thế nào là cây phát sinh giới động vật


Ngay từ trên đầu thê kỉ XIX. người tớ tiếp tục vạc sinh ra những di tích lịch sử của động vật hoang dã trong số lớp đá. được gọi là di tích lịch sử hoá thạch

I - BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT

Bạn đang xem: thế nào là cây phát sinh giới động vật

Ngay từ trên đầu thế kỉ XIX, người tớ tiếp tục vạc sinh ra những di tích lịch sử của động vật hoang dã trong số lớp đá, được gọi là di tích lịch sử hoá thạch (hình 56.1). Di tích hoá thạch của lưỡng thê cổ được vạc hiện nay cơ hội lúc bấy giờ khoảng tầm 350 triệu năm. Trên di tích lịch sử hoá thạch này, lưỡng thê cổ còn ghi sâu đường nét những đặc điếm của cá vây chân cổ. Năm 1861 người tớ tiếp tục vạc hiện nay được di tích lịch sử hoá thạch của chim cổ in vô đá, cơ hội lúc bấy giờ khoảng tầm 150 triệu năm. Trên hoá thạch này, chim cổ vẫn đem nhiều đặc điếm của trườn sát.

II - CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

Theo thuyết giáo tiến bộ hoá, những khung hình với tổ chức triển khai càng tương đương nhau phản ánh mối quan hệ xuất xứ càng ngay gần nhau. Người tớ rất có thể minh hoạ mối quan hệ chúng ta mặt hàng trong số những loại loại vật bởi một cây đột biến (hình 56.3)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: câu nào không hàm chứa yếu tố biện chứng