tiếng anh 8 unit 2 skills 2 trang 23

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 2 skills 2 trang 23

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Listening

Task 1. Listen lớn a boy talking about changes in his village and tick (✓) the changes he mentions.

(Nghe một ban nam giới nói tới những thay cho thay đổi trong làng này và lưu lại (✓) những thay cho thay đổi tuy nhiên cậu ấy kể.)

Yes

No

A. the roads in the village

 

B. electrical appliances in the homes

 

C. means of transport

 

D. entertainment

 

E. school

 

F. visitors

 

Phương pháp giải:

Audio script:

I live in a mountainous village. My parents often tell mạ stories about their life in the past. It’s not much lượt thích the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks lớn the TV, we now know more about life outside our village. We don’t use oil lamps any more. We have electric lights which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We — village children — no longer have lớn walk a long way and cross a stream lớn get lớn school, which is dangerous in the rainy season. Now there’s a new school nearby. We also have more visitors from the thành phố. They come lớn experience our way of life.

Dịch bài bác nghe:

Tôi sinh sống ở một ngôi buôn bản miền núi. Cha u tôi thông thường kể mang đến tôi những mẩu chuyện về cuộc sống thường ngày vô vượt lên trên khứ. Nó không phải như ngôi buôn bản tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể trông thấy ngày này. Một số dân buôn bản hiện nay đang sinh sống trong mỗi căn nhà gạch men chứ không những căn nhà vì thế khu đất. Nhà của Cửa Hàng chúng tôi được chuẩn bị chất lượng rộng lớn với quạt năng lượng điện và TV. Nhờ đem TV, giờ phía trên Cửa Hàng chúng tôi biết nhiều hơn thế về cuộc sống thường ngày phía bên ngoài ngôi buôn bản của Cửa Hàng chúng tôi. Chúng tôi ko người sử dụng đèn dầu nữa. Chúng tôi đem đèn khí sáng sủa rất là nhiều. phần lớn dân buôn bản đang được dùng xe pháo máy nhằm vận gửi chứ không cưỡi ngựa hoặc quốc bộ. Chúng tôi - trẻ nhỏ nông thôn - không hề cần cút một đoạn đường nhiều năm và thông qua suối nhằm cho tới ngôi trường, điều này rất rất nguy nan vô mùa mưa. Bây giờ mang trong mình một ngôi ngôi trường mới mẻ ngay sát cơ. Chúng tôi cũng đều có nhiều khác nước ngoài rộng lớn kể từ thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho tới nhằm hưởng thụ lối sinh sống của Cửa Hàng chúng tôi.

Lời giải chi tiết:

Yes

(Có)

No

(Không)

A. the roads in the village

(con lối vô làng)

 

B. electrical appliances in the homes

(thiết bị năng lượng điện tử vô nhà)

 

C. means of transport

(phương tiện cút lại)

 

D. entertainment

(giải trí)

 

E. school

(trường học)

 

F. visitors

(du khách)

 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Listen again and say if the sentences are true (T) or false (F).

(Nghe lại đợt nữa và phát biểu câu này chính (T) hoặc sai (F).)

1. Nobody lives in an earthen house now.

2. The village has electricity now.

3. Horses are still the only means of transport in the village.

4. The children used lớn go a long way lớn school.

5. More visitors are coming lớn see them.

Lời giải chi tiết:

1.  F

(Không ai bâv giờ sinh sống ở một căn nhà vì thế khu đất.)

2. T

(Bây giờ ngôi buôn bản vẫn đem năng lượng điện.)

3. F

(Những con cái ngựa vẫn chính là phương tiện đi lại giao thông vận tải độc nhất vô buôn bản.)

4. T

(Bọn trẻ con từng cút một quãng lối nhiều năm nhằm dến ngôi trường.)

5. T

(Ngày càng có không ít khách hàng tham ô quan lại cho tới coi bọn chúng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Listen again and answer the questions in no more kêu ca FOUR words.

(Nghe lại và vấn đáp những thắc mắc ko rộng lớn 4 kể từ.)

Xem thêm: phàm nhan tu tien

1. Who often tells the boy stories about the past?

(Ai thông thường kể mang đến cậu bé xíu những mẩu chuyện về vượt lên trên khứ?)

2. What vì thế the villagers now know more about?

(Bây giờ những người dân vô buôn bản biết nhiều hơn thế về điều gì?)

3. Where is the new school?

(Trường mới mẻ ở đâu?)

4. What vì thế the visitors want lớn experience in the village?

(Khách tham ô quan lại ham muốn hưởng thụ điều gì vô làng?)

Lời giải chi tiết:

1. His parents.

(Cha u cậu ấy.)

2. Life outside their village.

(Cuộc sinh sống phía bên ngoài buôn bản của mình.)

3. Nearby/ Near the village.

(Gần đó/ Gần ngôi buôn bản.)

4. Their way of life.

(Lối sinh sống của mình.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. What vì thế you think?

Which change(s) in the Listening vì thế you see as positive? Which vì thế you see as negative?

Support your opinion with a reason. Write it out.

(Bạn suy nghĩ gì? Thay thay đổi này vô bài bác nghe tuy nhiên em thấy tích cực? Em thấy gì là chi phí cực? Ủng hộ chủ kiến của em với 1 nguyên do. Viết nó đi ra.)

Example:

It’s good for the villagers lớn have TVs. They can now have more fun and learn more about different people and different places.

(Thật chất lượng cho những người vô buôn bản đem TV. Họ giờ phía trên hoàn toàn có thể có không ít thú vui rộng lớn và học tập nhiều hơn thế về những người dân không giống và những điểm không giống.)

Lời giải chi tiết:

- It's good for the villagers lớn have TVs. They can have more fun and learn more about the outside world.

(Thật chất lượng Khi dân buôn bản vẫn đem TV. Họ hoàn toàn có thể hạnh phúc rộng lớn và lần hiểu tăng về trái đất phía bên ngoài.)

- I think the electric light plays a very important role in the life of people living here. It helps them see everything clearly at night ví they can vì thế more work.

(Tôi suy nghĩ đèn khí đóng góp một tầm quan trọng rất rất cần thiết vô cuộc sống thường ngày của những người dân sinh sống ở phía trên. Nó chung chúng ta trông thấy tất cả rõ nét vô đêm tối chính vì thế chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện nhiều việc rộng lớn.)

- A nearby school is very helpful lớn the children here because they don't have go lớn a long way lớn school, which is very dangerous in rainy seasons. It will help develop the village.

(Một ngôi trường học tập ngay sát cơ rất rất hữu ích mang đến những trẻ nhỏ ở phía trên chính vì bọn chúng ko cần cút một đoạn đường nhiều năm cho tới ngôi trường, điều này rất rất nguy nan trong đợt mưa. Nó sẽ hỗ trợ cải tiến và phát triển ngôi buôn bản rộng lớn.)

- I believe that more people will go lớn the village lớn experience life here, which is a good thing for the villagers because they can develop tourism. They will have more work and more money.

(Tôi tin yêu rằng nhiều người sẽ tới buôn bản nhằm hưởng thụ cuộc sống thường ngày ở phía trên, cơ là 1 trong điều chất lượng mang đến dân buôn bản vì như thế chúng ta hoàn toàn có thể cải tiến và phát triển du ngoạn. Họ sẽ sở hữu nhiều việc làm rộng lớn và tìm được nhiều chi phí rộng lớn.)

- However, these changes also have some negative effects. Factories cause air and water pollution. There are more people , more traffic jams or accidents , less spaces, and less fresh air, etc.

(Nhưng những thay cho thay đổi này cũng đều có những tác dụng xấu đi. Các xí nghiệp thực hiện bầu không khí và mối cung cấp nước ô nhiễm và độc hại. Có nhiều người rộng lớn, kẹt xe pháo hoặc tai nạn thương tâm nhiều hơn thế, không nhiều không khí và bầu không khí trong sạch rộng lớn, v.v.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Work in groups. Discuss and find some changes in a rural area. Make notes of the changes.

(Làm bám theo group. Thảo luận vài ba thay cho thay đổi ở điểm vùng quê. Ghi chú về những thay cho thay đổi cơ.)

Lời giải chi tiết:

A: The rural area changes ví much now.

(Khu vực vùng quê giờ phía trên thay cho thay đổi nhiều vượt lên trên.)

B: Really? What is the change?

(Vậy à? Thay thay đổi gì?)

A: People don’t use buffaloes for transport. They use motorbikes. They have running water, electricity and TVs at trang chủ.

(Người tao ko người sử dụng trâu thực hiện nhằm giao thông vận tải nữa. Họ người sử dụng xe pháo máy. Họ đem nước máy, năng lượng điện và TV trong nhà.)

B: Anything else?

(Có gì không giống không?)

A: The school is near the village. There is also hospital there.

(Trường học tập cũng ở ngay sát buôn bản. Cũng nhận thêm cơ sở y tế nữa.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Write a short paragraph about the changes.

(Viết một quãng văn ngắn ngủn về những thay cho thay đổi.)

Lời giải chi tiết:

My hometown changes ví much. The first change is life quality of the local people. They have a better life because they have electricity, TV, hospital, schools nearby the village. The second change is that there are more people and more houses here. The houses are more modern, made by brick not by soil anymore. The last change is the place for children lớn play. There is a park in the village.

Tạm dịch:

Quê tôi thay cho thay đổi nhiều lắm. Thay thay đổi trước tiên là quality cuộc sống thường ngày của những người dân khu vực. Họ mang trong mình một cuộc sống thường ngày chất lượng rộng lớn chính vì chúng ta đem năng lượng điện, TV, cơ sở y tế, ngôi trường học tập ngay sát buôn bản. Thay thay đổi loại nhị là thế giới. Có nhiều người rộng lớn và nhiều mái ấm rộng lớn vô buôn bản. Những căn nhà tân tiến rộng lớn vì thế gạch men chứ không hề vì thế khu đất nữa. Thay thay đổi sau cùng là điểm mang đến trẻ nhỏ đùa. Có một khu dã ngoại công viên vô buôn bản.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: nhà nước cổ đại ra đời sớm nhất ở phương đông là