Tiếng Anh 11 Tập 2 Trang 11

     

Bây giờ, thao tác làm việc theo nhóm. Thảo luận những luật sau và đặt nó theo sản phẩm công nghệ tự kỳ lạ độc nhất vô nhị (N°l) mang lại ít kỳ lạ rộng (N°5). Tất cả luật lệ nào kỳ lạ ở vn không?


Bài 1

Task 1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 tập 2 trang 11

(Nhìn vào đều lá cờ của các quốc gia. Đặt thương hiệu những quốc gia này đến phù hợp)

*

Hướng dẫn giải:

1. The UK: vương quốc Anh 

2. Australia: Úc 

3. India: Ấn Độ

4. Thailand: Thái Lan

5. Malaysia 

Bài 2

Task 2. Why do these countries drive on the left? Listen lớn the text then write your answers below.

(Tại sao những đất nước này lái xe mặt trái? Nghe bài văn sau đó sau đó viết câu vấn đáp của em bên dưới)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. Some countries use the same system as the UK.

Tạm dịch: Vài tổ quốc sử dụng cùng một hệ thống với Anh. 

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, và could more easily use their right hand lớn carry a sword).

Tạm dịch: không ít người dân thuận tay đề nghị (trong thừa khứ, điều này tức là họ hoàn toàn có thể cưỡi ngựa sử dụng đa phần tay trái, và hoàn toàn có thể sử dụng tay đề nghị của họ dễ dàng hơn dể ráng kiếm).

Audio script:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is khổng lồ keep lớn the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, India, Thailand, and Malaysia. There are different reasons for this. One is that some countries used the same system as the UK. Another is that many people are right-handed!

Dịch Script:

Đi bên yêu cầu là sai!

Bạn gồm biết rằng có rất nhiều quốc gia trên thế giới mà quy tắc giao thông là đi mặt trái? một số trong những trong số đó là quốc gia Anh, Úc, Ấn Độ, đất nước thái lan và Malaysia. Có khá nhiều lý do không giống nhau cho việc này. Một là 1 số quốc gia sử dụng thuộc một hệ thống như vương quốc Anh. Mặt khác là không ít người dân thuận tay phải!

Bài 3

Task 3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law? 

(Nhìn vào hiện tượng lái xe cộ kỳ lạ mặt dưới. Nằm trong số chúng là đúng, nhưng một chiếc là sai. Làm theo cặp, em hoàn toàn có thể tìm được khí cụ lái xe không đúng không?)

*

1. In Alaska, you are not allowed khổng lồ drive with a dog on the roof.

Tạm dịch:Ở Alaska, bạn không được phép tài xế với một con chó trên nóc xe.

2. It is illegal for women to lớn drive in Saudi Arabia.

Tạm dịch: thiếu phụ lái xe làm việc Arab-Saudi là phạm luật.

3. You have lớn wear a shirt or T-shirt trắng driving in Thailand.

Tạm dịch:Bạn cần mặc áo sơ mày hoặc áo co dãn khi lái xe ở Thái Lan.

4.

Xem thêm: Nước Nào Là Đất Trung Tính, Thế Nào Là Đất Chua,Đất Kiềng Và Đất Trung Tính

In Spain, people who wear glasses have khổng lồ carry a spare pair in the car.

Tạm dịch: Ở Tây Ban Nha, tín đồ mang kính nên mang thêm một cặp kính dự phòng trong xe pháo hơi.

5. In South Africa, you have to let animals go first.

Tạm dịch: Ở phái nam Phi, bạn phải đặt động vật trải qua trước.

6. In France, you can only reverse your oto on Sundays.  - phương tiện này là sai!

Tạm dịch:Ở Pháp, chúng ta có thể chỉ lùi xe cộ vào các ngày công ty nhật.

Bài 4

Task 4. Now, work in groups. Discuss the laws và put them in order from the strangest (no I) the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam?

(Bây giờ, thao tác theo nhóm. Luận bàn những phép tắc sau và đặt nó theo lắp thêm tự kỳ lạ duy nhất (No 1) mang lại ít kỳ lạ hơn (No 5). Gồm luật lệ nào kỳ cục ở việt nam không?) 

Hướng dẫn giải:


The strangest law is “You have lớn wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. It is a little weird, because the clothes does not influence driver.

The less strange law is “In Spain, people wear glasses have to lớn carry a spare pair in the car.” This law is so strict và unreasonable.

Next, the law “In South Africa, you have to lớn let animals go first” is a little strange, because it shows that the animals are more important to people.

Next, "It’s illegal for women to lớn drive in Saudi Arabi". The law is a little abnormal.


Lastly, the law “In Alaska, you are no: allowed to lớn drive with a dog on the roof.” is rather ok. Because it’s dangerous with the dog on the roof.

Tạm dịch:


Luật kỳ lạ tuyệt nhất là “Bạn bắt buộc mặc áo khóa ngoài hoặc áo thun trong những lúc lái xe sống Thái Lan”. Nó hơi điên rồ, cũng chính vì quần áo không tác động gì tới người điều khiển cả.

Luật không nhiều kỳ lạ hơn là “Ở Tây Ban Nha, tín đồ đeo kính bắt buộc mang theo một kính dự trữ trong xe.”. Hình thức hơi nghiêm và chưa phù hợp lý.

Kế đến, công cụ “Ở phái mạnh Phi, các bạn phải để cho động thiết bị đi trước”, khá kỳ lạ, chính vì ở đó cho thấy rằng cồn vật đặc trưng hơn nhỏ người.

Xem thêm: Lớp Học Vui Nhộn 141 - Các Trò Chơi Lớp Học Vui Nhộn 153

Kế đến, "Ở A Rập Saudi đàn bà lái xe pháo là phạm luật.” phép tắc này khá bất bình thường. 


Cuối cùng, nguyên tắc “Ở Alaska, các bạn không được phép lái xe với một nhỏ chó trên nóc xe" là tương đối ổn. Bởi để chó trên nóc xe cộ là bài toán nguy hiểm.

Từ vựng

- system (n): hệ thống

- right-handed (Adj): thuận tay phải

- illegal (adj): phạm pháp

- reverse (v): lùi

- weird (adj): kì cục

- influence (v): hình ảnh hưởng

- strict (adj): nặng trĩu nề. Nghiêm khắc

- unreasonable (adj): chưa hợp lý

- abnormal (adj): ko bình thường 


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + aqv.edu.vn"Ví dụ: "Communication trang 11 Unit 7 giờ Anh 7 mới tập 2 aqv.edu.vn"