thanh phong ngữ

Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em FULL

Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em FULL

7.3/10

23574

Bạn đang xem: thanh phong ngữ

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 117
Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

7.4/10

3827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Phong Hoa Giải Ngữ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 135
Cả Thế Giới Không Ai hiểu Anh Thích Em FULL

Cả Thế Giới Không Ai hiểu Anh Thích Em FULL

7.8/10

88476

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

7.3/10

41605

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Phù Túy Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Duy Chỉ Mình Em

Duy Chỉ Mình Em

7.3/10

4619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

7.2/10

2322

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Phong Độc Vãn Nguyệt

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Yêu lại kể từ đầu

Yêu lại kể từ đầu

8.5/10

12971

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Truyện Khác

Chương 89
Nữ Nhi Tiết

Nữ Nhi Tiết

6.6/10

2006

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới

Chương 3
[Ngôn Tình] Chính Là Em

[Ngôn Tình] Chính Là Em

8.9/10

2894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

8.3/10

167776

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Tân Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Bần Đạo Có Bệnh

Bần Đạo Có Bệnh

7.5/10

5944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước

Chương 23
Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

7.5/10

201022

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 135
Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

7.5/10

18686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mãn Thành Phong Ngữ

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Chương 27
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

7.5/10

27658

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 55
Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em FULL

C117

Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em FULL

7.3/10

23574

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

7.4/10

3827

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Cả Thế Giới Không Ai hiểu Anh Thích Em FULL

C99

Cả Thế Giới Không Ai hiểu Anh Thích Em FULL

7.8/10

88476

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

C501

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

7.3/10

41605

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Duy Chỉ Mình Em

C28

Duy Chỉ Mình Em

7.3/10

4619

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

C7

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

7.2/10

2322

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Yêu lại kể từ đầu

C89

Yêu lại kể từ đầu

8.5/10

12971

Thể loại: Truyện Khác

Nữ Nhi Tiết

C3

Nữ Nhi Tiết

6.6/10

2006

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới

[Ngôn Tình] Chính Là Em

C5

[Ngôn Tình] Chính Là Em

8.9/10

2894

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

C130

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

8.3/10

167776

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Đạo Có Bệnh

C23

Bần Đạo Có Bệnh

7.5/10

5944

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

C135

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

7.5/10

201022

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

C27

Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

7.5/10

18686

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

C55

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không