TIẾNG ANH 7 TẬP 1 TRANG 10

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 A. Friends trang 10-14

Loạt bài xích soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1 A. Friends trang 10-14 sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn các em học viên lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1 trang 10

*

A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

a)

Ba: xin chào Nga.

Nga: chào Ba. Rất vui được gặp gỡ lại bạn.

Ba: Mình cũng tương đối vui được gặp gỡ bạn.

Nga: Đây là chúng ta mới của lớp bọn chúng ta. Tên bạn ấy là Hoa.

Ba: khôn xiết vui được thiết kế quen với bạn, Hoa.

Hoa: Mình cũng rất vui được biết bạn.

b)

Hoa: kính chào buổi sáng. Tên bản thân là Hoa.

Nam: vô cùng vui được gặp gỡ bạn, Hoa. Tên mình là Nam. Chúng ta là học viên mới à?

Hoa: Ừ. Mình học tập lớp 7A.

Nam: Ồ, mình cũng vậy.

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What is the new girl"s name? (Tên của nữ giới mới là gì?)

=> Her name is Hoa.

b) What class is she in? (Bạn ấy ở lớp nào?)

=> She is in class 7A.

c) Who is also in class 7A? (Ai cũng làm việc lớp 7A?)

=> phái nam is also in class 7A.

2. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Tiếp đến trả lời những câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue & her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Xem thêm: Âm Do Một Chiếc Đàn Bầu Phát Ra Nghe Càng Trầm Khi Biên, Âm Do Một Chiếc Đàn Bầu Phát Ra

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn"t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Hoa is unhappy. She misses her parents & her friends.

Hướng dẫn dịch:

Hoa là học sinh mới trong lớp 7A. Cô ấy tới từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn sống sống đó. Cô ấy sống ở thủ đô với cô chú.

Hoa có rất nhiều bạn nghỉ ngơi Huế. Tuy nhiên cô ấy không có người bạn nào sinh sống Hà Nội. Không hề ít điều kỳ lạ lẫm. Ngôi trường new của cô ấy lớn hơn ngôi ngôi trường cũ. Trường mới của cô ấy có rất nhiều học sinh. Trường cũ của cô ấy thì không có khá nhiều học sinh.

Hoa không cảm xúc vui. Cô ấy nhớ cha mẹ và các bạn bè.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is Hoa from? (Hoa tới từ đâu?)

=> Hoa is from Hue.

b) Who is she staying with? (Bạn ấy sẽ ở cùng với ai?)

=> She"s staying with her uncle and aunt.

c) Does she have a lot of friends in Ha Noi? (Cô ấy có nhiều bạn ở hà nội không?)

=> No, she doesn"t.

d) How is her new school different from her old school? (Trường mới của chúng ta ấy không giống với ngôi trường cũ như vậy nào?)

=> Her new school is bigger than her old one, & it has more students.

e) Why is Hoa unhappy? (Tại sao Hoa không vui?)

=> Hoa"s unhappy because she misses her parents and friends.

3. Listen. Then practice with a partner.

(Lắng nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nga: Em xin chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: xin chào Nga. Em có khỏe không?

Nga: Em cực kỳ khỏe, cám ơn thầy. Còn thầy thì sao ạ?

Thầy Tân: Thầy khỏe, cảm ơn em. Tạm bợ biệt. Hẹn gặp lại.

Nga: giã biệt thầy.

4. Listen. Complete these dialogues.

Xem thêm: Vì Sao Châu Phi Là Châu Lục Nóng Và Khô, Vì Sao Khí Hậu Châu Phi Nóng Và Khô Hạn

(Nghe. Hoàn thành các đoạn đối thoại này.)

Bài nghe:

- How are you today?Just fine.So am I.- How are you?Not bad.Me, too.- How is everything?Pretty good.- How about you?Ok.a)