tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt

 • Reads 790,644
 • Votes 21,411
 • Parts 191

Complete, First published Jul đôi mươi, 2018

Bạn đang xem: tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt

Table of contents

 • Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1-Chương 2 : Huyền Nguyệt đại lục

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 3: Phế vật A Cửu

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 4: Đây là đồ vật gi ?

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1-Chương 5 : Bắt đầu tu luyện

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 6 : Tìm tao ?Muốn bị tiêu diệt !

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 7 : Trận chiến banh màn

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 8 : Hư ảo fake dối

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1-Chương 9 : Trái tim mạnh mẽ và tự tin

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1-Chương 10 : Khế ước sinh tử

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 11 : Thêm một member

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 12 : Không ham muốn bị tiêu diệt thì cút đi

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 13 : Học luyện đan

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 14: Chuyện cũ

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 15:Giải hàm ấn luyện yêu thương hồ

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 16 : Kinh ngạc nhập tỷ thí

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 17 : Mở to tướng đôi mắt của những người rời khỏi

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 18 : Tẩy tủy đan

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 19 : Sang năm mới

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 -Chương đôi mươi : Không ngừng kinh ngạc

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 21: Khởi hành

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 22 : Tiền các

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 23 : Hội đấu giá bán

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 24 : Vật phẩm Trên Trời

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 25 : Nhiệm vụ binh tiến công mướn

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1- Chương 26 : Lão nhân gia ăn chực

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 27 : Đàn thú động dục

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 28 : Sự kỳ lạ của duyên phận

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 29 : Vạn vẹn toàn hỏa chủng

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 30 : Lời chào kể từ phủ trở thành chủ

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 31 : Bị buộc hôn

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 32 : Thú triều đột kích

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 -Chương 33 : Ta thắp chúng ta ngươi

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 34 : Thức tỉnh -nghi vấn

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 35 : Thân thế của hỏa

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q1 - Chương 36 : Khế ước Lam Mân , xuất vạc cho tới đế đô

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q2 - Chương 1 : Tới đế đô

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q2 - Chương 2 : Kết các bạn với những người của Long gia

  Fri, Jul đôi mươi, 2018

 • Q2 - Chương 3 : Lúc báo danh bắt gặp chó ngăn đường

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 4 : Mời nhập ngôi trường học tập

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 5 : Gặp lại cố nhân

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2- Chương 6 : Thiên tài tập trung

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 7 : Có người cho tới khiêu khích

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 8 : Ta chỉ việc kết quả

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 9 : Ngưu hò la đản đản

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 10 : Gặp nhau

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 11 : Kết các bạn thực hiện nhiệm vụ

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 12 : Chiến hữu sống lưng tựa lưng

  Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 14 : Lại thêm 1 gia gia

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 15 : Thiên Diệp tức giận dữ

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 16 : Ta cho tới tiếp đón ngươi

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 17 : Đốt cháy quần áo của nường ta

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 18 : Mưu vật dụng túng bấn mật

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 19 : Có cần thiết huyễn thú không?

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2- Chương đôi mươi : Thu phục đàn thú

  Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 22 : Tẩy kinh trừng trị tủy

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 23 : Trang Bị Huyễn Thú

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 24 : Nụ thơm đầu tiên

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 25 : Bắt đầu luyện khí

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 26 : Đêm trước bão táp

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 27 :Thế lực mọi chỗ quy tụ

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 28 : Phong phụ vương bên trên yến hội

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 29 : Đánh cho tới cửa

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 30 : Diệt ngươi ko thương lượng

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 31 : Cuộc tỷ thí thân ái tứ đại đế quốc

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 32 : Huấn luyện

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 33 : Thiên Hoa ,Băng Tâm

  Sat, Jul 21, 2018

 • Q2 - Chương 34 : Ta đá ngươi bại liệt

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 -Chương 35 : Bồi bọn chúng vui chơi

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 36 : Thần năng lượng điện thánh tử

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 37 : Thực lực thiệt sự

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 38 : Hạng nhất - Yên hội

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 39: Bán rượu lừa hòn đảo

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 40 : Tinh thần lực thần thú sư

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 41 : Cắt tóc đoạn tình

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 42 : Định quốc hầu

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 43 : Ta là người dân có toàn cảnh

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 44 : Trùng độc

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q2 - Chương 45: Cứu người

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 1 : Châu Thành Thất Nguyệt

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 2 : Thần Điện ,tao cho tới đây

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 3 : Lần đấu kí thác đấu

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 4 : Đoạt huy chương vàng về mồm quạ đen

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 5 : Hải Chiến

  Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 7 : Giáng vực

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 8 : Che cất giấu nguy khốn cơ

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 9 : Trí lưu giữ bị rơi rụng

  Sun, Jul 22, 2018

 • Q3 - Chương 10 : Diệt sát ngưu viêm

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 11 : Hội thẩm

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 12: Vô Ưu hòn đảo

  Xem thêm: dịu dàng đến bên anh

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 -Chương 14: Tiều Bạch Cầu đáng yêu và dễ thương

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 15 : Dị tượng

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 17: Mắt của ngươi lờ mờ rồi hả?

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 18 : Lựa chọn

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 19 : Vũ Phách Thiên chết

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương đôi mươi : Thụy thú trần cầu

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 -Chương 21 : Phá diệt Vô Ưu hòn đảo

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 22 : Ngươi ko được

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 23 : Đại tế tự

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 24 : Chuyện xấu xí

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 -Chương 25 : Uy lực của Tiểu Tệ Bạc Cầu

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 26 : Thực lực bạo tăng

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 27 : Nhũ oa nhi , tao hồ nước ly

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 28 : Mạc gia bắt gặp chuyện

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 - Chương 29 : Lôi kiếp biến chuyển hóa

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q3 -Chương 30 : Thiên Diệp qua chuyện lôi kiếp

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 1 : Đè bị tiêu diệt người

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 2 : Ta rất có thể cứu vớt hắn

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 3 : Băng tâm một vừa hai phải rời khỏi , ai dám giành giật phong

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 4 : Đi theo đòi caca đem thịt ăn

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 -Chương 5 : Thăng cung cấp thần cấp

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 6 : Thiệt nhiều bái sư lễ

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 7 : Đản Đản rời khỏi ngoài

  Mon, Jul 23, 2018

 • Q4 - Chương 8 : Tiền Các - Thành Phượng Hoàng

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 9 : Lão yêu thương tai ác và cô nàng xinh đẹp

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 10 : Bế Tắc Cảnh Không Linh

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 11 : Cụ cưng Lam Nguyệt

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 12 : Thần khí phi vũ

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 13: Phản ngăn thịt

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 14 : Hội trưởng vô lại

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 15 : Ta khiêu chiến ngươi

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 16 : Vô sỉ dỗ ngon dỗ ngọt

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 17 : Quá suất

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 18 : Tình huống đem biến chuyển

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 19 : Bế Tắc Cảnh quỷ dị

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 20: Thời xung khắc nguy khốn cơ

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 21 : Sẽ ko vứt nường lại một mình

  Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 23 : Vây ngăn giết

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 24 : Hắc Ám Song Tuyệt

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 25 : Cứu một đám người

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 26 : Oanh tra cũng ko chừa

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 27 : Hôn trộm

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 28 : Hắc Ám thành

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 29 : Tức bị tiêu diệt người ko đền rồng mạng

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q4 - Chương 30 : Say rượu -thiếu chút nữa vẫn loàn tính

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 1 : Tử Tiêu bá khí

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 2 : Mạng như đàng chỉ

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 3 : Ta vô lại tao là vinh quang

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 4 : Đằng Hoàng

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 5 : Hạ Hầu Thanh Đế

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 6 : Đặt cược một lượt

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 7 : Bạch Lý Tà bại liệt ko dứng đắn?

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 8 : Thử , bị thương

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 9 : Chuyện cũ bi thảm

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 10 : Bạch Lý Tà thua?

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 11 : Khiếp kinh khủng tuyệt đối

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 12 :Về cho tới gia tộc

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 13 : Minh mục trương đảm đục khoét nền tảng

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 14 : Hỏa Diễm Thâm Uyên

  Tue, Jul 24, 2018

 • Q5 - Chương 15 : Cha con cái bắt gặp lai

  Fri, Jul 27, 2018

 • Q5 - Chương 16 : Phá trận cứu vớt cha

  Fri, Jul 27, 2018

 • Q5 - Chương 17 : Phong thủy luân gửi

  Fri, Jul 27, 2018

 • Q5 - Chương 18 : Linh Vị đại nhân không còn thuốc chữa

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 19 : Mẫu tử ngay tắp lự tâm - nhức long

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương đôi mươi : Thân thế thiên thần Lam Nguyệt

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 21 :Mẹ con cái bắt gặp lại

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 22 : Người căn nhà đoàn tụ

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 23 : Lĩnh vực loại hai

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 24 : Bão táp chuẩn bị đến

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 25 : Tương tiếp tựu kế

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 26 : Lĩnh vựa chạm chạm

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 27 : Tiêu khử phân gia

  Sat, Jul 28, 2018

 • Q5 - Chương 28 : Ba mặt mày quyết chiến

  Sun, Jul 29, 2018

 • Q5 - Chương 29 : Chiến sự thăng cấp

  Sun, Jul 29, 2018

 • Q5 - Chương 30 : Trên mặt trận ko triền miên

  Sun, Jul 29, 2018

 • Q5 -Chương 31 : Bù lại thơm lễ

  Sun, Jul 29, 2018

 • Sun, Jul 29, 2018

 • Sun, Jul 29, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Fri, Aug 3, 2018

 • Fri, Aug 3, 2018

 • Fri, Aug 3, 2018

 • Fri, Aug 3, 2018

 • Fri, Aug 3, 2018

 • Q6 - Chương 50 : Đại kết cục

  Fri, Aug 3, 2018

 • Q6 - Chương 51 : Đại kết cụ ( hạ )

  Sun, Aug 5, 2018

 • Q6 - Chương 52 : Vì nường sinh sống một mình

  Sun, Aug 5, 2018

 • Q6 - Chương 53 : Vì nường nỗ lực sinh sống sót

  Sun, Aug 5, 2018

 • Q6 - Chương 54 : Cho nường niềm hạnh phúc

  Sun, Aug 5, 2018

 • Q6 - Chương 55 : Thiên Diệp sinh sống lại

  Sun, Aug 5, 2018

  Xem thêm: tháng ngày giữ mạng bên người husky

 • Q6 - Chương 56 : Lấy nường thực hiện thê tử

  Sun, Aug 5, 2018

Tác fake : Bồ Đề Khổ Tâm .
  
  Nguồn : Diễn Đàn Lê Quý Đôn.
  
  Văn án:
  
  Cô là đại đái thư của thế gia cổ vỏ , hào quang đãng lan sáng sủa , cũng là 1 nhập " Hắc Ám Song Nguyệt " khiến cho người tao một vừa hai phải nghe kinh khủng rơi rụng mật . Bởi vì thế em gái phản bội , vẫn nằm trong đồng group nhảy xuống vực sâu
  
  Nàng là truất phế vật A Cửu bị toàn bộ quý khách nhập Kỳ Phong trở thành chế nhạo . Thân là đái thư của gia tộc tu luyện , lại không tồn tại mối cung cấp huyễn lực , ko thể tu luyện , bị gia tộc xua đuổi cho tới trở thành nhỏ xa xôi xôi , ở đầu cuối bị biểu tỷ tiến công bị tiêu diệt nhập đái viện phí phạm tàn .
  
  Ngày bại liệt , cô đem theo đòi bảo vật tu luyện ở không khí vô vàn xuyên ko qua chuyện nhập nhập vào người đái thư truất phế vật , bánh xe pháo vận mệnh vận động , truất phế vật kể từ ni lại bước bên trên tuyến đường tu luyện . khế ước với thần thú , luyện đan dược , luyện vũ trang , đem theo đòi thần khí cổ xưa , mò mẫm kiềm người thân trong gia đình , trảm trừ yêu thương quỷ quỷ tai ác , hãy nhìn coi nường thực hiện thế này làm cho trần gian nổi mây nổi bão.
  
  Hắn là nam giới tử quyền quý nhất thiên địa ,vị thế vô thượng , khuôn mặt mày yêu thương nghiệt , cũng chính vì nhàm ngán nên xuống trần đi dạo . Hắn bắt gặp nường , kể từ bại liệt nhập thiên hạ , ko xa xôi ko tách .

#71huyềnhuyễn