sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, với cùng một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc tự "bị đá" nhưng mà tấn công người ngay sát bị tiêu diệt. Vì ngại tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 vô 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu vô Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau khi thức tỉnh năng lượng của tớ, Tề Nhạc chính thức tu luyện và mò mẫm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn sót lại, ngăn chặn những gia thế ham muốn xâm lấn phương sầm uất....

Vì ham muốn những fan hâm mộ hoàn toàn có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tạo thêm 1,5 lượt. Dựa bám theo công thức này nhưng mà đo lường và tính toán, thành quả sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, người xem hoàn toàn có thể đo lường và tính toán được tiềm năng tạo thêm khi đạt vân tiếp sau.

Hai vân, là 1 vân nhân với một,5 lượt, tao tiếp tục rời khỏi được thành quả của nhị vân, phát biểu cách tiếp, cảnh giới nhị vân của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh cấp 1,5 lượt một vân.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 lượt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 lượt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 lượt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 lượt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 lượt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 lượt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 lượt.

Từ những số lượng bên trên người xem hoàn toàn có thể thấy được rõ rệt, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mọi khi tạo thêm một vân, tiềm năng tăng phì về hóa học.

Xem thêm: đào một hoàng đế làm vợ

Còn nguyên tắc đo lường và tính toán bên trên người Kỳ Lân cũng tương tự vậy, thời khắc tạo thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng tương tự tiềm năng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tạo thêm gấp rất nhiều lần, công thức đo lường và tính toán Từ đó là:

Cảnh giới nhị vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 4 lượt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 lượt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 lượt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 lượt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 lượt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 lượt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 lượt.

Từ những điều này hoàn toàn có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn thân phụ rộng lớn những chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng cấp chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân chục lượt. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tạo thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều hoàn toàn có thể đạt cho tới chín vân, nhưng mà Kỳ Lân thì ko nên thế, mặc dù ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều với Kỳ Lân này tu luyện đột đập phá ngoài bảy vân, thân phụ vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới nhất là tạo thêm xịn thân phụ.

Đồng thời, khi chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa lượt thứ nhất, tiềm năng hoàn toàn có thể thẳng tạo thêm gấp rất nhiều lần, Kỳ Lân cũng tương tự vậy. Nhưng nhưng mà, cho tới quá trình loại nhị, tiếp tục không giống nhau, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn quá trình thứ nhất cấp 1,5 lượt, nhưng mà Kỳ Lân quá trình loại nhị tiếp tục cấp nhị lượt quá trình thứ nhất. Giai đoạn ở đầu cuối cũng như vậy. Cho nên, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân quá trình dị hóa loại thân phụ, trừ vân lực biến đổi còn ngày càng tăng vân lực lên lv năm lượt quá trình loại nhị, nhưng mà Kỳ Lân là 4 lượt.

Xem thêm: thầy giáo hắc ám của tôi

Bởi vậy hoàn toàn có thể thể hiện Tóm lại.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa quá trình loại thân phụ sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 lượt nhân song (x2). 25 lượt, đó là cấp một vân 57. 665 lượt.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa lượt thân phụ, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 lượt nhân với 4 lượt, đạt cho tới số lượng xịn thân phụ là 1024 lượt đối với khi một vân. Kỳ Lân khi cơ chỉ mất thần mới nhất tưởng tượng được. Đây cũng chính là vẹn toàn nhân Kỳ Lân trở nên vương vãi của thần thú, Kỳ Lân ở đầu cuối nhất, trọn vẹn hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú nói theo một cách khác đùa sao?​