thị lang đại nhân đừng chạy

 • Reads 78,629
 • Votes 2,876
 • Parts 93

Complete, First published Nov 15, 2021

Bạn đang xem: thị lang đại nhân đừng chạy

Table of contents

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Fri, Mar 25, 2022

 • Sun, Mar 27, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Fri, Apr 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Tue, May 31, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Sun, Jun 19, 2022

 • Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Tue, Jun 21, 2022

 • Tue, Jun 21, 2022

 • Tue, Jun 21, 2022

 • Wed, Jun 22, 2022

 • Sun, Jun 26, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Wed, Jun 29, 2022

 • Wed, Jun 29, 2022

 • Wed, Jun 29, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Mon, Jul 4, 2022

 • Mon, Jul 4, 2022

  Xem thêm: muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Wed, Jul 6, 2022

 • Thu, Jul 7, 2022

 • Thu, Jul 7, 2022

 • Thu, Jul 7, 2022

 • Fri, Jul 8, 2022

 • Sun, Jul 10, 2022

 • Mon, Jul 11, 2022

 • Wed, Jul 13, 2022

 • Fri, Jul 15, 2022

 • Sat, Jul 16, 2022

 • Thu, Jul 21, 2022

 • Thu, Jul 28, 2022

 • Sat, Aug 6, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Thu, Aug 25, 2022

 • Fri, Aug 26, 2022

 • Mon, Sep 12, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Fri, Sep 23, 2022

 • Wed, Sep 28, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • Tue, Oct 4, 2022

 • Sat, Oct 8, 2022

 • Mon, Oct 10, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Thu, Oct 13, 2022

 • Fri, Oct 14, 2022

 • Mon, Oct 17, 2022

 • Mon, Oct 17, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Sat, Nov 12, 2022

 • Sat, Nov 12, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Sat, Dec 17, 2022

 • Sat, Dec 17, 2022

  Xem thêm: trọng sinh hào môn anh hai đừng chạy

 • Sat, Dec 17, 2022

 • Sun, Feb 19, 2023

Tên truyện: Thị y sĩ đại nhân, chớ chạy!
  Tác giả: Tô Áng
  Số chương: 90 chương + Phiên ngoại
  
  Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tè thư Ninh Sơ Nhị nữ giới fake nam giới trang, thay cho huynh thực hiện quan tiền.
  
  Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bách tính dân bọn chúng lầm than vãn, nói cách khác là cửa ngõ son rượu thịt thiu, với người bị tiêu diệt rét xương bầy ngoài đường*, ca ca ngôi nhà bản thân mượn danh nghĩa vân du tứ hải nhằm tách ngôi nhà, tuy nhiên thiệt sự là sẵn sàng plan khởi nghĩa. Trượng phu của nường Liên Thập Cửu tiếp tục sớm là trọng thần, thực hiện một nữ giới tử thông thường với vận mệnh Hoa Mộc Lan tuy nhiên ko cần Hoa Mộc Lan, Ninh Sơ Nhị chỉ suy nghĩ cho tới một phương án đó là hòa li với trượng phu, cầu khao khát vạn nhất một ngày ca ca bị chém, ko liên luỵ cho tới ngôi nhà ck.
  
  *: nhì câu thơ trích nhập bài bác thơ "Tự kinh phó Phụng Tiên thị trấn vịnh hoài ngũ bách tự" của Đỗ Phủ.
  
  Phu thê hòa li thực hiện quan tiền nằm trong triều, phu quân trước sử dụng từng cơ hội trêu đùa cho tới tột nằm trong là mong muốn trả thù địch, hay như là muốn nối lại chi phí duyên? 
  
  Cổ với Hoa Mộc Lan thay cho phụ tòng quân, ni với Ninh tè thư thay cho huynh thực hiện quan! Vợ trước ck trước thực hiện quan tiền nằm trong triều, đại sự ko ổn! Muốn tái mét hôn? Hỏi qua chuyện hiện tượng kỳ lạ thiên văn tiếp tục rồi trình bày tiếp!

#807guongvolailanh