TIẾNG ANH 6 TẬP 2 TRANG 50

     

Giải bài xích tập tiếng Anh 6 trang 50 A Closer Look 1 - Unit 11 Our Greener World - Global Success - liên kết tri thức. 2. Write a word/phrase in the box under each picture (Viết một từ bỏ / cụm từ vào ô bên dưới mỗi bức tranh).

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2 trang 50


Vocabulary - Unit 11 SGK giờ Anh 6 Global Success 

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to lớn its matching word in column B và its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một con đường thẳng xuất phát điểm từ một ký hiệu vào cột A cho từ cân xứng của nó trong cột B và ý nghĩa sâu sắc của nó trong cột C)

*

Bài giải:

*

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một trường đoản cú / các từ vào ô dưới mỗi bức tranh)

rubbish plastic bottle glass noise plastic bag paper water clothes

*

*

Bài giải:

1. Rubbish

Rác 

2. Plastic bag

Túi nhựa

3. Glass 

Ly 

4. Plastic bottle 

Chai nhựa

5. Noise 

Tiếng ồn

6. Paper

Giấy 

7. Water 

Nước 

8. Clothes

Quần áo

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to lớn more than one group

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ tự 2 thành nhóm. Một trong những từ rất có thể thuộc nhiều hơn thế một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Bài giải:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

4. Listen to lớn these sentences, then repeat. Pay attention lớn the bold syllables

(Nghe số đông câu này, kế tiếp lặp lại. để ý đến những âm máu in đậm)

1. If you cycle, it"ll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to use paper bags?

5. We are happy khổng lồ walk to school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn đạp xe, điều đó để giúp đỡ ích mang đến Trái đất.

Xem thêm: Khâu Ghép Hai Mép Vải Bằng Mũi Khâu Thường (Tiết 1), Khâu Ghép Hai Mép Vải Bằng Mũi Khâu Thường

2. Nước tốt nhất có thể cho cơ thể của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4. áp dụng túi giấy có giỏi hơn không?

5. Công ty chúng tôi rất vui khi được đi dạo đến trường.

Xem thêm: Sẽ Thay Đổi Cách Phân Chia Đáp Án Trên Mạng Có Chính Xác Không

5. Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm ngày tiết in đậm.Sau đó, thực hành thực tế cuộc nói chuyện với một người các bạn cùng lớp.)