Bạn đang xem: tiểu thuyết nữ phụ

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chủ Bất Kiến Lâm An

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 14
Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Thám Hiểm

Chương 28
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 16
Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Đinh Chi Âm

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 31
Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai Mưu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 37
Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạn Thu

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 8
Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

7.9/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Quốc Gia Nhất Cấp Mạc Ngư Học Giả

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 8
Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

8.5/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Đào Tử Yu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

7.9/10

1000

Trạng thái: Full

Tác giả: Đào Tử Yu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

7.3/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiềm Mị

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 28
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10

4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cửu Châu Đại Nhân

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Hệ Thống Ngược Tra Nam

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhật Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

C14

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

7.9/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

C28

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

C16

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xem thêm: kẻ trộm sách

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

C31

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

1.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

C37

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

C8

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

C8

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

7.9/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

C4

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

8.5/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

C4

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

7.9/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

C28

Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

7.3/10

2K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

C50

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10

4.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hệ Thống Ngược Tra Nam

C61

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

7.9/10

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

7.9/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

8.5/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc ác ôn Chốn Vườn Trường

7.9/10

Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

7.3/10

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10