SỐ TRÒN NGHÌN LIỀN TRƯỚC 6000

     

Giải Vở bài tập Toán 3 bài 92: Số 10 000 - luyện tập trang 8

Bài 1 trang 8 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5000 ; 6000 ; 7000 ; ....... ; ....... ; .......

Bạn đang xem: Số tròn nghìn liền trước 6000

b) 9995 ; 9996 ; 9997 ; ....... ; ....... ; .......

c) 9500 ; 9600 ; 9700 ; ....... ; ....... ; .......

d) 9950 ; 9960 ; 9970 ; ....... ; ....... ; .......

Trả lời

a) 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000.

b) 9995 ; 9996 ; 9997 ; 9998 ; 9999 ; 10 000.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc Con Gái Lớp 5 Trang 113, Soạn Bài Con Gái

c) 9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; 9900 ; 10 000.

d) 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990 ; 10 000.

Bài 2 trang 8 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch

*

Trả lời

*

Bài 3 trang 8 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
4528
6139
2000
2005
5806
Số liền trướcSố đã choSố liền sau
9090
9999
9899
1952
2009

Trả lời

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
452745284529
613861396140
199920002001
200420052006
580558065807
Số liền trướcSố đã choSố liền sau
908990909091
9998999910 000
989898999900
195119521953
200820092010

Bài 4 trang 8 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Số ?

a) Các số vào nghìn bé hơn 5555 là: .......................................

b) Số tròn nghìn liền trước 6000 là: .........................................

Xem thêm: Viết Được Công Thức Tính Trọng Lượng P=10M, Nêu Được Ý Nghĩa Và Đơn Vị Đo P, M Nam 2022

c) Số tròn nghìn liền sau 6000 là: ...........................................