sưu tầm thông tin về kênh đào panama

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1: TÂY ÂU TỪ THẾ KÌ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KÌ XVI

Giải bài bác 1 Quá trình tạo hình và trở nên tân tiến chính sách phong loài kiến ở Tây Âu
Giải bài bác 2 Các cuộc phân phát loài kiến địa lí và sự tạo hình mối liên hệ phát triển tư bạn dạng mái ấm nghĩa ở Tây Âu
Giải bài bác 3 Phong trào Văn hoá Phục hưng và cách tân tôn giáo

Bạn đang xem: sưu tầm thông tin về kênh đào panama

CHƯƠNG 2: TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

Giải bài bác 4 Trung Quốc kể từ thế kỉ VII cho tới thân thuộc thế kỉ XIX
Giải bài bác 5 chặn Độ kể từ thế kỉ IV cho tới thế kỉ XIX

CHƯƠNG 3: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KÌ XVI

Giải bài bác 6 Các quốc gia phong loài kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỉ X cho tới nửa đầu thế kỉ XVI
Giải bài bác 7 Vương quốc Lào
Giải bài bác 8 Vương quốc Cam-pu-chia

CHƯƠNG 4: ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ (939-1009)

Giải bài bác 9 Đất nước buổi đầu song lập (939-967)
Giải bài bác 10 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)

CHƯƠNG 5: ĐẠI VIỆT THỜI LÝ- TRẦN- HỒ (1009-1407)

CHƯƠNG 6: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418-1527)

CHƯƠNG 7: VÙNG ĐẤT PHÍA NAM VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KÌ X ĐẾN ĐẦU THẾ KÌ XVI

PHẦN ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1: CHÂU ÂU

Xem thêm: to và for

Giải bài bác 1 Vị trí địa lí, điểm lưu ý đương nhiên châu Âu
Giải bài bác 2 Đặc điểm người ở, xã hội châu Âu
Giải bài bác 3 Khai thác, dùng và đảm bảo an toàn vạn vật thiên nhiên ở châu Âu

CHƯƠNG 2: CHÂU Á

Giải bài bác 4 Liên minh châu Âu
Giải bài bác 5 Vị trí địa lí, điểm lưu ý đương nhiên châu Á
Giải bài bác 6 Đặc điểm người ở, xã hội châu Á
Giải bài bác 7 Bản đồ gia dụng chủ yếu trị châu Á, những chống của châu Á
Giải bài bác 8 Thực hành Tìm hiểu về những nền kinh tế tài chính rộng lớn và những nền kinh tế tài chính mới mẻ nổi ở châu Á

CHƯƠNG 3: CHÂU PHI

Giải bài bác 9 Vị trí địa lí, điểm lưu ý đương nhiên châu Phi
Giải bài bác 10 Đặc điểm người ở, xã hội châu Phi
Giải bài bác 11 Phương thức thế giới khai quật, dùng và đảm bảo an toàn vạn vật thiên nhiên ở châu Phi
Giải bài bác 12 Thực hành Tìm hiểu bao quát Cộng hoà Nam Phi

CHƯƠNG 4: CHÂU MỸ

Giải bài bác 13 Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phân phát loài kiến rời khỏi châu Mỹ
Giải bài bác 14 Đặc điểm đương nhiên Bắc Mỹ
Giải bài bác 15 Đặc điểm người ở, xã hội, cách thức khai quật bền vững và kiên cố ở Bắc Mỹ
Giải bài bác 16 Đặc điểm đương nhiên Trung và Nam Mỹ
Giải bài bác 17 Đặc điểm người ở, xã hội Trung và Nam Mĩ, khai quật, dùng và đảm bảo an toàn rừng Amazon

Xem thêm: phage xâm nhập vào tế bào chủ như thế nào

CHƯƠNG 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC