Soạn tiếng anh lớp 8 bài 2

     

c. Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành hầu như câu với mọi từ vào khung.)


Task 1. Listen and read.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 8 bài 2

(Nghe cùng đọc.)

*


It"s harvest time!

Nguyen: Nguyen speaking.

Nick: Hi Nguyen, how"s your stay there?

Nguyen: Hi Nick! Well, it"s more exciting than I expected.

Nick: What are you doing?

Nguyen: Lots of things. It"s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it trang chủ and dry it. Have you ever ridden a cart?

Nick: No, but I"d lượt thích to.

Nguyen: and sometimes I go herding the buffaloes with the boys.

Nick: You"ve made new friends?

Nguyen: Yeah-right on my first day. They came and we went flying kites together.

Nick: Where can you buy a kite in the countryside?

Nguyen: The people here don"t buy kites – they make them. My grandfather"s made me the largest, most colourful kite I"ve ever had. It looks great up there in the sky.

Nick: Oh, I"m so envious!

Nguyen: Ha...ha... I guess. I live more happily here, và there"s still a lot more lớn explore.

Nick: Sounds great!

Nguyen: và everything seems to lớn move more slowly here than in the city.

Nick: I wish I could join...


Phương pháp giải:


Dịch bài xích hội thoại:


Nguyên: Nguyên sẽ nói đây.

Nick: Chào Nguyên, bạn tại đây thế nào rồi?

Nguyên: Chào Nick! À, thú vui hơn mình mong mỏi đợi đấy.

Nick: Cậu đang làm những gì vậy?

Nguyên: Nhiều việc lắm. Đến thời hạn thu hoạch rồi, vì vậy đơn vị mình giúp cài đặt lúa lên xe cộ trâu, mang đến nhà và phơi lúa. Cậu đã có lần đi xe kia chưa?

Nick: Chưa, nhưng mình muốn lắm.

Nguyên: Và thỉnh thoảng bản thân đi chăn trâu với những bạn nam.

Nick: Cậu có kết chúng ta mới không?

Nguyên: Có - vào ngày trước tiên của mình. Họ đang đi đến và chúng mình đi thả diều cùng nhau.

Nick: Bạn rất có thể mua một nhỏ diều nơi đâu nơi miền quê?

Nguyên: Người dân ở đây không mua diều - họ tự có tác dụng chúng. Ông nội bản thân đã tạo cho mình nhỏ diều đầy màu sắc nhất, lớn nhất mà bản thân từng có. Nó trông thật kếch xù trên bầu trời.

Nick: Ồ, mình ganh tị quá!

Nguyên: Ha... Ha... Ha... Chắc hẳn rằng vậy rồi. Bản thân sống vui hơn tại đây và vẫn có rất nhiều điều để khám phá.

Nick: Nghe thiệt tuyệt!

Nguyên: Và phần lớn thứ ngơi nghỉ đây ngoài ra diễn ra chậm trễ hơn so với ngơi nghỉ thành phố.

Nick: Mình mong mỏi rằng mình có thể tham gia...


Lời giải đưa ra tiết:

 


Bài 1a

a. Are these sentences true (T) or false (F)? 

(Những câu làm sao đúng (T) hay sai (F)?)

 

T

F

1. Nguyen didn"t think country life could be so interesting.

 

 

2. Nguyen never joins the boys in herding the buffaloes.

 

 

3. Rice is transported home on trucks.

 

 

4. Nick would like to visit the countryside at harvest time.

 

 

5. Nguyen thinks life in the city is faster than that in the countryside.

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

(Nguyên đang không nghĩ cuộc sống ở miền quê hoàn toàn có thể rất thú vị.)

2. F

(Nguyên không lúc nào tham gia cùng hồ hết cậu nam nhi trong bài toán chăn trâu.)

3. F

(Lúa được đi lại về đơn vị trên xe tải.)

4. T

(Nick mong thăm miền quê vào mùa thu hoạch.)

5. T

(Nguyên suy nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố nhanh hơn cuộc sống ở miền quê.) 


Bài 1b

b. Answer the following questions

(Trả lời những thắc mắc sau.)

1. Where is Nguyen now?

(Bây giờ đồng hồ Nguyên ngơi nghỉ đâu?)

2. When was he able to make new friends?

(Khi như thế nào anh ấy đã có thể kết bạn mới?)

3. What is Nguyen’s kite like?

(Con diều của Nguyên như thế nào?)

4. Who is Nguyen probably staying with?

(Nguyên hoàn toàn có thể đang làm việc với ai?)

5. Does Nick want lớn be there with Nguyen?

(Nick có vẫn muốn ở kia với Nguyên không?)

Lời giải chi tiết:

1. He’s in the countryside.

(Anh ấy đang ở miền quê.)

2. Right on his first day here.

(Ngay ngày đầu tiên anh ấy sinh hoạt đây.)

3. It’s big and colorful.

(Nó phệ và đầy màu sắc sắc.)

4. His grandfather.

(Ông nội của anh ấy.)

5. Yes, he does.

(Anh ấy có.)


Bài 1c

c. Complete the sentences with the words in the box.

Xem thêm: Khi Nói Về Chuyển Hóa Vật Chất Trong Tế Bào, Phát Biểu Nào Sau Đâ

(Hoàn thành đông đảo câu với đầy đủ từ trong khung.)

buffalo-drawn cart

herding

harvest time

paddy field

move slowly

colourful

1. When a thing has lots of bright colours, it is  .

2. When people are not in a hurry, they  .

3. A busy time when people collect their crops is called  .

4. A place where rice grows is called a  .

5. My brother is taking his buffaloes out khổng lồ feed them. He’s   them.

6. Rice is loaded onto a   to transport it home.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Colourful

2. Move slowly

3. Harvest time

4. Paddy field

5. Herding

6. Buffalo-drawn cart

1. When a thing has lots of bright colours, it is colourful.

(Khi một thứ có tương đối nhiều màu sắc sáng, nó thì đầy màu sắc.)

2. When people are not in a hurry, they move slowly.

(Khi tín đồ ta ko vội, họ dịch rời chầm chậm.)

3. A busy time when people collect their crops is called harvest time.

(Một thời gian bận rộn khi bạn ta thu hoạch hoa màu được điện thoại tư vấn là thời gian thu hoạch.)

4. A place where rice grows is called a paddy field.

(Một vị trí mà lúa mọc được điện thoại tư vấn là cánh đồng lúa.)

5. My brother is taking his buffaloes out lớn feed them. He’s herding them.

(Em tôi đang dắt trâu của chính nó ra cho chúng ăn. Nó đang chăn trâu.)

6. Rice is loaded onto a buffalo-drawn cart to transport it home.

(Lúa được tải lên một chiếc xe trâu để vận tải về nhà.)


Bài 1d

d. In groups, discuss & find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick () the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

(Theo nhóm, bàn luận và tìm bí quyết mà Nguyên cảm thấy về chuyến làm việc lại của cậu ấy ở miền quê. Đánh dấu (✓) vào ô ham mê hợp. Tìm số đông câu thể hiện từ bài đàm thoại để bổ trợ những chủ kiến của em.)

1. He likes it.

(Anh ấy thích nó.)

2. He doesn’t mind it.

(Anh ấy không phiền về nó.)

3. He doesn’t like it.

Xem thêm: Có 58L Nước Mắm Rót Đầy Vào Các Can 5L, Có 58L Nước Mắm, Rót Đầy Vào Các Can 5L

(Anh ấy không phù hợp nó.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He likes it. (✓)

(Anh ấy mê thích nó.)

 - “... It’s more exciting than I expected.”

("... Nó thú vui hơn tôi mong mỏi đợi.")

- “It looks great up there in the sky.”

("Nó trông rất tuyệt vời khi cất cánh trên bầu trời.")

- “I live more happily here, and there’s still a lot more to lớn explore.”

("Tôi sống hạnh phúc hơn làm việc đây, và vẫn tồn tại nhiều điều thứ nhằm khám phá.")


Bài 2


Video gợi ý giải


Task 2. Match the activities with the pictures. 

(Nối những hoạt động với hình ảnh.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1 - e: flying a kite: thả diều

2 - f: hearding buffaloes: chăn trâu

3 - a: riding a horse: cưỡi ngựa

4 - c: collecting water: lấy nước

5 - d: drying the rice: phơi lúa

6 - b: loading the rice: tải lúa


Bài 4

Task 4GAME: COUNTRYSIDE CHARADES

(TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐỐ CHỮ MIỀN QUÊ)

Play charades in two teams using the class các mục of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity khổng lồ one person from Team I.This person mimes the activity for their team to lớn guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed.The team with the most points wins.

(Chơi trò chơi đố chữ vào 2 đội sử dụng list lớp về phần đông hoạt thôn miền quê tự phần 3. Giáo viên nói bé dại một hoạt động với một tín đồ ở team 1. Fan này diễn đạt hoạt đụng đó đến nhóm bản thân đoán. Giả dụ đội của 1 đoán sai, team 2 đã thử đoán. Những đội lần lượt nắm nhau cho đến khi tất cả các chuyển động được đoán trúng. Đội nào bao gồm điểm nhiều nhất sẽ thắng.)