thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính

Câu hỏi:

09/05/2020 97,961

Bạn đang xem: thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính

A. 4; 3; 2; 1

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Các bước nhập công thức vô dù tính:

+ B1: lựa chọn dù tính cần thiết thao tác

+ B2: gõ vết =

+ B3: nhập công thức

+ B4: ấn phím Enter nhằm kết thúc

Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một dù tính đem công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = trăng tròn thì sản phẩm vô dù tính này sẽ là:

A. 10

B. 100

C. 200

D. 120

Câu 2:

Giả sử cần thiết tính tổng vốn của những dù B2 và E4, tiếp sau đó nhân với độ quý hiếm vô dù C2. Công thức này vô số những công thức sau đó là đúng:

A. =(E4+B2)*C2

B. (E4+B2)*C2

C. =C2(E4+B2)

D. (E4+B2)C2

Câu 3:

Khi gõ công thức vào trong 1 dù, kí tự động thứ nhất nên là:

A. Ô thứ nhất tham lam chiếu tới

B. Dấu ngoặc đơn

Xem thêm: cách nấu rượu nếp than

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

Câu 4:

Để kết giục việc nhập công thức tao dùng thao tác:

A. Nhấn Enter

B. Nháy loài chuột vô nút

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5:

Cho phép tắc tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%

Phép tính này triển khai được vô công tác bảng tính?

A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3%

B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3%

C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3%

D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3%

Câu 6:

Trong những công thức nhập vô dù tính nhằm tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức này toán học tập sau đó là đúng?

A. (7 + 9)/2

B. = (7 + 9):2

C. = (7 +9 )/2

D. = 9+7/2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK