Tiếng Anh 6 Tập 2 Trang 38

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future - kết nối tri thức

Unit 10 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

1. Listen & read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ đnag vẽ một bức ảnh về nhà đất của tớ.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2 trang 38

Nick: nhà của cậu hả! Đó là một vật thể cất cánh không xác định.

Phong: Nó như thể một vật dụng thể bay không xác định nhưng nó là nhà tớ trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó đang ở bên trên núi.

Nick: Nó đang trông như vậy nào?

Phong: Nó sẽ là một ngôi đơn vị rộng, gồm hai mươi phòng.

Nick: nhị mươi phòng!

Phong: ừ, cùng nó sẽ dùng năng nượng mặt trời.

Nick: tốt vời! Cậu đã thích phòng như thế nào nhất.

Phong: tất yếu là phòng ngủ cá nhân của tớ.

Nick: Vậy ngôi nhà sẽ sở hữu những đồ vật gì?

Phong: bên tớ sẽ sở hữu được ti vi thông minh cùng mười con rô bốt.

Xem thêm: Câu 22 Một Đoạn Mạch Như Hình Vẽ Gồm R Và Đèn Đ: 6V, Câu 22 Một Đoạn Mạch Như Hình Vẽ

Nick: Nghe tuyệt đấy!

2. Read the conversation again. Find & write down the words or phrases that show: type of house, location, appliances in the house. (Đọc lại đoạn hội thoại. TÌm với viết hầu như từ nói về: hình trạng nhà, vị trí, nội thất trong nhà)

Đáp án:

Type of house: UFO

Location: in the mountains

Applicances: in the house: some smart TVs và ten robots

Hướng dẫn dịch:

Kiểu nhà: đồ gia dụng thể bay không xác định

Vị trí: bên trên núi

Đồ đạc: trong nhà có vài chiếc tv thông minh và mười bé rô bốt.

3. Read the conversation again. Tick True or False. (Đọc lại đoạn hội thoại. Lựa chọn câu đúng/ sai)

T

F

1. Phong’s house will be in the mountains.

2. His house will be large.

3. There’ll be a lot of rooms in his house.

4. He might have a smart TV và five robots.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà đất của Phong đang ở trên núi.

2. Nhà của bạn ấy vẫn rộng rãi.

3. Sẽ có tương đối nhiều phòng trong nhà bạn ấy.

Xem thêm: Vai Trò Của Môi Trường Đối Với Con Người, Môi Trường Là Gì

4. Các bạn ấy sẽ sở hữu được một chiếc ti vi thông minh và năm con rô bốt.

4. Order the words khổng lồ make a phrase about a place. Each group has one extra word. (Sắp xếp đơn côi tự từ về địa điểm. Mỗi nhóm có một tự thừa)

Example: ocean / in / on / the -> in the ocean

Đáp án:

1. Sea / a / in / the

=> in the sea

2. On / in / the / city

=> in the city

3. The / in / at / town

=> in the town

4. The / on / in / mountains

=> in the mountains

5. Countryside / a / the / in

=> in the countryside

6. Moon / in / the / on

=> on the Mon

7. In / at / the / sky

=> In the sky

5. In groups, describe lớn your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to lớn guess where your house is. (Trong nhóm, hãy diễn tả cho bạn cùng lớp nghe em hoàn toàn có thể nhìn thấy gì ở ko kể qua cửa sổ ngôi đơn vị tương lai của em. Mọi người sẽ đoán xem nhà đất của em ở đâu)