Soạn Anh 7 Unit 10 Skill 2

     

Làm theo cặp, trao đổi những giải pháp sau để tiết kiệm ngân sách năng lượng. Ra quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết chúng vào vởL:


1. Look at the picture. Discuss the following in pairs.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 10 skill 2

(Nhìn vào hình. Luận bàn theo cặp)

*

Tạm dịch:

1. Chúng ta nghĩ điều gì không thông thường về loại phương tiện này?

2. Chúng ta từng thấy loại phương tiện đi lại như vậy chưa?

2. Listen to lớn the passage and tick (/) true (T) or false (F) khổng lồ the statements.

(Nghe bài văn và chọn T đúng (True) tốt F sai (False) cho các câu)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Không ít người dân nghèo ở những nước đang cách tân và phát triển có khôn xiết ít diện. 

2. đầy đủ nguồn thiết yếu phục hồi sẽ bị sử dụng cạn kiệt. 

3. Khí đốt là 1 trong nguồn tích điện mới dành cho những người nghèo. 

4. Khí đốt tạo ra nhiều khói. 

5. Nguồn năng lượng mới ko tốn kém. 

3. Listen lớn the passage again và complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần tiếp nữa và xong xuôi các câu)

Click tại trên đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. mountainous

2. Cooking và heating

3. Air pollution

4. On the increase

5. Win & the sun

Tạm dịch:

1. Những người dân ở khu vực miền núi bắt buộc nhặt mộc để sử dụng làm nhiên liệu.

2. Khí đốt dược dùng phần đông cho câu hỏi nấu ăn uống và sưởi ấm.

3. Khí đốt giúp giải quyết vấn đề độc hại không khí trong nhà.

4. Việc áp dụng những nguồn năng lượng hoàn toàn có thể phục hồi nghỉ ngơi những tổ quốc đang phát triển ngày càng tăng.

5. Vào tương lai, gió cùng mặt trời sẽ được sử dụng tựa như các nguồn năng lượng chính thân mật và gần gũi với môi trường.

Audio script:

Energy is fundamental to lớn human beings. Many poor people in developing countries vị not have modern sources of energy lượt thích electricity or natural gas, with which their life can be improved.

People who live in mountainous areas have to lớn gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing.

The tendency lớn use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running out. In the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Dịch Script:

Năng lượng là nền tảng cho con người. Nhiều người dân nghèo ở các nước đang phát triển không có nguồn năng lượng hiện đại như năng lượng điện hoặc khí đốt, mà cuộc sống của họ rất có thể được cải thiện.

Những bạn sống làm việc miền núi nên thu nhặt gỗ làm cho nhiên liệu. Câu hỏi này tốn tương đối nhiều thời gian. Đối với tương đối nhiều người sinh sống ở khoanh vùng nông thôn, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn tốt nhất hiện có. Việc áp dụng biogas chính là để nấu ăn uống và sưởi ấm, tuy nhiên nó cũng có thể cung cấp năng lượng cho giao thông công cộng. Vì chưng khí sinh học không tồn tại khói, nó giúp xử lý vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa, nó được thiết kế từ hóa học thải thực vật và phân đụng vật. Họ hầu như không gồm gì.

Xu phía sử dụng những nguồn tích điện tái tạo thành ở những nước đang phát triển đang ngày càng tăng khi các nguồn tích điện tái tạo đang cạn kiệt. Trong tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng thân mật và gần gũi với môi trường quan trọng đặc biệt nhất.

Xem thêm: Tổng Kết Vốn Từ Trang 151 Sgk Tiếng Việt 5 Trang 151 Tổng Kết Vốn Từ

4. Complete the article. Use the phrases below.

(Hoàn thành mục báo. Sử dụng những nhiều từ sau)

*

Hướng dẫn giải:

1. E

2. B

3. A

4. D

5. C

Tạm dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề

Chúng ta áp dụng năng lượng đa số cho rất nhiều thứ mà bọn họ làm: để sưởi nóng nhà cửa, nấu ăn ăn... Vấn đề sử dụng năng lượng này dẫn cho việc

biến đổi khí hậu - trái đất ngày càng nóng dần dần lên. Khi đốt nguyên liệu hóa thạch mang đến năng lượng, carbon dioxide được giải phóng. C02 giữ lại nhiệt của khía cạnh trời trong không khí và bởi vì nó cấp thiết thoát được, cho nên nó làm lạnh trái đất. Rộng 30 năm trước, từng có một vài lượng ngày càng nhiều đều sự kiện tiết trời nghiêm trọng, như lũ lụt, hạn hán cùng bão.

Giải pháp

Chúng ta nên bảo đảm an toàn hành tinh của bọn chúng ta, bằng cách đầu tư vào năng lượng hoàn toàn có thể phục hồi. Bọn họ nên thực hiện nguồn năng lượng khôn ngoan hơn, mang đến tương lai chúng ta, và tương lai của hành tinh.

5. In pairs, discuss the following ways khổng lồ save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook.

(Làm theo cặp, thảo luận những biện pháp sau để tiết kiệm năng lượng. Ra quyết định 5 cách đặc trưng nhất. Viết chúng vào vở)

*

Tạm dịch:

- áp dụng diện công dụng hơn.

- bớt hóa đối chọi tiền năng lượng điện của bọn chúng ta.

- Tắt đèn trước khi đi ngủ.

- thực hiện bóng đèn năng lượng thấp.

- Sử dụng phương tiện công cộng.

- Tăng thuế lên xăng

- Tránh sử dụng xe hơi cùng xe máy mang lại những chuyến du ngoạn ngắn.

- sút việc thực hiện nhiên liệu hóa thạch.

6. Write a short passage about what we should vì to save energy.

(Viết một quãng văn ngắn vể cách chúng ta nên làm cho để tiết kiệm chi phí năng lượng)

Hướng dẫn giải:

We should use electricity efficiently & remember to lớn turn off the lights when we go out or we go to lớn bed. Moreover, we should use the low light bulbs. We also can use public transport more often.

Xem thêm: Chọn Phương Án Đúng Mạch Điện Tử Là Sự Phối Hợp Của, Mạch Điện Tử Là Gì

Tạm dịch:

Chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn ưà nhớ tắt đèn khi ra phía bên ngoài hoặc khi đi ngủ. Rộng nữa, họ nên sử dụng đèn rẻ áp. Chúng ta cũng rất có thể sử dụng phương tiện đi lại công cộng liên tiếp hơn.