so sánh 2 mũ 225 và 3 mũ 150

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp tự những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Giải quí công việc giải:

Ta có: $2^{225}=8^{75}$        

                   $3^{150}=9^{75}$

Vì$ 9>8 ⇒ 9^{75}>8^{75}$  

Hay $2^{225}<3^{150}$

Vậy, $2^{225}<3^{150}$

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

Xem thêm: hắc nguyệt quang

7 vote

avatar

Đáp án:

2^225=(2^3)^75=8^75 
3^150=(3^2)^75=9^75 

----->3^150>2^225

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.7

7 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: không có người như anh