tại sao phải chăm sóc rừng sau khi trồng

Vũ Quý Bình

Bạn đang xem: tại sao phải chăm sóc rừng sau khi trồng

đôi mươi mon 7 2021 khi 21:46

Khi bảo vệ cây rừng sau khoản thời gian trồng, thời hạn rất cần phải bón cổ động là:
A. Ngay vô năm đầu
B. Năm loại hai
C. Năm loại ba
D. Năm loại tư

Xem chi tiết

Vũ Quý Bình

đôi mươi mon 7 2021 khi 21:36

Các việc làm bảo vệ cây rừng sau khoản thời gian trồng bao gồm bao nhiêu bước?

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Xem chi tiết

Doraemon

5 mon 12 năm nhâm thìn khi 19:58

Hãy cho biết thêm rừng nưi khu đất dốc to hơn 15 phỏng và rưng chống hộ đã có được khai quật White ko ? Vì sao ?

Hãy nêu mục tiêu và những việc làm bảo vệ rừng sau khoản thời gian trồng

Làm ơn hùn bản thân vớilolang

Xem chi tiết

Long Ngô

Tại sao sau khoản thời gian trồng cây rừng kể từ 1-3 mon nên bảo vệ ngay?

Xem chi tiết

Lưu Bình

12 mon 12 năm nhâm thìn khi 12:25

c1: nêu tầm quan trọng của rừng và trồng rừng

c2:nêu những cách thức kích ứng phân tử cây nảy mầm

c3:nêu tiến độ gieo hạt

c4:nêu những việc làm bảo vệ rừng sau khoản thời gian trồng

c5:trình bày những lại khai quật rừng và ĐK vận dụng khai quật rừng lúc này ở VN

Xem thêm: từ 1 noãn bào bậc 1

c6:nêu mục tiêu vsf phương án bảo đảm an toàn rừng

[ hùn tôi vs mai tôi kt học tập kì đuối rồi]

Xem chi tiết

Lưu Bình

12 mon 12 năm nhâm thìn khi 12:25

c1: nêu tầm quan trọng của rừng và trồng rừng

c2:nêu những cách thức kích ứng phân tử cây nảy mầm

c3:nêu tiến độ gieo hạt

c4:nêu những việc làm bảo vệ rừng sau khoản thời gian trồng

c5:trình bày những lại khai quật rừng và ĐK vận dụng khai quật rừng lúc này ở VN

c6:nêu mục tiêu vsf phương án bảo đảm an toàn rừng

[ hùn tôi vs mai tôi kt học tập kì đuối rồi]

Xem chi tiết

Chii Chi

3 mon 11 năm nhâm thìn khi 17:28

Cách bảo vệ bảo đảm an toàn và nêu phương án sau khoản thời gian trồng cây khuynh diệp.

Xem chi tiết

Vũ Nhungg

26 tháng bốn 2018 khi 12:07

nêu những việc làm bảo vệ rừng sau khoản thời gian trồng? nếu như không bảo vệ tiếp tục xẩy ra kết quả gì? bên trên sao?

Xem chi tiết

kkkkkkkkkkkk

21 tháng bốn 2018 khi 20:08

Nêu trách nhiệm trồng rừng ở nước ta? Theo em vì sao nên trồng rừng ven biển?

Xem chi tiết

Xem thêm: cách thay đổi tên trang fanpage