tải sách hướng dẫn học tin học lớp 4

[PDF] Sách giáo khoa, sách nghề giáo và sách bài bác tập luyện Hướng dẫn học tập Tin học tập lớp 1,2,3,4,5 phiên bản mềm

Bạn đang xem: tải sách hướng dẫn học tin học lớp 4

Mời vận tải về tệp tin PDF Sách giáo khoa, sách nghề giáo và sách bài bác tập luyện Hướng dẫn học tập Tin học tập lớp 1,2,3,4,5

Sau một thời hạn thuế tầm từ rất nhiều mối cung cấp không giống nhau, thời điểm ngày hôm nay bản thân nài quy tắc share lại phiên bản mượt (file PDF) cuốn sách giáo khoa, sách nghề giáo và sách bài bác tập luyện Hướng dẫn học tập tin tưởng học tập những lớp 1,2,3,4,5. Nếu quý thầy/cô mong muốn góp sức tư liệu cho tới trang aqv.edu.vn, nài phấn chấn lòng nhằm lại vấn đề bên dưới phần phản hồi.

Nếu học viên của quý thầy/cô chưa xuất hiện sách giáo khoa thì nhờ quý thầy cô gửi chung.

Xem thêm: biểu diễn số nguyên có dấu bằng 8 bit

Nguồn: Group Hội nghề giáo Tin học tập Bắc – Trung – Nam

Có thể chúng ta quan liêu tâm: Giáo án sách Hướng dẫn học tập tin tưởng học tập lớp 3,4,5 theo gót công văn 2345

Xem thêm: xe đạp có những bộ phận nào

Mục lục

SÁCH GIÁO KHOA HDHTH

 • Lớp 1: Sách giáo khoa HDHTH 1
 • Lớp 2: Sách giáo khoa HDHTH 2
 • Lớp 3: Sách giáo khoa HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách giáo khoa HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách giáo khoa HDHTH 5

SÁCH GIÁO VIÊN HDHTH

 • Lớp 3: Sách nghề giáo HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách nghề giáo HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách nghề giáo HDHTH 5

SÁCH BÀI TẬP HDHTH

 • Lớp 3: Sách bài bác tập luyện HDHTH 3
 • Lớp 4: Sách bài bác tập luyện HDHTH 4
 • Lớp 5: Sách bài bác tập luyện HDHTH 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HDHTH

 • Lớp 1,2: PPCT sách HDHTH 1,2
 • Lớp 3: PPCT sách HDHTH 3
 • Lớp 4: PPCT sách HDHTH 4
 • Lớp 5: PPCT sách HDHTH 5

GIÁO ÁN SÁCH HDHTH THEO CÔNG VĂN 2345

 • Lớp 3,4,5: Giáo án sách HDHTH lớp 3,4,5 theo gót cv 2345