số chính phương trong c

Kiểm tra số chủ yếu phương C++

Bạn đang xem: số chính phương trong c

Làm sao nhằm đánh giá số chủ yếu phương nhập C/C++? Bài viết lách này sẽ hỗ trợ chúng ta viết lách hàm đánh giá một vài sở hữu nên số chủ yếu phương hay là không. Tiếp cho tới là phía dẫn tìm hiểu những số chủ yếu phương nhập mảng dùng C/C++. Nhưng trước không còn, tất cả chúng ta cũng cần được trình diễn về Việc và số chủ yếu phương mang lại chúng ta không biết.

1. Bài toán đánh giá số chủ yếu phương

Bài toán 1: Hãy viết lách công tác nhập nhập số vẹn toàn dương n. Kiểm tra coi n liệu có phải là số chủ yếu phương hoặc không? (số chủ yếu phương là số Lúc lấy căn bặc 2 sở hữu thành quả là nguyên). Hãy viết lách công tác đánh giá số chủ yếu phương dùng ngữ điệu C/C++

Bài toán 2: Viết công tác nhập vào trong 1 mảng số vẹn toàn sở hữu n thành phần. Hãy tìm hiểu và in đi ra screen những số chủ yếu phương sở hữu nhập mảng. Hãy viết lách công tác tìm hiểu những số chủ yếu phương nhập mảng dùng ngữ điệu lập trình sẵn C/C++

Kiểm tra số chủ yếu phương là 1 trong mỗi bài xích tập luyện lập trình sẵn C/C++ phổ cập trong những môn học tập lập trình sẵn cơ phiên bản. Để đánh giá một vài sở hữu là số chủ yếu phương hay là không. Chúng tao sở hữu một vài ba phương pháp để giải quyết:

  1. Lặp i chạy kể từ 0 cho tới Lúc i*i > n. Nếu i*i == n tức n là số chủ yếu phương, kết thúc đẩy công tác. Nếu i*i > n thì Tóm lại n ko nên số chủ yếu phương
  2. Kiểm tra thành quả của căn bậc 2 của n sở hữu nên số vẹn toàn ko. Đây là cơ hội tối ưu rộng lớn.

2. Code đánh giá số chủ yếu phương C/C++

Nếu tao dùng vòng lặp(cách 1) phía trên, tất cả chúng ta tiếp tục code như sau:

Code vày ngữ điệu C:

#include <stdio.h> int main(){ int n; printf("\nNhap n = "); scanf("%d", &n); int i = 0; while(i*i <= n){ if(i*i == n){ printf("%d la so sánh chinh phuong!\n", n); return 0; } ++i; } printf("%d khong nhạt so sánh chinh phuong!\n", n); }

Code vày ngữ điệu C++:

#include <iostream> using namespace std; int main(){ int n; cout << "\nNhap n = "; cin >> n; int i = 0; while(i*i <= n){ if(i*i == n){ cout << n << " la so sánh chinh phuong!\n"; return 0; } ++i; } cout << n << " khong nhạt so sánh chinh phuong!\n"; }

Output:

Nhap n = 4 4 la so sánh chinh phuong!

Với cơ hội đánh giá thành quả của luật lệ khai căn của n sở hữu là số vẹn toàn ko. Chúng tao tiếp tục dùng hàm sqrt trong tủ sách math.h. Đồng thời, dùng chuyên môn xay loại nhằm triển khai.

Xem thêm: check entrupy là gì

Code đánh giá chủ yếu phương viết lách vày C:

#include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int n; printf("\nNhap n = "); scanf("%d", &n); int sqr = sqrt(n); if(sqr*sqr == n){ printf("%d la so sánh chinh phuong!\n", n); }else{ printf("%d khong nhạt so sánh chinh phuong!\n", n); } }

Code đánh giá số chủ yếu phương C++:

#include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main(){ int n; cout << "\nNhap n = "; cin >> n; int sqr = sqrt(n); if(sqr*sqr == n){ cout << n << " la so sánh chinh phuong!\n"; } else { cout << n << " khong nhạt so sánh chinh phuong!\n"; } }

Output:

Nhap n = 8 8 khong nhạt so sánh chinh phuong!

3. Tìm những số chủ yếu phương sở hữu nhập mảng

Để in đi ra những số chủ yếu phương sở hữu nhập mảng, bạn phải đánh giá thứu tự từng thành phần sở hữu nên số chủ yếu phương ko. Nếu là số chủ yếu phương thì in đi ra thôi.

Sau đấy là code tìm hiểu và in đi ra những số chủ yếu phương sở hữu nhập mảng một chiều. Các chúng ta có thể tham lam khảo:

#include <iostream> #include <math.h> using namespace std; bool scp(int n){ int sqr = sqrt(n); return (sqr*sqr == n); } int main(){ int n; do{ cout << "\nNhap n = "; cin >> n; }while(n <= 0); int a[n]; for(int i = 0;i < n;i++) cin >> a[i]; cout << "\nCac so sánh chinh phuong:\n"; for(int i = 0;i < n; i++){ if(scp(a[i])){ cout << a[i] << " "; // Neu muon in chi so sánh cua cac so sánh chinh phuong, bo comment dong duoi day // cout << i << "\n"; } } }

Ouput:

Nhap n = 5 1 2 4 9 8 Cac so sánh chinh phuong: 1 4 9

4. Kết luận

Như vậy, Nguyễn Văn Hiếu Blog đã hỗ trợ chúng ta tìm hiểu đi ra tiếng giải mang lại Việc đánh giá số chủ yếu phương. Cách nhằm in đi ra những số chủ yếu phương sở hữu nhập mảng. Hi vọng nội dung bài viết mang đến những share hữu ích mang lại chúng ta.

Xem thêm: tập cẳng tay tại nhà

Tác giả

Bình luận