Tiếng Anh Lớp 3 Bài 5

     

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). A) This is Mai. Đây là Mai.Hello, Mai. Xin chào, Mai.b) Mai, this is my friend Mary.Mai, đây là Mary các bạn của tôi.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 bài 5


1. Look, listen & repeat. 

(Nhìn, nghe với đọc lại.)

*

a) This is Mai. - Hello, Mai.

(Đây là Mai. - Xin chào, Mai.)


b) Mai, this is my friend Mary. - Hello, Mary. Nice khổng lồ meet you.

(Mai, đây là Mary bạn của tôi. - Xin chào, Mary. Vô cùng vui được gặp mặt bạn.)


Bài 2

2. Point and say

(Chỉ cùng nói.)

*

Lời giải chi tiết:

a) Mai, this is my friend Peter. (Mai, đấy là Peter bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Peter. Nice lớn meet you. (Chào, Peter. Vô cùng vui được chạm mặt bạn.)

b) Mai, this is my friend Tony. (Mai, đấy là Tony bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Tony. Nice to lớn meet you. (Chào, Tony. Cực kỳ vui được gặp mặt bạn.)

c) Mai, this is my friend Hoa. (Mai, đó là Hoa chúng ta của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Hoa. Nice khổng lồ meet you. (Chào, Hoa. Rất vui được chạm mặt bạn.)

d) Mai, this is my friend Mary. (Mai, đây là Mary bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Mary. Nice lớn meet you. (Chào, Mary. Khôn cùng vui được chạm chán bạn.)


Bài 3

3. Let’s talk

(Chúng ta thuộc nói.)

Lời giải đưa ra tiết:

1) Peter, this is my friend Hoa. (Peter, đấy là Hoa các bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Hoa. Nice to lớn meet you. (Chào, Hoa. Siêu vui được gặp gỡ bạn.)

2) Peter, this is my friend Mary. (Peter, đây là Mary các bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Mary. Nice lớn meet you. (Chào, Mary. Vô cùng vui được chạm mặt bạn.)

3) Peter, this is my friend Linda. (Peter, đó là Linda chúng ta của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Linda. Nice to meet you. (Chào, Linda. Rất vui được gặp gỡ bạn.)


Bài 4

4. Listen and tick

(Nghe và đánh dấu chọn.)

*

Phương pháp giải:

Audio script

1. Linh: Who"s that? (Ai vậy?)

Hoa: It"s my friend Peter. (Đó là các bạn tôi Peter.)

2. Nam: Hi, Mary. This is my friend Quan. (Chào, Mary. Đây là các bạn của tôi Quân.)

Quan: Hello, Mary. (Chào, Mary.)

Mary: Hello, Quan. (Chào, Quân.)

Lời giải chi tiết:

1. B 2. a


Bài 5

5. Read & write

(Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

My friends (Các các bạn của tôi)

1. Linda: This is my friend Mary. (Đây là Mary các bạn của mình.)

Peter: Hello, Mary. I"m Peter. (Chào, Mary. Bản thân là Peter.)

2. Nam: This is my friend Tony. (Đây là Tony bạn của mình.)

Quan: Hello, Tony. Nice to meet you. (Chào, Tony. Rất vui được gặp gỡ bạn.)


Bài 6

6. Let’s sing

(Chúng ta thuộc hát.)

The more we are together,

The more we are together,

Together, together.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 19 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, Toán Lớp 4 Trang 19: Dãy Số Tự Nhiên

The more we are together,

The happier we are.

For your friends are my friends,

And my friends are your friends.

The more we are together,

The happier we are.

Tạm dịch:

Chúng ta thuộc ở bên nhau càng nhiều,

Chúng ta cùng ở cùng nhau càng nhiều,

Bên nhau, bên nhau.

Chúng ta thuộc ở với mọi người trong nhà càng nhiều,

Chúng ta càng niềm vui hơn.

Vì bạn của công ty là bạn của tôi,

Và bạn của tôi là bạn của bạn.

Chúng ta thuộc ở cùng mọi người trong nhà càng nhiều,

Chúng ta càng phấn khởi hơn.

Xem thêm: Một Bộ Nguồn Gồm 2 Nguồn Điện Mắc Nối Tiếp, Một Bộ Nguồn Gồm Hai Nguồn Điện Mắc Nối Tiếp


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 172 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp aqv.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng aqv.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aqv.edu.vn gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.