SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

     
You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Sự cần thiết phải cải cách hành chính


*

*

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The vps tag is not well formed. At System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()
*
Email
*
Bản in

Sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giải quyết thủ tục hành chính.


Cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng trọng tâm của Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển khiếp tế – xã hội. Đi song với quá trình cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, giảm mạnh, bãi bỏ những tủ tục hành chính tạo phiền hà mang lại người dân, doanh nghiệp, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được triển khai và được xem như là giải pháp trong đổi mới phương thức làm việc của các ban ngành hành chính nhà nước, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với việc thực xây dựng vụ, bảo đảm mang lại việc thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và qua đó, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các ban ngành hành chính nhà nước. Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua khảo sát thực tế mang lại thấy một số, bộ, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục đến cá nhân và tổ chức thông thoáng, thuận tiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, qua triển khai thực tế, có một số vấn đề còn hạn chế, cụ thể như sau:

*
 

Hình ảnh người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Nguồn: Internet)

Về việc giải quyết các TTHC theo cơ chế liên thông: Thực tiễn hiện nay mang lại thấy, việc thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn khó khăn, đặc biệt là liên thông giữa cơ quan hành chính ở địa phương với các cơ quan trung ương. Mặt cạnh đó, mối quan hệ làm việc giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan trình độ còn chưa dược quy định cụ thể dẫn đến kết quả phối hợp không cao.

Về các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Việc ứng dụng công nghệ tin tức trong giải quyết TTHC đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Các quy định của pháp luật cũng như văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở nhà nước, về giao dịch điện tử bên trên môi trường mạng…đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên, kết quả ứng dụng công nghệ tin tức vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, không thực sự sở hữu lại thuận lợi mang lại tổ chức, cá nhân vào việc thực hiện TTHC cũng như không được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Cụ thể, sự đầu tư, trang bị về công nghệ tin tức thiếu đồng bộ, ko tính đến các giải pháp tổng thể ở các cấp đã tạo ra sự chồng chéo, lãng phí. Các phần mềm của trung ương xây dựng và triển khai thường ko tận dụng được dữ liệu sẵn có của địa phương. Mỗi địa phương có một phần mềm riêng biệt để tiếp nhận, giải quyết TTHC, thậm chí trong một đối chọi vị cấp tỉnh cũng có nhiều phần mềm khác nhau để thực hiện. Các phần mềm này ko kết nối, không phân tách sẻ dữ liệu được với nhau dẫn đến việc chỉ có thể theo dõi hồ sơ tại từng cấp hành chính mà không theo dõi được diễn biến, quy trình của hồ sơ vào các thủ tục liên thông nhiều cấp hành chính. Đồng thời, bởi sự cắt khúc về thông tin, các quy trình giải quyết không được ghi nhận đầy đủ bắt buộc việc kiểm soát giải quyết TTHC ko hiệu quả, các thông tin giải quyết ko minh bạch, người dân ko thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình.

Xem thêm: Máy Tính Giải Hệ Phương Trình Online Miễn Phí, Chính Xác, Giải Hệ Phương Trình 2 Ẩn Online

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xây dựng các phần mềm giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tuy nhiên, bên trên thực tế, việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức vẫn có tính thủ công vị sự trao đổi dữ liệu nội bộ giữa các phòng ban nhà nước với nhau chủ yếu vẫn qua thư điện tử hoặc trải qua văn bản, giấy tờ. Ngoài ra, người dân hiện vẫn còn tâm lý thích thực hiện bằng con đường thủ công, không quen với việc thực hiện các thủ tục trực tuyến. Do vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn rất thấp, một số chỗ có cung cấp mà lại không phát sinh giao dịch.

Điều kiện cơ sở vật chất, mức độ trang bị công nghệ thông tin của nhiều địa phương, đặc biệt là các huyện, xã miền núi, hải đảo và vùng sâu vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều số các 1-1 vị hành chính cấp huyện, cấp xã không được trang bị đầy đủ hoặc các trang thiết bị đã cũ, lạc hậu không bảo đảm chất lượng công việc. Đối với những vị trí đã được trang bị, việc ứng dụng công nghệ tin tức không thống nhất để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, nhìn phổ biến nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ tin tức còn nhiều hạn chế.

*
 

Toàn cảnh hội thảo (Nguồn: Internet)

Với chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ, quan điểm chủ đạo vào xây dựng Nghị định này là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trải qua việc đẩy mạnh chất lượng hướng dẫn về thủ tục hành chính. Theo đó, việc xây dựng Nghị định không chỉ dừng lại ở nâng cấp, hoàn thiện các quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg mà còn bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ sở hành chính Nhà nước từ tw đến địa phương, khắc phục những hạn chế tồn tại, tạo cơ chế đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết công tác cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để tăng tính công khai minh bạch.

Xem thêm: Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo Năm, Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (Tscđ)

Các đại biểu tham dự các buổi lễ hội thảo đánh giá Nghị định được ban hành sẽ sản xuất cơ sở pháp lý đồng bộ, thống độc nhất vô nhị để thực hiện có công dụng việc xử lý thủ tục hành bao gồm theo cách thức một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành bao gồm Nhà nước ở trung ương và địa phương; về phương pháp tiếp nhận, giải quyết, trả công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính; về tổ chức và chuyển động của bộ phận một cửa ngõ tại cơ quan hành chủ yếu nhà nước ở các cấp; về cổng dịch vụ thương mại công nước nhà và các khối hệ thống thông tin một cửa xử lý thủ tục hành bao gồm và chính sách bảo đảm, kiểm tra, review việc xử lý thủ tục hành chính ở các cơ quan lại hành bao gồm Nhà nước. 

Có thể thấy rằng, việc xây dựng, ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ đảm bảo đến việc gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ dân chúng và định hướng chuyển trọng vai trung phong từ xây dựng sang hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế./.