tế bào có kiểu gen aaaa thuộc thể

Bạn đang xem: tế bào có kiểu gen aaaa thuộc thể

Tế bào sở hữu loại gen Aaaa nằm trong thể:

A. chéo bội

B. thể tứ hoặc tứ bội

C. tứ bội

D. nhiều bội

Đáp án B

Tế bào sở hữu loại gen Aaaa rất có thể nằm trong thể tứ (2n +2) hoặc thể tứ bội (4n).

Chỉ xét gen A con số tăng thêm thìa là thể tứ (2n +2) tăng 2 NST ở cặp chứa chấp gen A. Còn nếu như cả khung người cỗ NST tăng thêm trở thành 4n, gen A sở hữu con số alen là Aaaa.

→ Đáp án B.


Huỳnh Ly Sao thể tứ bội được ạ?

. 07/02/2020

Vê Tê Aa ket hop aa => the tu boi Aaaa . 11/5/2017

. 12/05/2017

thân trọng trung anh sao lại tứ bội được mod ? . 11/5/2017

. 12/05/2017

Nguyen Thi Thanh Phuong Aaaa là tứ bội hoặc thể tứ . 30/3/2017

. 31/03/2017

TUYẾT LINH thể 4 (2n+2) = (n+1) + (n+1) thì phú tử Aa kết phù hợp với aa 19/3/2017

. 20/03/2017

Trần MInh Đạt bản thân đang được chất vấn phương pháp để Aaaa là thể 4 ?? 19/3/2017

. 20/03/2017

PHẢI CỐ GẮNG à t khuyết điểm dẫn đến Aa và 0 19/3/2017

. 20/03/2017

Xem thêm: định vị bạn bè trên zalo

PHẢI CỐ GẮNG Aa ko phân ly ở GP1 dẫn đến Aa và aa tuy nhiên 19/3/2017

. 20/03/2017

Trần MInh Đạt Aa ko phân li vô rời phân 1 chỉ tạo nên AAaa thôi,tứ bội Aaaa là phối kết hợp của 2 phú tử 2n Aa với aa . 19/3/2017

. 20/03/2017

Nguyen Trung Si trungsijhs thanks nhỏ bé bỏng 19/3/2017

. 20/03/2017

PHẢI CỐ GẮNG dị ăn ý 19/3/2017

. 20/03/2017

Nguyen Trung Si trungsijhs Aaaa là dị ăn ý hoặc đồng ăn ý vậy bé bỏng nhỏ 19/3/2017

. 20/03/2017

PHẢI CỐ GẮNG rất có thể là khung người Aa ko phân ly vô GP1 * khung người tứ bội aaaa 19/3/2017

. 20/03/2017

Trần MInh Đạt Cơ thế tạo nên thể 4 của Aaaa là gì hả chúng ta ?? . 19/3/2017

. 20/03/2017

Nguyen Trung Si trungsijhs ukm,thanks . 13/2/2017

. 14/02/2017

TUYẾT LINH giải vip rõ ràng tuy nhiên bạntương tự: Aaa cũng rất có thể là tam bội hoặc thể phụ thân . 13/2/2017

. 14/02/2017

Nguyen Trung Si trungsijhs không hiểu biết nhiều rỏ câu này lắm ? . 12/2/2017

. 13/02/2017

Vũ Thủy dek thanh niên lựa chọn A . 22/12/2016

. 23/12/2016

Phan TThanh Huyền ................ . 24/10/2016

. 25/10/2016

Đại ca jun . 24/5/2016

. 25/05/2016

Xem tăng comment (40/60)

Xem thêm: cach pha trinh gai